Aký je „zdravý“ obvod pása?

AKÝ JE „ZDRAVÝ“ OBVOD PÁSA?

 • Články o zdraví

 

Neviete či máte iba nejaké kilá navyše alebo už trpíte obezitou? Medzi najčastejšie skloňované slová v súvislosti s nadváhou patrí chudnutie, koniec obezity a diéta. Zistite, ako ste na tom s vašou hmotnosťou.

Žiaľ aj situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend. Približne 2/3 Slovákov v dospelom veku od 18 - 65 rokov má buď nadhmotnosť (nadváhu) alebo obezitu. Ľudí s obezitou je asi 23 %, pričom prevažujú ženy.

Celosvetovo je obezita zodpovedná za 58 % prípadov cukrovky, 21 % prípadov ischemickej choroby srdca, v závislosti od druhu za 8 - 42 % zhubných nádorov a viac ako 10 % úmrtí.

Veľa ľudí sa snaží o rýchly úbytok hmotnosti a vtedy sa rozhodnú vydržať bez jedla, až pokiaľ nedosiahnu svoju vysnívanú váhu. Nejesť však môže byť nebezpečné pre vaše zdravie!

Čo tak detoxikácia organizmu? Oveľa zdravšie je zmenšiť porcie jedla, ktoré konzumujete počas dňa a uistiť sa, že skonzumované potraviny sú pre vás dobré a kvalitné. Tým, že zjete menej kalórií, budete môcť stratiť aspoň nejakú hmotnosť a predídete situácii, že vaše telo si ukladá zásoby, lebo sa "bojí", že nedostane najesť...

Aký je rozdiel medzi nadváhou a obezitou?

Nadváhu a obezitu definujeme ako abnormálne alebo nadmerné hromadenie tuku, ktoré môže viesť k poškodeniu zdravia. Tuk reprezentuje v organizme hlavnú zásobu energie vytvorenú príjmom potravy, ktorá presahuje momentálnu potrebu organizmu. Minimálny fyziologický podiel tuku v organizme sa udáva u žien 15 % - 17 % a u mužov 12 % – 14 %.

Obezitu charakterizuje zvýšenie podielu telesného tuku nad 25 % telesnej hmotnosti u mužov a nad 30 % telesnej hmotnosti u žien.

Obezita je chronické ochorenie, ktoré dosahuje epidemické proporcie (postihuje populáciu vo veľkom pomere). Je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov nielen v dospelej, ale aj v dospievajúcej a detskej populácii. V súčasnej dobe je najrozšírenejším metabolickým ochorením na svete s trvalo vzostupným trendom výskytu.

! Aktuálne je obezita dokonca závažnejším problémom ako podvýživa !

Fakty o nadváhe a obezite

Nadváha a obezita sú 5. najväčším rizikom globálnych úmrtí. Najmenej 2,8 milióna dospelých ľudí na svete zomrie každý rok v dôsledku nadváhy alebo obezity.

Globálne odhady WHO (World Health Organization) z roku 2008 uvádzajú že:

 • Viac ako 1,4 miliardy dospelých, starších ako 20 rokov malo nadváhu. Z týchto dospelých s nadváhou bolo viac ako 200 miliónov mužov a takmer 300 miliónov žien obéznych.
 • Celkovo bolo viac ako 10% dospelej populácie na svete obéznej.

V roku 2011 malo viac ako 40 miliónov detí vo veku menej ako päť rokov nadváhu. Nadváha a obezita sú v súčasnosti na vzostupe v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, najmä v mestských prostrediach. Viac ako 30 miliónov detí s nadváhou žije v rozvíjajúcich sa krajinách a 10 miliónov v rozvinutých krajinách.

Nadváha a obezita súvisí s väčším počtom úmrtí na celom svete ako podváha.

Máte nadváhu či obezitu?

Na klasifikáciu nadváhy, obezity ale aj podvýživy u dospelých sa používa index telesnej hmotnosti,

takzvaný „Body mass index“ (BMI).

Výpočet je rovnaký pre obe pohlavia, ako aj všetky vekové kategórie dospelých osôb. Je však iba orientačný, pretože nemusí zodpovedať rovnakému stupňu nadváhy alebo obezity rôznych jedincov, a to čiastočne kvôli rôznym proporciám v stavbe tela (hromadenie sa tuku v rôznych častiach tela). Nevýhodou BMI je, že nerozlišuje medzi hmotnosťou tuku a hmotnosťou svalov, či vody v organizme. Napríklad jednotlivci s nadpriemerne rozvinutou svalovou hmotou alebo jednotlivci s výraznými opuchmi, môžu mať index telesnej hmotnosti viac ako 30, ale nemajú nadbytok telesného tuku.

