Akútne respiračné ochorenia

AKÚTNE RESPIRAČNÉ OCHORENIA

Každoročná sezóna akútnych respiračných ochorení prichádza predovšetkým v jesenných a zimných mesiacoch. Tieto ochorenia predstavujú najčastejšiu formu infekcií v každej vekovej kategórií, pre každú z nich však  majú svoje charakteristiky a odlišnosti. Viac náchylnejší na ochorenie sú ľudia s oslabenou imunitou, deti predškolského a školského veku, ktorých imunita ešte len postupne dozrieva, pracujúci v kolektívoch a staršia populácia, u ktorej je prirodzený pokles bunkovej imunity.

 • Dýchanie
 • Choroby

Akútne ochorenia horných dýchacích ciest patria medzi najčastejšie ochorenia, ktoré nás dokážu potrápiť aj viackrát do roka. Určitá frekvencia infekcií je považovaná za normálnu – hovoríme o tzv. fyziologickej chorobnosti. Ide predovšetkým o infekcie horných dýchacích ciest s miernym priebehom, bez komplikácií a bez nutnosti podávania antibiotík na ich zvládnutie. U detí predškolského veku to môže byť 6 až 8 infekcií za rok, u detí školského veku, adolescentov a dospelých sú to 2 – 4 infekcie za rok. O recidivujúcich infekciách dýchacích ciest sa hovorí vtedy, ak frekvencia infekcií je vyššia ako očakávaná fyziologická chorobnosť a pátranie po príčine je veľmi dôležité.

Respiračné ochorenia môžu postihovať horné a dolné dýchacie cesty, väčšinou ide o infekcie horných dýchacích ciest, len asi v 5 % sú postihnuté aj dolné dýchacie cesty. Až 90 – 95 % všetkých infekcií je vyvolaných rôznymi respiračnými vírusmi, preto len malá časť z celkového počtu má byť liečená antibiotikami. Podľa dĺžky trvania rozoznávame akútny a chronický priebeh s charakteristickými zápalovými zmenami.


v Akútne respiračné infekcie a ich celkové príznaky

Akútne respiračné infekcie môžu mať príznaky celkové, ako aj lokálne

Medzi typické celkové príznaky patrí:

 • zvýšená teplota až horúčka (zvyčajne trvajúca 1 deň hneď v úvode infekcie),
 • únava,
 • celková slabosť,
 • bolesti svalstva a kĺbov,
 • zimomravosť,
 • bolesti hlavy
 • nechutenstvo.

 V etiológii respiračných infekcií dominujú až v 90 – 95 % vírusové patogény, preto používanie výrazu „ viróza“ je naozaj na mieste. Menej častou príčinou je bakteriálna alebo kvasinková infekcia. Ak sa po počiatočnom zlepšení objaví druhá vlna zhoršenia príznakov a opäť sa vráti horúčka, hrozí riziko bakteriálnej superinfekcie, kde je už potrebná antibiotická liečba. Akútne respiračné infekcie najčastejšie postihujú horné dýchacie cesty. Ak sa ochorenie rozšíri na dýchacie cesty pod hrtanom, hovoríme o infekcii dolných dýchacích ciest. Chronické respiračné ochorenia sú dlhodobé ochorenia dýchacích ciest a pľúc, ktoré sa vyznačujú zvýšeným počtom zápalových buniek.


Lokálne príznaky akútnych respiračných ochorení 
Lokálne príznaky akútnych respiračných ochorení

Akútne respiračné ochorenia sú krátkodobé. Ich nástup je rýchly a doba trvania je zvyčajne krátka, niekoľko dní až týždňov. Prekonanie bežného nachladnutia nezanecháva dlhotrvajúcu imunitu, a preto môžeme v priebehu jednej sezóny prekonať aj viacero epizód infekcie. Lokálne príznaky pri infekciách dýchacích ciest závisia od postihnutého orgánu.

