Preventívne prehliadky - na čo máte nárok?

PREVENTÍVNE PREHLIADKY - NA ČO MÁTE NÁROK?

Lepšie je chorobám predchádzať, než sa z nich musieť liečiť. Účinná prevencia sa prelína mnohými úrovňami od zdravej životosprávy a aktívneho životného štýlu, zvyšovania odolnosti organizmu až k očkovaniu. Rozvoju mnohých ochorení možno ale zabrániť aj tým, že ich odhalíte včas. Špecifickou formou prevencie sú preto preventívne lekárske vyšetrenia. Kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke u praktického lekára? Ako je to s preventívnou prehliadkou u zubára, preventívnym gynekologickým vyšetrením, skríningovým vyšetreniami kolorektálneho karcinómu a vyšetrenia na mamografe v rámci prevencie karcinómu prsníka alebo napríklad povinnou lekárskou prehliadkou vodičov seniorov? Zistite to z nášho prehľadu.

 • Životný štýl

7 minút čítaniaDetské preventívne prehliadky Detské preventívne prehliadky

Malé bábätko v náručí rodičov sa zdá tak krehké a zraniteľné. Čo sa týka prevencie, rodičia u svojich ratolestí málokedy niečo zanedbajú. Frekvencia periodických prehliadok sa u malých a odrastajúcich detí líši. Čo všetko so svojím dieťaťom budete musieť u lekára absolvovať ako dospeje?

Najmenšie deti od narodenia do 3 rokov

Než sa vaše dieťa pokúsi sfúknuť 1. sviečku na narodeninovej torte, stretne sa so svojím pediatrom na prevenciu celkom 9x. Pred 3. narodeninami potom navštívi lekára ešte raz. To robí dohromady 10 prevencií:

 1. bazálne vyšetrenie   do 3 pracovných dní  od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia (zvyčajne prebieha v domácom prostredí) – lekár prezrie bábätko, ale aj jeho sociálne prostredie. Zároveň pediater rodičov poučí, ako správne dbať o výživu bábätka, podporí laktačný program, pri problémoch s dojčením poskytne poradenstvo.
 2. do 4. týždňa života – 2. preventívna prehliadka už prebieha štandardne v ambulancii lekára. Bežná kontrola obsahuje:  anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania (výška, váha, obvod hlavičky, obvod hrudníka), vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. U dieťatka sa sleduje tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin. Lekár odporučí u bábätka kontrolu bedrových kĺbov a nastaví dávkovanie vitamínu D.
 3. V 5. až 7. týždni života  – obsah prehliadky je totožný s obsahom 2. preventívnej prehliadky.
 4. V 8. až 10. týždni života – prebieha bežná kontrola. Zhodnotia sa jazvy po očkovaní proti TBC u detí, ktorí boli očkované, skontroluje sa stav bedrových kĺbov dieťaťa. Laboratórne vyšetrenia: ultrasonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat.
 5. V 3. až  4. mesiaci života – prebieha bežná kontrola. Začína sa aj s povinným očkovaním. Očkuje sa 1. dávka základného očkovania DTaP (záškrt, tetanus a čierny kašeľ), VHB (vírusová hepatitída B), HIB (Hemofilus influenzae B), IPV (detská obrna) a očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
 6. V 5. až 6.mesiaci života – obsahuje rovnaké vyšetrenie ako 5. preventívna prehliadka, navyše sa orientačne vyšetrí sluch a reakcie očí. Laboratórne vyšetrenia: základné patologické súčasti moču a močový sediment. Očkovanie: podáva sa 2. dávka základného očkovania DTaP, VHB , HIB, IPV a očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám.
 7. V 7. až  8. mesiaci života – okrem bežnej kontroly sa orientačne vyšetruje zraková ostrosť aj sluch a stav prerezávania zúbkov.
 8. V 9. až 10. mesiaci života – prebieha bežná kontrola. Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky.
 9. V 11.  až 12. mesiaci života – lekár hodnotí rast a vývoj dieťaťa.  Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky. Očkovanie: 3. dávka základného očkovania DTaP, VHB , HIB, IVP a očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
 10.  V 18. mesiaci života – lekár hodnotí vývoj dieťaťa vrátane psychomotorického vývoja a rozvoja reči.
Povinné očkovania