BMI vypočítame ako hmotnosť človeka v kilogramoch delených druhou mocninou jeho výšky v metroch (kg/m2). Napríklad dospelý, ktorý váži 70 kilogramov, a ktorého výška je 1.75 metra, bude mať BMI 22.9.

 

BMI = telesná hmotnosť (kg) / výška(m).

 

Nadváha je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) definovaná ako BMI ≥ 25, obezita ako BMI  ≥  30 (pozri tabuľku).

Hodnota BMI kg/m2

Kategória

Riziko

18,5 – 24,9

norma

minimálne

25,0 – 29,9

nadváha (štádium pre-obezity)

nízke až mierne vyššie

30,0 – 34,9

1.stupeň obezity

zvýšené

35,0 – 39,9

2.stupeň obezity

vysoké

>40

3.stupeň obezity

veľmi vysoké

 

Čo spôsobuje našu nadváhu a obezitu?

Vznik nadváhy a obezity najčastejšie spôsobuje nesprávne stravovanie. Nadváha a obezita sú príznakom dlhodobej:

 1. prevahy príjmu (strava) nad výdajom (napr. cvičenie, dýchanie, trávenie) energie, ktoré vedú k vytváraniu nadmerných tukových zásob,
 2. zvýšenej fyzickej nečinnosti v dôsledku čoraz sedavejšieho charakteru mnohých foriem práce, zmeny spôsobu dopravy a rastúcej urbanizácie.

 

Príčiny energetickej nerovnováhy sú komplexné a zahŕňajú faktory:

 1. genetické (faktory, ktoré sa týkajú dedičnosti a premenlivosti),
 2. biologické (vek, pohlavie, menopauza, zdravotný stav),
 3. behaviorálne (životný štýl, stres, diéta, fyzická aktivita),
 4. psychosociálne (emocionálny stav, pocity, konflikty v rodine, negatívne vnímanie svojho tela, izolácia či predsudky, anorexia, bulímia, ale aj etnická príslušnosť a ich tradičné jedlá),
 5. environmentálne (faktory, ktoré podmieňujú zdravie, ako je znečistenie vonkajšieho a vnútorného prostredia, nebezpečné chemické látky, hluk, kontaminované potraviny, voda).

Vo väčšine prípadov vedú k obezite geneticky podmienené faktory v kombinácii s nevhodnými vonkajšími podmienkami. Prejedanie sa alebo nevhodná skladba živín zostáva hlavným faktorom vzniku a udržovania obezity.

Deti a nadváha

Vyššie uvedené informácie sa vzťahujú len na dospelých. Na deti a mládež sa vzťahujú štandardné definície nadváhy a obezity detí pre medzinárodné použitie, ktoré odvodila pracovná skupina pre obezitu detí v rámci Medzinárodnej komisie pre obezitu (IOTF). Na hodnotenie hmotnosti detí sa používa napríklad Rohrerov index (podiel telesnej hmotnosti v gramoch vynásobenej číslom 100 ku výške uvedenej v centimetroch umocnenej na tretiu). U detí a mládeže uvedené indexy poskytujú iba orientačné údaje. V dojčenskom a batolivom období nemajú pre klinickú prax veľký význam.

Deti v krajinách s nízkym a stredným príjmom sú zraniteľnejšie voči nedostatočnej výžive pred narodením, v dojčenskom veku a u malých detí. Sú zároveň vystavené pôsobeniu stravy s vysokým obsahom tuku, s vysokým obsahom cukru, s vysokým obsahom soli a s nízkym obsahom mikroživín (vitamíny, minerály, stopové prvky). Tieto potraviny majú tendenciu mať nižšie náklady (cenu), ale aj nižšiu kvalitu živín. S takýmto diétnym vzorcom a v spojení s nižšou úrovňou telesnej aktivity, vedie táto kombinácia k prudkému nárastu detskej obezity.

Kde sa „hromadia“ tuky?

Ako bolo naznačené vyššie, BMI nevypovedá o distribúcii (rozložení) tuku v organizme. U obéznych jedincov s prebytočným tukom uloženým v oblasti trupu a brucha “v tvare jablka” (jedná sa o tzv. androidnú/ centrálnu/ brušnú/ viscelárnu obezitu) je rozvoj zdravotných komplikácii nadváhy a obezity (metabolického syndrómu, inzulínovej rezistencie, poruchy glukózovej tolerancie, cukrovky II. typu a ischemickej choroby srdca) pravdepodobnejší, ako u tých, ktorí majú tuk uložený na bokoch/stehnách, “tvar hrušky”.