Najčastejšie akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich lokálne príznaky:

 • Akútna nádcha, bežné nachladnutie (akútna rinitída) – s inkubačnou dobou 1 až 3 dni, ochorenie trvá obvykle 5 – 7 dní, medzi bežné príznaky patrí svrbenie, kýchanie, sekrécia a upchatie nosa, sťažené dýchanie nosom, kašeľ a mierne zvýšená teplota.
 • Akútny zápal nosa a prínosových dutín (akútna rinosinusitída) – ide o komplikáciu akútnej alebo alergickej nádchy, s typickými príznakmi ako je hlienovo-hnisavá sekrécia z nosa, bolesť hlavy, tlaky v lícach a čelovej oblasti, či dráždivý kašeľ.
 • Akútny zápal hltana (akútna faryngitída) a angína (tonzilitída) – medzi najčastejšie príznaky patria bolesti hrdla, škriabanie v krku, problémy s prehĺtaním, zdurenie krčných lymfatických uzlín, prípadne zápach z úst, u niektorých detí aj bolesti brucha. Príčinou ochorenia sú vírusy, ale aj baktérie (β-hemolytické streptokoky), ktoré už vyžadujú antibiotickú liečbu.
 • Akútny zápal hrtana (akútna laryngitída) – vzniká z plného zdravia, príznaky ako typické zachrípnutie až strata hlasu, či sťažený vdych, prejavujúci sa chrapotom pri vdychu, nás upozorní na toto nepríjemné ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým malé deti.
 • Akútny zápal stredoušia (akútna otitída) – bolesť ucha, porucha sluchu, s alebo bez sekrécie z ucha. Vyskytuje sa častejšie u malých detí, ktoré majú často zväčšenú nosovú mandľu.

Medzi najčastejšie akútne ochorenia dolných dýchacích ciest patrí:

 • Akútny zápal priedušnice (akútna tracheitída) a priedušiek (akútna bronchitída) – s typickými príznakmi ako záchvaty nekontrolovateľného, bolestivého a neutíchajúceho kašľa, chrapot a bolesť na hrudi a horúčka. V 90% dominujú vírusy, len u 10% príčinou ochorenia sú baktérie. ATB sú indikované len v prípade sprievodných komplikácií.
 • Akútny zápal priedušničiek (akútna bronchiolitída) – z banálnej infekcie pretrvávajúci suchý kašeľ, sťažené dýchanie, nereagujúce na bronchodilatačnú liečbu, zrýchlený dych, hypoventilácia, cyanóza, prítomná aj zvýšená teplota.
 • Zápal pľúc (pneumónia) – s charakteristickými príznakmi ako je kašeľ, zrýchlený dych, horúčka, bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. V prípade obojstranného nálezu na RTG snímku hovoríme o obojstrannom zápale pľúc. Príčinou ochorenia sú vírusy, baktérie alebo zmiešané infekcie. Atypická pneumónia alebo studený zápal pľúc sa vyznačuje tým, že príznaky sa môžu objaviť až 3 týždne po infekcii. Medzi najčastejšie príznaky patrí kašeľ, horúčka, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov a ťažkosti s dýchaním.

Vírusová alebo bakteriálna infekcia? Vírusová alebo bakteriálna infekcia?

Kľúčovým faktorom k nastaveniu správnej liečby je rozlíšenie medzi bakteriálnou a vírusovou infekciou. U malých detí dominujú predovšetkým rôzne respiračné vírusy, u starších pacientov aj atypické baktérie ako chlamýdie či mykoplazmy s nutnosťou antibiotickej liečby. Pri rozhodovaní lekára či ide o infekcie okrem veku pacienta je potrebné brať do úvahy aj aktuálnu epidemiologickú situáciu, charakter príznakov a ich trvanie. Ak príznaky napriek samoliečbe pretrvávajú viac ako 7 dní a nezlepšujú sa u inak zdravých dospelých jedincov, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

21351[1]

 


Vyšetrenie CRP 
Vyšetrenie CRP

K rozhodnutiu, či je potrebné nasadiť antibiotiká alebo nie, pomôžu aj výsledky vykonaného CRP  testu. Na vyšetrenie stačí odber jednej alebo viacerých kvapiek kapilárnej krvi. CRP si môžete nechať vyšetriť v ambulancii praktického lekára, alebo z pohodlia domova v prípade zakúpenia samodiagnostického testu.