Očkovanie navodzuje špecifickú prevenciu proti niektorým veľmi vážnym ochoreniam. Vďaka ochrane, ktoré poskytuje, sa v dnešnej dobe s diagnózami ako záškrt, rubeola alebo osýpky prakticky nestretávame. Niektoré ochorenia ako pravé kiahne sa dokonca podarilo úplne odstrániť. S plnením povinného očkovacieho kalendára sa začína už u malých detí, aby si ochranu proti očkovaným ochoreniam vytvorili čo najskôr. Na Slovensku sa povinne očkuje proti čiernemu kašľu, detskej obrne, tetanu, záškrtu, vírusovej hepatitíde typu B a haemophilovým infekciám. Po dovŕšení 1 roku sa potom pridávajú ešte ovčie kiahne, rubeola a mumps. Ďalšie nepovinné očkovania sú potom dostupné napríklad proti kliešťovej encefalitíde, chrípke, ľudským papilomavírusom (HPV), meningokokom, rotavírusom.

Deti staršie ako 3 roky

Od 3 rokov budú v rámci prevencie brať rodičia deti k lekárovi raz za 2 roky. Ide o komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom. Lekár sleduje komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, rizikové faktory ako napríklad srdcovocievne choroby, vykonáva povinné očkovania, vyšetrenia krvného tlaku či moču,  v 11. roku dieťaťa sa meria hladina cholesterolu v krvi,  v 17. roku dieťaťa aj  hladina triacylglycerolov v krvi.

Naposledy sa k pediatrovi dostaví dieťa pred dovŕšením 19 rokov na „výstupnú prehliadku“. Zrátaných a podčiarknutých celkom 19 preventívnych prehliadok u pediatra.

Preventívne prehliadky pre dospelých Preventívne prehliadky pre dospelých

Na rozdiel od detských prehliadok, dospelí na svoju vlastnú prevenciu často zabúdajú alebo ju nepovažujú za dôležitú. Nárok na preventívne vyšetrenie majú každé 2 roky, darcovia krvi raz za rok.

Preventívna prehliadka pozostáva z viacerých krokov:

1. Pohovor s lekárom – v ňom sa lekár sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus). Počas preventívneho vyšetrenia lekár doplní záznamy do zdravotnej dokumentácie (napríklad prebehnuté očkovania, rodinnú anamnézu).

2. Komplexné vyšetrenie celého tela  pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby (zmeranie krvného tlaku a pulzu).

3. Základné odbery –  odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (vyšetrenie moču chemicky, močový sediment, glykémia,  krvný obraz vrátane trombocytov).

4. Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov  u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.

5. Prítomnosť krvi v stolici – pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka pomocou testu na okultné krvácanie (pri pozitívnom výsledku - vyšetrenie kolonoskopia). Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči a má dobrú prognózu vyliečenia.

6. Poradenstvo o zdravom spôsobe života - kontrola BMI

Čo ďalšie patrí do plne hradenej preventívnej starostlivosti?

Preventívne prehliadky pre ženy:

 • 1x ročne – preventívne gynekologické vyšetrenie – ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok, - v materstve - preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
  Komplexné gynekologické vyšetrenie  je zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou je aj  skríning rakoviny krčka maternice  (ženy vo veku 23 – 64 rokov) a skríning rakoviny prsníka - ženy vo veku 40 až 69 rokov. Ultrasonografia prsníkov sa vykonáva raz za dva roky. Na preventívne mamografické vyšetrenie raz za dva roky pôjdete, keď dosiahnete 40 rokov až po dosiahnutie 69 rokov aj keď nemáte žiadne problémy s prsníkmi.
 • 1x za 2 roky – preventívna prehliadka praktickým lekárom, v 40 rokoch EKG vyšetrenia,  vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov
 • preventívna prehliadka u zubára – nad 18 rokov raz ročne, tehotné ženy dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. trimestra
 • preventívna gastroenterologická prehliadka –  nad 50 rokov (s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50 rokov),  test na okultné krvácanie - raz za 2 roky (pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia) alebo kolonoskopické vyšetrenie - raz za 10 rokov
  Pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za päť rokov
 • kontrola zraku – u mladých ľudí sa odporúča kontrola každé dva až tri roky, u ľudí nad 40 rokov častejšie. Súčasťou vyšetrenia je zmeranie zraku prístrojom, v prípade zistenia refrakčnej chyby oka (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) sa meria zrak pomocou skúšobnej sady sklíčok. 
Samovyšetrenie ako dôležitý hráč na poli prevencie