Gynoidná obezita (obezita tvaru hrušky) je z hľadiska vzniku srdcovo-cievnych a metabolických komplikácií menej riziková.

Aký je „zdravý“ obvod pása?

Množstvo tuku uloženého v brušnej dutine môžeme vyhodnotiť meraním obvodu pása.

Muži by mali mať obvod pása pod 94 cm a ženy pod 80 cm. S nárastom obvodu pása narastá aj riziko rozvoja srdcovo-cievnych a metabolických komplikácií.

 

Viete aké máte hodnoty viscerálneho tuku?

Na identifikáciu osôb s hromadením tzv. viscerálneho tuku (inak aj orgánový – vnútorný tuk, nie je na rozdiel od podkožného tuku viditeľný na pohľad; ukladá sa vo vnútri brušnej dutiny na životne dôležitých orgánoch, ako je pečeň a srdce), v oblasti brucha slúži pomer obvodu pása a obvodu bokov (WHR = waist/hip ratio). Pás sa meria v najužšej časti, boky v najširšej časti. Za vysokú hodnotu sa považuje hodnota WHR u mužov na úrovni 1 a u žien na úrovni 0,85.

Liečba obezity

Liečba obezity má širšie ciele ako iba samotný pokles hmotnosti. Najčastejšie liečby obezity sú:

 • diéta, pohybová aktivita,
 • zmena správania v súčinnosti s
  • behaviorálnou terapiou,
  • medikamentóznou liečbou
  • bariatricko-metabolickou chirurgiou

Tieto liečby zahŕňajú aj pokles rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Významný prínos môžeme dosiahnuť aj pri miernom úbytku hmotnosti (5 až 10 % počiatočnej telesnej hmotnosti) a zmene životného štýlu (diétne a režimové opatrenia so zvýšením fyzickej aktivity a zdatnosti). Pozornosť musíme venovať tiež zníženiu obvodu pása a zlepšeniu telesného zloženia – zníženiu telesnej tukovej hmoty.

Dôležitým článkom je prevencia ochorení súvisiacich s obezitou, resp. v prípade, že už sú rozvinuté, prichádza na rad ich dôsledná liečba (cukrovka, krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov, atď.). Obezita je chronické ochorenie a dôraz sa kladie na dlhodobé udržanie poklesu hmotnosti. Liečba účinnými liekmi zameranými na pokles hmotnosti je momentálne veľmi obmedzená. V liečbe obéznych pacientov, ktorí spĺňajú prísne indikačné kritériá je možné použiť operačné riešenie (bariatricko-metabolické výkony). 

 

Diéta verzus pohyb

Diéta je synonymum predpísaného spôsobu stravovania, vopred daného, určeného a dodržiavaného. Používa sa aj v spojení napr. pri intolerancii na laktózu má mliečnu diétu a neje syry, mliečne výrobky, čokoládu; pri bezlepkovej diéte zasa určité pečivo, pizzu a pod. 

Dieta býva aj bezlepková či bezlaktóza pri intoleranciách, alebo celiakii.  Ak máte daný problém a nedodržiavate diétny režim, váš organizmus nefunguje ako má, pretože bojuje s danými potravina - čo vedie k oslabeniu imunity, k zníženiu energie - a telo následne hľadá energiu z cukrov a sladkých či slaných (ne)dobrôt.

Pri znižovaní hmotnosti je dôležité mať na zreteli fakt, že chceme minimalizovať stratu svalovej hmoty. Svalová hmota má vyššie energetické nároky (spotrebu energie) ako tuková hmota, dokáže teda „spáliť“ väčšie množstvo energie (kalórií), či už zo stravy alebo z tukových zásob.

Pre zachovanie svalovej hmoty obézneho alebo pacienta s nadváhou je dôležitá kombinácia racionálnej stravy s cvičením. Je známe, že len diétou obézny stráca 75 % tuku a 25 % svalovej hmoty. Pokiaľ obézny pravidelne cvičí (minimálne 4-krát týždenne) je strata tuku 95 % a svalovej hmoty 5 %. Preto spočiatku u cvičiaceho obézneho človeka môže chýbať pokles hmotnosti (rastú svaly), čo je ale väčšia nádej neskôr na udržanie hmotnosti. Pri pravidelnom cvičení je vhodné podporiť premenu tukovej hmoty na svalovú proteínovými výrobkami.