C-reaktívny proteín (CRP) predstavuje jeden z najčastejších markerov zápalu. Nie je nevyhnutné vyšetrovať CRP pri každej respiračnej infekcii, je však dôležitým orientačným parametrom pri rozhodovaní o možnom pôvode infekcie. Normálna koncentrácia CRP v sére zdravého človeka je nižšia ako 5 –10 mg/l. Hodnota C-reaktívneho proteínu (CRP) nad 40 –50 mg/l u dospelých a starších detí pri príznakoch respiračnej infekcie viac ako 1 deň  je už obvykle známkou bakteriálnej infekcie. Deti majú nižšiu základnú koncentráciu CRP ako dospelí ľudia, preto sa u nich za hraničné hodnoty považujú nižšie hodnoty – 25 mg/l.

Pri infekciách dýchacieho systému platia všeobecné pravidlá:

 1. Koncentrácia CRP je vyššia pri infekciách dolných dýchacích ciest než pri infekciách horných dýchacích ciest.
 2. Koncentrácia CRP je vyššia pri bakteriálnych infekciách než pri vírusových,
 3. Koncentrácia závisí od dĺžky trvania choroby.

Liečba akútnych respiračných ochorení Liečba akútnych respiračných ochorení

Liečba akútnych infekcií horných dýchacích ciest spadá do rúk pacienta v rámci samoliečby za asistovanej pomoci lekárnikov v lekárňach, na ktorých sa pacienti pri nástupe prvých príznakoch zvyčajne obrátia. Samoliečba je určená len pre pacientov bez závažných rizikových faktorov. 

Liečba akútnych respiračných ochorení je komplexná a pozostáva zo 4 krokov.

1. Dodržiavanie všeobecných režimových opatrení a zvýšenej hygieny

Režimové opatrenia zahrňujú:

 • domácu liečbu podľa závažnosti infekcie,
 • dostatočný pitný režim, pitie bylinkových čajov,
 • obmedzenie fyzickej aktivity (necvičiť!),
 • vetranie priestorov,
 • správne umývanie rúk,
 • izolácia od ostatných,
 • prekrytie horných dýchacích ciest pri kýchaní a kašľaní,
 • používanie rúšok pri kontakte s inými ľuďmi.

2. Včasná symptomatická liečba

Včasná symptomatická liečba, zameraná na jednotlivé príznaky, vedie k pomerne rýchlej úľave pacienta s akútnou infekciou.

3. Včasná imunomodulačná liečba

Ide o aplikáciu overených prípravkov podporujúcich prirodzené protivírusové imunitné obranné mechanizmy organizmu. Imunomodulačná liečba je považovaná za nepriamu kauzálnu liečbu. Je nevyhnutnou súčasťou liečby na lepšie zvládnutie infekcie. Vhodná je kombinácia viacerých prípravkov pre ich synergický účinok.