Napriek tomu, že systém preventívnych prehliadok v dvojročných intervaloch je pomerne intenzívny, existujú stále diagnózy, pri ktorých táto frekvencia vyšetrenia nie je dostačujúca. Kontrolu zdravotného stavu ale hravo zvládnete aj pomocou samovyšetrenia. Každá žena by sa mala raz naučiť raz mesačne vykonávať samovyšetrenie prsníkov. Ostatne k tomu povzbudzujú lekári aj nejedna ružová kampaň v októbri – mesiaci prevencie rakoviny prsníka. Avšak ani páni neprídu neprídu skrátka. K pravidelnému preventívnemu vyšetreniu semenníkov ich povzbudzujú kampane hneď v nasledujúcom mesiaci novembra zastrešené ako Movember.

Preventívne prehliadky pre mužov

 • 1x za 2 roky – preventívna prehliadka praktickým lekárom (v 40 rokoch EKG vyšetrenia,  vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov)
 • preventívna prehliadka u zubára – nad 18 rokov raz ročne
 • preventívna gastroenterologická prehliadka –  nad 50 rokov (s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50 rokov),  test na okultné krvácanie  raz za 2 roky (pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia) alebo kolonoskopické vyšetrenie  raz za 10 rokov
 • kontrola zraku – u mladých ľudí sa odporúča kontrola každé dva až tri roky, u ľudí nad 40 rokov častejšie. Súčasťou vyšetrenia je zmeranie zraku prístrojom, v prípade zistenia refrakčnej chyby oka (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) sa meria zrak pomocou skúšobnej sady sklíčok.
 • preventívna urologická prehliadka – muži nad 50 rokov raz za 3 roky,  alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie. Ide o vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty.

Preventívne prehliadky u zubára Preventívne prehliadky u zubára

Zubárov budete potrebovať svojmu dieťaťu kvôli prvým zúbkom nájsť ešte než bude mať 1 rok. Do 18 rokov deti chodia k zubárovi na prevenciu 2x ročne. Od dospelosti majú nárok na preventívnu prehliadku 1x každý rok. Tehotným ženám sa odporúča preventívna prehliadka dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. trimestra. 
Náplňou preventívnej prehliadky je podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, prehmatanie uzlín. U detí aj remineralizácia zubnej skloviny.

Pracovné lekárske prehliadky Pracovne lekárske prehliadky

Pred nástupom do zamestnania sa pripravte na povinnú vstupnú lekársku prehliadku. Vstupnej lekárskej prehliadke sa podrobuje uchádzač o zamestnanie pred nástupom do práce alebo pri preradení na inú prácu Ak ale vaše zamestnanie nepatrí medzi rizikové profesie 2. kategórie s profesným rizikom alebo 3. a 4. kategórie, nebudete musieť ďalšie periodické pracovné prehliadky u lekára podstupovať. 

Povinné preventívne prehliadky vodičov Povinné preventívne prehliadky vodičov

Potvrdenie o pravidelnej lekárskej prehliadke pri sebe musí mať každý vodič od 65 rokov veku. Už pol roka pred dovŕšením 65 rokov si môžete tento protokol o zdravotnej spôsobilosti vybaviť u svojho praktického lekára.

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:

 • a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, 
 • b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
 • Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

  Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

  Autor. Petra Večeřová, Lenka Balážová

  Diagnostické testy


  ZDROJE

  • Preventívna starostlivosť pre deti a dorast,  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, dostupné z: https://www.vszp.sk/files/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/preventivne-prehliadky/preventivneprehliadky_obsah.pdf
  • Preventívne prehliadky u dospelých, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA,  dostupné z: https://www.vszp.sk/prevencia/
  • Lekárske preventívne prehliadky,  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, dostupné z: https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-lpp
  • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, Úrad verekného zdravotníctva SR, dostupné z:https://www.uvzsr.sk/web/uvz/lekarske-preventivne-prehliadky-vo-vztahu-k-praci
  • Odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, dostupné z: https://www.minv.sk/?odborna-zdravotna-a-psychicka-sposobilost

Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.