Takže, cvičiť, cvičiť, cvičiť! 

Prevencia obezity

Obezita patrí dnes medzi najčastejšie metabolické ochorenia, má charakter epidémie a spolu s množstvom svojich komplikácií skracuje vek. Hlavným cieľom prevencie je zníženie počtu nových prípadov obezity. Nezastupiteľnú úlohu v prevencii obezity má tak praktický lekár. Najúčinnejšou prevenciou obezity a rozvoja jej komplikácií je cielená intervencia (zásah) zameraná na zdravý životný štýl.

Všeobecná prevencia obezity sa týka celej populácie rozdelenej podľa vekových skupín a pohlavia, a zameriava sa aj na špecifické skupiny, napr. tehotné ženy.

Základné princípy všeobecnej prevencie obezity:

 • udržanie energetického príjmu a fyzickej aktivity v pomere, ktorý zabezpečí dosiahnutie a udržanie primeranej telesnej hmotnosti,
 • konzumácia širokého spektra potravín, ktoré zabezpečia príjem všetkých potrebných živín (makro aj mikro živín),
 • zvýšenie celkového príjmu polysacharidov (zložených cukrov),
 • zníženie podielu tukov, hlavne príjem nasýtených tukov.

K týmto základným bodom možno pridať ďalšie, ktoré sa vyskytujú v prevažnej väčšine odporúčaní:

 • zvýšenie príjmu vlákniny a vody,
 • konzumácia ovocia a zeleniny (zdroj vitamínov a vlákniny v prirodzenom stave),
 • zníženie príjmu cholesterolu,
 • zníženie príjmu sodíka (soli),
 • zníženie príjmu cukru,
 • konzumácia alkoholu v malom množstve alebo vôbec.

Ako sa správne stravovať?

V literatúre nachádzame informácie, že za stratu hmotnosti je v 70 % - 80 % zodpovedné hlavne správne stravovanie. Správne stravovanie je súčasťou zdravého životného štýlu a je teda základným pilierom nášho zdravia. Nenadarmo sa hovorí „sme to, čo jeme“.

Konzumácia zdravej stravy počas celého života pomáha predchádzať podvýžive (vo všetkých jej formách), ako aj celej škále ochorení. Zvýšená produkcia spracovaných potravín, rýchla urbanizácia a zmena životného štýlu, viedli k zmene stravovacích návykov. Ľudia v súčasnosti konzumujú viac potravín s vysokým obsahom energie, tukov, jednoduchých cukrov alebo soli / sodíka a mnohí nejedia dosť ovocia, zeleniny a vlákniny.

Presné zloženie pestrej, vyváženej a zdravej stravy sa líši v závislosti od individuálnych potrieb (napr. vek, pohlavie, životný štýl, stupeň telesnej aktivity), kultúrneho kontextu, miestne dostupných potravín a stravovacích zvyklostí. Avšak základné princípy toho, čo predstavuje zdravú výživu, zostávajú rovnaké.

Pre dospelých má podľa WHO zdravá výživa pozostávať:

 • ovocia, zeleniny, strukovín (napríklad šošovica, fazuľa), orechov a celých zŕn (napríklad nespracovaná kukurica, proso, ovos, pšenica, hnedá ryža).
 • z najmenej 400 g (5 porcií) ovocia a zeleniny denne (zemiaky, sladké zemiaky, maniok a iné škrobové korene nie sú klasifikované ako ovocie alebo zelenina).
 • menej ako 10% z celkového príjmu energie má byť z jednoduchých cukrov, čo je ekvivalent 50 g (alebo približne 12 čajových lyžičiek) pre osobu so zdravou telesnou hmotnosťou, ktorá spotrebuje približne 2000 kalórií za deň; avšak ideálne menej ako 5% z celkového príjmu energie pre ďalšie prínosy pre zdravie (väčšina jednoduchých cukrov sa pridáva do potravín alebo nápojov výrobcom, kuchármi alebo spotrebiteľmi a prirodzene sa nachádzajú aj v mede, sirupoch, ovocných šťavách a koncentrátoch ovocných štiav).
 • menej ako 30% z celkového príjmu energie má pochádzať z tukov. Nenasýtené tuky (napríklad v rybách, avokáde, orechoch, slnečnici a olivovom oleji) sú výhodnejšie ako nasýtené tuky (napr. v tučnom mäse, masle, palmovom a kokosovom oleji, smotane, syre, ghee a bravčovom mäse). Priemyselné trans-tuky (nájdené v spracovaných potravinách, rýchle občerstvenie, občerstvenie, vyprážané jedlá, mrazená pizza, koláče, sušienky, margaríny a nátierky) nie sú súčasťou zdravej výživy.
 • z menej ako 5 g soli denne (ekvivalentné približne 1 čajovej lyžičke); odporúča sa jodidovaná soľ.