 • Stopové prvky – včasné podanie zinku (ZINKOROT) už počas prvých 24 hodín od prvých príznakov bežného nachladnutia v dávke 75mg/deň elementárneho zinku počas 5 až 10 dní prechladnutia vedie k skráteniu trvania, k zmierneniu príznakov ako je bolesť hlavy a upchatie nosa (podľa Štandardného postupu MZSR). Pre efekt je nevyhnutná včasná aplikácia do 12 až 24 hodín pri nástupe prvých príznakov.
 • Vitamíny vitamín C v dávke 200 mg/deň u dospelého jedinca, vitamín D u dospelého jedinca minimálne 2 000 – 4 000IU/deň.
 • Prírodné imunomodulačné látky – podávanie betaglukánov z húb (Hliva ustricová) alebo kvasiniek, fytofarmák s obsahom extraktov z Echinacey alebo Pellargonium sidoides.
 • Bakteriálne lyzáty – na odporúčanie lekára, sú viazané na lekársky predpis.
 • Topické prípravky na slizničné použitie – zmesi probiotík pre orálne alebo intranazálne podanie, extrakty z kolostra, podávanie prípravkov s obsahom nukleotidov a lyzozýmu.

4. Zlepšenie hygieny nosovej dutiny

Izotonické roztoky morskej vody sú vhodnou doplnkovou liečbou bežnej a  alergickej rinitídy a na pravidelnú, každodennú hygienu nosa. Sú vhodné aj na dlhodobé použitie.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc? Kedy vyhľadať lekársku pomoc?

Asistovaná samoliečba za pomoci farmaceutov by mala trvať maximálne 5 až 10 dní. S návštevou lekára neotáľajte, pokiaľ dôjde k zhoršeniu symptómov po prvých 5 – 7 dňoch samoliečby u inak zdravých dospelých. U detí, tehotných žien, polymorbídnych pacientov a seniorov skôr.

Niektoré stavy a skupiny  vyžadujú konzultáciu s lekárom neodkladne:

 • Novorodenci a dojčatá
 • Neklesajúca horúčka nad 41°C alebo dlhotrvajúca horúčka nad 38°C
 • Dlhotrvajúci neutíšiteľný kašeľ, vykašliavanie hustého spúta, bolesť na hrudníku a dušnosť
 • Bolesť v driekovej časti, zakalený moč
 • Bolesť ucha, sekrécia z ucha
 • Výrazná jednostranná bolesť v hrdle, sťažené prehĺtanie, bolesť znemožňujúca príjem potravy
 • Symptomatická liečba trvajúca 5 – 10 dní, ktorá neprináša úľavu, alebo zhoršenie symptómov po prvých 5 dňoch samoliečby u inak zdravých dospelých
 • Špecifické skupiny pacientov  (imunodeficientní pacienti, pacienti na imunosupresívnej liečbe,  tehotné ženy, pacienti s chronickými zápalovými ochoreniami – reumatickými a metabolickými).

ZDROJE

 • Pôčik L., Matejka P., Jeník P., Snopková M., Sukeľ O., Beslerová M., Foltánová T., Mináriková D., Jeseňák M., Klimas J.: Štandardný postup pre manažment pacientov s podozrením na akútne infekcie horných dýchacích ciest v podmienkach verejných lekární, 11 2023
 • Jeseňák M.: Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment, Praktické lekárnictvo, 2020, 10(3), str. 63 – 70, dostupné z: https://www.solen.sk/storage/file/article/PLEK_3_2020_final%20%E2%80%93%20Jesenak.pdf
 • Feketeová A,: Liečba infekcií dolných dýchacích ciest u detí, Ambulantná terapia, 2008, roč. 6 (1): 33 – 35, dostupné z: https://www.solen.sk/storage/file/article/be0a61c792ad52e1b45c16c213e9f13a.pdf
 • Kobr J.: Bronchiolitis acuta, PEDIATRIE PRO PRAXI 1 / 2004, 22 – 24 dostupné z: https://www.solen.sk/storage/file/article/Kobr.pdf
Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

