OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne BENU

Prevádzkovateľ internetového výdaja

BENU SK 77, s.r.o. Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava-Rača
Telefón: +421 2 49 11 25 25 
E-mail: benu77@benulekaren.sk

IČO: 50 741 268
DIČ: 2120449727
IČ DPH: SK2120449727

OR: Okresný súd Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 117614/B

IBAN: SK97 1111 0000 0014 1416 0009

Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 06401/2019/HF
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Róbert Nemčický, Michal Zelenka, Ľubica Kociánová, konatelia
 

Miesto výkonu internetového výdaja

BENU SK 77, s.r.o. Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava-Rača
Telefón: +421 2 206 34 174
E-mail: benu77@benulekaren.sk

Zodpovedná osoba za farmakovigilanciu:
Peter Sedlák
sedlak@benulekaren.sk
+421 2 20634 100
Poskytovanie informácii: PO-UT 9.00-15:00

Prevádzkareň poskytujúca odborné rady k zakúpeným liečivám a zdravotným pomôckam:

BENU SK 77, s.r.o. Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava-Rača
Telefón: +421 2 206 34 174
E-mail: benu77@benulekaren.sk

Informácia o internetovom výdaji a Informácia pre spotrebiteľa

Národné centrum zdravotníckych informácií

Nahlasovanie vedľajších účinkov liekov

Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Naše lekárne

PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.