Pre dojčatá a malé deti (podľa WHO)

V prvých 2 rokoch života dieťaťa optimálna výživa podporuje zdravý rast a zlepšuje kognitívny vývoj. Tiež znižuje riziko vzniku nadváhy, obezity a rozvoja chronických ochorení v neskoršom živote.

Poradenstvo o zdravej výžive pre dojčatá a deti je podobné ako u dospelých, ale dôležité sú aj nasledujúce body:

 • deti by mali byť výlučne dojčené (čiže len dojčené) počas prvých 6 mesiacov života,
 • dojčatá majú byť dojčené nepretržite do 2 rokov a viac,
 • od 6 mesiacov by materské mlieko malo byť doplnené o množstvo adekvátnych, bezpečných a výživných potravín – tzv. príkrmy – odborne komplementárna strava. Soľ a cukor by sa do komplementárnej stravy nemali pridávať.

BIO potraviny

BIO potraviny z čerstvých surovín, ktoré naozaj chutia dobre, nájdete určite v produktoch ALNATURA či ALNAVIT = Vysokokvalitné produkty vyrobené v súlade s prírodou a šetriace prírodné zdroje našej planéty. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou potravín, ktoré nájdete v supermarketoch, alebo fastfoodoch. Naozaj sa za kvalitu v dnešnej dobe neoplatí šetriť, najmä čo sa týka stravovania. 

Do receptúr výrobkov Alnatura a Alnavit sa dostanú iba starostlivo vyberané ingrediencie. Dôraz sa kladie na suroviny, ktoré sú čo najmenej priemyselne spracovávané. Pomocou šetrného procesu je v nich ale uchované to najlepšie. Nie je potrebné zdôrazňovať, že tieto produkty sú vyrábané bez použitia umelých farbív, ochucovadiel a konzervantov a že v súlade s legislatívou EU o ekologickej regulácii neobsahujú žiadne geneticky upravené zložky.

TOP najpredávanejšie produkty sú:

 

Zdravé stravovanie – ako si ho udržať? 

Ovocie a zelenina

Pre zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny:

 • vždy pridajte zeleninu do pripravovaných jedál,
 • jedzte čerstvé ovocie a zeleninu na desiatu/ olovrant,
 • jedzte sezónne ovocie a zeleninu. 

Tuky

Zníženie celkového príjmu tukov na menej ako 30 % z celkového príjmu energie pomáha predchádzať nezdravému prírastku hmotnosti dospelých.

Znížením nasýtených tukov na menej ako 10 % z celkového energetického príjmu a trans-tukov na menej ako 1 % z celkového príjmu energie a ich nahradením nenasýtenými tukmi, znižuje tiež riziko vzniku chronických ochorení.

Príjem tukov môžete znížiť:

 • zmena spôsobu varenia - odstráňte mastnú časť mäsa; používajte rastlinný olej (nie živočíšny tuk); varte dusením, na pare alebo pečením, radšej ako by ste mali jedlo vyprážať;
 • vyhýbajte sa spracovaným potravinám, ktoré obsahujú trans-mastné kyseliny;
 • obmedzte spotrebu potravín obsahujúcich vysoké množstvá nasýtených tukov (napr. syr, zmrzlina, mastné mäso).

Cukry

Príjem jednoduchých cukrov má byť nízky počas celého života.

Dôkazy poukazujú na to, že príjem jednoduchých cukrov u dospelých i detí by mal byť znížený na menej ako 10 % z celkového príjmu energie, a že zníženie na menej ako 5 % z celkového príjmu energie prináša ďalšie zdravotné benefity.

Spotreba jednoduchých cukrov zvyšuje riziko zubného kazu. Nadbytočné kalórie z potravín a nápojov s vysokým obsahom jednoduchých cukrov prispievajú aj k nezdravému zvýšeniu telesnej hmotnosti, čo môže viesť k nadváhe a obezite.

Príjem cukru môžete znížiť:

 • obmedzením spotreby potravín a nápojov obsahujúcich vysoké množstvo cukru (napríklad cukrom sladené nápoje, sladkosti),
 • konzumáciou čerstvého ovocia a zeleniny namiesto sladkostí.