ZINKOROT 25 mg 50 tabliet

Skladom v e‑shope

8,59 €

KALOBA kvapky 20 ml

Skladom v e‑shope

5,89 €

TUSSIREX Junior sirup 120 ml

 • Zľava 15 %

Skladom v e‑shope

9,19 € 7,81 €

LIVSANE Vitamín C + vitamín D + zinok 30 kapsúl

Skladom v e‑shope

6,99 €

LIVSANE Vitamín D 20 mcg 60 tabliet

Skladom v e‑shope

5,99 €

ONEPHARMA Covirin kid & teen 120 kapsúl

Skladom v e‑shope

28,49 €

ERDOMED 225 mg 20 vreciek

Skladom v e‑shope

9,79 €

MUCONASAL Plus nosný sprej 10 ml

 • Zľava 16 %

Skladom v e‑shope

5,79 € 4,86 €

LIVSANE Morská voda nosový vyplachovací sprej hypertonický 120 ml

Skladom v e‑shope

8,59 €


Súvisiace otázky z poradne

Súvisiace otázky z poradne

  • Otázka pre lekárnika
  • Bolesť
  23. 07. 2021

  Ktoré prípravky sú vhodné pri bolesti hrdla?

  Dobry den,

  Rada by som sa opytala, ci pastilky Sinetuss su proti bolesti hrdla

  Dakujem za odpoved

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

   

   

  Phyteneo Sinetuss pastilky 24ks sú určené pre tíšenie suchého, dráždivého, neproduktívneho kašľa, nie sú určené pri bolesti hrdla.

  Ak Vás trápi bolesť hrdla stále, odporúčam Vám pastilky Tantum verde, sprej alebo kloktadlo. ďalšími vhodnými prípravkami sú prípravky Strepfen. Uvedené prípravky stiahnu opuch a bolesť, nech sa Vám hrdlo čo najskôr vylieči. 

  Ak Vá bolí  len pri prehltaní - vtedy sú vhodné pastilky Drill alebo Orofar.  Počas užívania a po užití pastiliekj sa nemá piť ani jesť aspoň 15minút. 

  Ako doplnkový prípravok pre lepší účinok  Vám odporúčam STOPKAŠEĽ Angin-ex sprej na bolesť v krku 30 ml.Obsahuje prírodné účinné látky (boswellia, bazalka, silymarín, mentol), ktoré pomáhajú pri kašli a bolesti v krku. Dospelí aplikujú 4-6 krát denne 4 vstreky. 

   

  Prajem Vám skoré uzdravenie. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Tehotenstvo a dojčenie
  27. 10. 2021

  Aká je vhodná liečba pri zadnej nádche u tehotnej v 1. trimestri?

  Dobry den, som v cca 10tt a mam zadnu nadchu (bolest hlavy, usi, nemoznost smrkat). Mozem uzivat sinupret? akut alebo forte? Okrem toho (pokial je povod infektu virus) mate nejake odporucenie ako sa liecit? Rada by som sa vyhla atb pochopitelne.

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

   

  Tých možností z bežnej liečby nie je až tak veľa. Ak nemáte horúčku nad 38 stupňov, Paralen neužívajte. Ak je to klinicky potrebné ( horúčka nad 38 stupňov), Paralen  sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou. Na upchatý nos si robte výplachy nosa - napr. Vincentkou či slanou vodou pomocou kanvičky - VINCENTKA Nasilis štartovací balíček koncentrát 300 ml + kanvicka alebo Rhino-Horn. Do nosa si môžete striekať hypertonický roztok morskej vody -  QUIXX Extra 2,6% nosový sprej 30 ml alebo PHYSIOMER Nosový sprej hypertonický 135 ml. V ojedinelých prípadoch v prípade upchatého nosa, kt. sa neuvoľnil ani po užití hypertonického roztoku môžete aplikovať nosové kvapkyv najslabšej koncentrácii, kt. sú určené pre novorodencov - NASIVIN SOFT 0,01 % 5 ml. Liek Liek Sinupret akut sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia. Liek Sinupret forte a Sinupret gtt z  bezpečnostných dôvodov sa má podávať počas tehotenstva iba po prísnom vyhodnotení rizika a prínosu ošetrujúcim lekárom. Hlieny by Vám mohli uvooľniť naparovanie sa nad harmančekom - je bezpečný aj pre tehotné. Z homeopatických liekov na suchú nádchu môžete použiť Sticta 5Ch  v dávke 5 granúl 4x denne, ak cítite tlak na koreni nosa, máte nutkanie na smrkanie ale žiadnu sekréciu z nosa . Po objavení sekrécie treba liek vysadiť. Pri pocite upchatého nosa, kt. núti dýchať ústami je vhodnejší homeopatický liek Sambucus 5CH 5 granúl 4x denne. 