 

Potraviny a výživové doplnky pri nadváhe a obezite

Po uvedených informáciách je jasné, že bez zmeny životného štýlu, stravovania a fyzickej aktivity, sa schudnúť nedá. Výživové doplnky  „na chudnutie“ sú v lekárňach veľmi žiadané. Uvádzame preto pár príkladov, ktoré sú v súlade s pravidlami medicíny založenej na dôkazoch:

Vláknina

Nezastupiteľné miesto v redukčnej diéte má vláknina. Priaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov, znižuje vstrebávanie sacharidov a vedie k pocitu sýtosti. Najviac vlákniny sa nachádza v ovocí, zelenine a v celozrnných múčnych výrobkoch.

Existujú dva druhy vlákniny, nerozpustná (celulóza, lignín) a rozpustná (glukomanán, galaktomanán, kyselina algová, lignín, pektín, psyllium). Nerozpustná vláknina sa pri chudnutí neodporúča. Urýchľuje črevnú pasáž a zväčšuje objem stolice, čo môže spôsobiť vyvolanie pocitu hladu, neovplyvňuje vstrebávanie tukov a cukrov. Je vhodná na liečbu zápchy.

Naopak, rozpustná vláknina je vhodným doplnkom chudnutia (HERBEX FIT & SLIM drink AÇAI). Znižuje vstrebávanie tukov a cukrov, znižuje koncentráciu cholesterolu. Účinné indické Psyllium výborne pomáha na lepšie trávenie, pri zápchach, hemeroidoch, pomáha chudnúť a vylepšuje zdravie. Veľmi obľúbená Dimica Psyllium zo šupiek psyllia obsahuje 98% čistoty.

Napríklad jablčný ocot (MedPharma JABLČNÝ OCOT) obsahuje množstvo rozpustnej vlákniny, pektínu.

Vláknina sa užíva 15-30 minút pred hlavným jedlom a zapíja sa dostatočným množstvom vody. Dlhodobé podávanie skorocelovej vlákniny (psyllium) je problematické, pretože obsahuje kyselinu fytovú, ktorá okrem iného znižuje i vstrebávanie minerálnych látok. Dlhodobé užívanie teda môže viesť k nedostatku vápnika a horčíka. Ak sa vyberiete touto cestou, odporúčame konzultovať správne užívanie vláknin s výživovým poradcom.

Chróm

Chróm prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov (sacharidov, tukov a bielkovín), teda k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi. Chróm tvorí súčasť tzv. glukózového tolerančného faktora, ktorý sa viaže s inzulínom, a tak zvyšuje jeho účinnosť.

VIRDE L-CARNITIN Plus Green Tea, Chróm 

Generica Redukta

Chróm sa tak podieľa na regulácii hladiny krvného cukru a jeho využití v bunkách. Niektoré štúdie dokonca predpokladajú, že má úlohu pri regulácii príjmu potravy, čo môže byť sprostredkované priamym účinkom na mozog.

BIO-CHRÓM 

NATURVITA CHRÓM COMBI,

Naturica CHRÓM MAX so zeleným čajom a vlákninou,

WALMARK CHRÓM FORTE 200 µg 30 tbl

L-karnitín

L-karnitín sa prirodzene tvorí v tele z aminokyselín lyzínu a metionínu. Nachádza sa predovšetkým v červenom mäse (jahňacie, hovädzie), ktoré je najlepšou voľbou pre dopĺňanie karnitínu zo stravy. Dobrými zdrojmi karnitínu sú aj ryby, hydina a mlieko.

EDENPharma L-KARNITÍN LIQUID 100 000 

L-karnitín prenáša reťazce mastných kyselín do mitochondrie (organely v bunkách slúžiace prevažne na získavanie energie tzv. bunkovým dýchaním ), čo umožňuje bunkám rozložiť tuk a získať energiu z uložených tukových zásob. Nedávne štúdie potvrdili, že svalový karnitín možno zvýšiť stravovacími prostriedkami aj u jedincov bez nedostatku karnitínu, a že to má jasný vplyv na svalový metabolizmus a výkonnosť. Iná štúdia uvádza, že chudnúci, ktorí užívali karnitín, stratili významne väčšiu hmotnosť, ako tí, ktorí karnitín neužívali.

Vo všeobecnosti sa  karnitín používa na podporu redukčných režimov (chudnutia), urýchlenie odbúravania tukov a zlepšenie fyzickej výkonnosti. Podporuje a udržiava rozvoj svalovej hmoty, urýchľuje regeneráciu svalstva po výkone a má ochranný vplyv na srdcový sval.

Čaje

Extrakt zo zeleného čaju sa nachádza v mnohých prípravkoch určených k redukcii hmotnosti. Za účinky zeleného čaju (nefdesanté RAKYTNÍK ZELENÝ ČAJ VITAMÍN C) v procese chudnutia sú zodpovedné hlavne nasledujúce dve látky: - epigalokatechín galát, ktorý pôsobí antioxidačne, - a kofeín.

Všeobecne bylinky sa berú ako zázračný liek na chudnutie. Vyskúšajte LEROS NATUR ŠTÍHLA LÍNIA ČAJOVINA, alebo DR. POPOV ČAJ MOLETKA, ktorý je určený už pre obéznych ľudí. 

Kofeín sa v tomto prípade vstrebáva pomalšie ako kofeín z kávy, a zabraňuje ukladaniu triacylglycerolov (tvoria väčšinu z tukov v potrave človeka). Komplexným účinokom čaju je lipolýza (proces odbúravania tukov uložených v tukových bunkách) a ovplyvnenie termogenézy (tvorby tepla).

 

Spirulina

Spirulina je sušená biomasa mikroskopickej modrozelenej riasy, ktorá sa skladá z druhu Arthrospira platensis. Okrem vysokého (do 70%) obsahu bielkovín obsahuje aj vitamíny, najmä B12 a provitamín A (β-karotén), a minerály (najmä železo a chróm). Je tiež bohatá na fenolové kyseliny, tokoferoly a kyselinu y-linolénovú. Spirulina neobsahuje celulózové bunkové steny a preto je ľahko stráviteľná. Má schopnosť modulovať imunitné funkcie a vykazuje protizápalové vlastnosti (znižovaním uvoľňovania histamínu žírnymi bunkami).

V posledných rokoch vedci sústredili svoju pozornosť na Spirulinu ako na potenciálny zdroj cenných živín na prevenciu a liečbu chronických ochorení, medzi ktoré patrí i obezita. Výsledky nedávnej štúdie, počas ktorej pacienti užívali 1gram spiruliny po dobu 12tich týždňov, potvrdili jej účinok pri :

 • modulácii telesnej hmotnosti (pokles BMI),
 • znížení chuti do jedla,
 • a čiastočnej zmene hladín sérových tukov (zníženie celkového cholesterolu).

SPIRULINA EXTRA BIO 

Zaujímavosťou je, že NASA Spirulinu úspešne používala ako doplnok výživy pre astronautov na vesmírnych misiách.

Chlorella

Chlorella je sladkovodná jednobunková riasa zelenej farby, ktorej sa darí najmä v teplom klimatickom páse (rastie predovšetkým v Ázii a Austrálii). Približne 60% obsahu Chlorelly tvoria bielkoviny. Uvádza sa, že prášok z Chlorelly (Parachlorella beijerinckii) vykazuje preventívny účinok proti metabolickým syndrómom, ako je artérioskleróza (ochorenie tepien systémového riečiska, spôsobujúce zužovanie, až uzáver prierezu postihnutých tepien), hyperlipidémia (zvýšenie tukov v krvi) a vysoký krvný tlak.

Topnatur CHLORELLA Original

Tree3CHLORELLA

Vyhľadávanie prírodných látok, ktoré minimalizujú poruchy spojené s obezitou, dostáva osobitnú pozornosť. V tomto ohľade bolo cieľom jednej zo štúdií vyhodnotiť profylaktický (preventívny) účinok Chlorelly vulgaris na telesnú hmotnosť, lipidový profil, glukózu v krvi, signalizačné dráhy inzulínu (proces účinku inzulínu) v pečeni, kostrovom svale a tukovom tkanive u obéznych myší.

Podávanie Chlorelly vulgaris obéznym myšiam s inzulínovou rezistenciou (stav, pri ktorom telo nedokáže efektívne využívať vyprodukovaný inzulín) spôsobenou stravou s vysokým obsahom tuku, viedlo k zlepšeniu signalizačných dráh inzulínu. Zistené bolo tiež, že podávanie Chlorelly vulgaris zabraňuje dyslipidémii (porucha metabolizmu tukov) spôsobenej vysokým obsahom tukov v strave, znížením hladín triglyceridov, cholesterolu a voľných mastných kyselín.

Vitamín D 

V posledných rokoch vedci venujú pozornosť hladinám vitamín D u obéznych pacientov resp. u pacientov s nadváhou. Pri strate hmotnosti hladina vitamínu D úzko súvisí s hladinou vápnika. Vitamín D zvyšuje metabolizmus tukových buniek tým, že zvyšuje uvoľňovanie vápnika, ktorý sa uskladňuje v tuku, cez špecifický membránový receptor vitamínu D. Vápnik zvyšuje oxidáciu tukov, čím sa zvyšuje spaľovanie tuku. Často, keď je nízka hladina vitamínu D, hladiny vápnika sú tiež nízke. To vedie k zvýšeniu produkcie syntázy mastných kyselín, čo je enzým, ktorý premieňa kalórie na tuk.

V talianskej štúdii vedci rozdelili obéznych pacientov do skupín, ktoré popri vyváženej strave užívali a neužívali doplnky s vitamínom D. Pacienti boli sledovaní 6 mesiacov. Skupiny užívajúce vitamín D stratili hmotnosť v priemere 3,8 - 5,4 kg. V skupine, ktorej nebol podávaný vitamín D, bol úbytok hmotnosti v priemere 1,2 kg. V závere autori štúdie uvádzajú: „Súčasné údaje naznačujú, že u ľudí s obezitou a nadváhou s nedostatkom vitamínu D, podporuje dopĺňanie vitamínu D úbytok hmotnosti, a zvyšuje priaznivý účinok diéty.„

Štúdie in vitro (tzv. „štúdie na bunkách v skúmavke“) ukázali, že 10 % až 20 % doplnkovej dávky vitamínu D sa rýchlo ukladá do tukových tkanív. Súčasne je uvoľňovanie vitamínu D z tukových tkanív extrémne pomalé. Akumulácia (hromadenie) vitamínu D v tukovom tkanive môže vysvetliť, prečo obézni ľudia majú nízke hladiny vitamínu D v krvi. Význam účinku vitamínu D na chudnutie sa stále skúma, zatiaľ však nič nepokazíte, ak vyskúšate: JAMIESON VITAMÍN D 1000 IUBIO-Vitamín D3GENERICA vitamin D3 800 I.U., alebo BIOMIN Vitamin D3.

Smoothie

Hit súčasnosti! Skúsili ste smoothie? pomixovanú zeleninu alebo ovocie podľa vlastnej chuti pripravíte veľmi rýchlo a obsahuje len to, čo naozaj chcete a potrebujete. Výborný zelený zdroj energie je napríklad Alnavit Smoothie so spirulinou BIO, alebo ALNATURA Smoothie zelené uhorkové.  Kombinácia jablka, červenej repy, acerola čerešne a paradajky, + bobule Goji (inak Tibeťanmi prezývané ako "šťasné bobule") s Acai bobuľami chutia spolu výnimočne - túto kombináciu vyskúšajte v Alnavit Smoothie s goji BIO. Ak máte radšej ovocné pyré, ideálnou voľbou pre vás bude Alnatura Smoothie mango a banán, alebo smoothie bobuľové ovocie od Alnatury. Vaše telo sa vám odmení krásnou pleťou a štíhlejšou postavou. 

Vyskúšajte tiež

XL S MEDICAL Znižuje vstrebávanie kalórií z tukov a znižuje chuť k jedlu
EDENPharma ACAI SLIM DIET Acai extrakt, zelený čaj, guarana
Eucerin TELOVÝ OLEJ proti striám Stimuluje krvný obeh, zvyšuje pružnosť pokožky a znižuje výskyt strií
NUXE BODY SERUM MINCEUR Zoštíhľujúce telové sérum proti celulitíde
EDENPharma SLIM DIET SHAKE Prášok s príchuťou jahoda, banán, na prípravu proteínového kokteilu
TEREZIA BELLA LINIA Výživový doplnok s obsahom vlákniny
Fit 4 You Diet Shake Nízko-kalorický nápoj pre aktívny život
COLAFIT SLIM s glukomananom V rámci nízko-energetickej diéty prispieva k regulácii hmotnosti, vďaka obsahu glukomananu
GoodNature Chilliburner Tablety s rastlinnými extraktmi podporujúce chudnutie
Jamieson Iron Vegan Klíčky proteínov rastlinného pôvodu bez umelých príchutí, farbív a sladidiel
NUXE BODY HUILE MINCEUR Zoštíhľujúci telový olej proti celulitíde

Zdroj: PharmDr. Nikola Moravcová


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.