  Na prevenciu a podporu liečby pri vírusových ochoreniach je bezpečne používanie  GRIPVIS 1,6 mg/ml nosový sprej 20 ml. Dospelí a deti od 1. roka: najmenej 3x denne 1 vstrek do každej nosovej dierky. Ak ide len o vírusové ochorenie, ATB na to nepomôžu, pokiaĺ následne nedôjde k bakteriálnej infekcii. Podporným liekom pri chrípkových stavov spôsobených vírusmi je OSCILLOCOCCINUM pil dds 30x1g. Dávkovanie má byť upravené v závislosti na vývoji ochorenia: V čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení: 1 dávka 1x týždenne. Pri prvých príznakoch chrípkového stavu: 1 dávka čo najskôr. Následne zopakovať ešte 2-3x v 6-hodinovom intervale. V rozvinutom štádiu chrípkového stavu: 1 dávka ráno a večer po dobu 1-3 dní.

  Pri bolesti hrdla môžete aplikovať do hrdla  TEREZIA Freeangin sprej 25 ml.  Užívajte 3x denne 2-3 vstreky do hrdla až do odznenia ochorenia. Po aplikácii sa odporúča nejesť a nepiť minimálne 30 minút. Doplnkovou liečbou je cmúľanie homeopatického lieku HOMEOGENE 9 60 tabliet.  Užíva sa v dávke 1 tableta každú hodinu medzi jedlami. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. Zároveň môžete cmúľať aj DR. WEISS Stopkašeľ medical 24 pastiliek. Ak sa  nebudete do 3 dní cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, je potrebné obrátiť sa na lekára. Odporúčam aj  kloktať slanou vodou. 

  Prajem Vám skoré uzdravenie. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  08. 03. 2023

  Opakovaná nádcha u 3 ročného dieťaťa

  Opakovaná nádcha po antibiotikách.dieta3r

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

   

  Odporúčam podporiť imunitu dieťatka  prípravkom RINIMUN Sirup 120 ml. Je vhodný aj na dlhodobé použitie. Odporúčaná dávka je 1x denne 5 ml. Do nosa aplikujte izotonickú morskú vodu, alebo prípravok  GENERICA Healsea babykids izotonický nosový sprej 20 ml. Obsahuje izotonický soľný roztok zmiešaný s extraktom Symbiofilm®, ktorý bol izolovaný z morskej biosféry. Je vhodný  pre deti s prechladnutím alebo nádchou,  čistí nosovú dutinu a odstraňuje alergény a infekčné agensy. Aplikujú sa  1 alebo 2 vstreky 2x denne do každej nosovej dierky po dobu 10 dní. Inhibuje adhéziu vírusov a baktérií na nosovú sliznicu a vytvára ochranný biofilm. 

  Ak ste otvorená homeopatii, ako podporný liek odporúčam podávať homeopatický liek  CORYZALIA 40 tabliet. Homeopatikum sa obvykle užíva v dávke 1 obalená tableta každú hodinu od okamihu prvých prejavov choroby. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.Ak sa príznaky ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, je potrebné obrátiť sa na lekára. Tablety sa nechajú voľne rozpustit' v ústach.

   

  Prajem skoré uzdravenie. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Hrdlo
  21. 03. 2023

  Laryngitida u malého dieťatka

  Dobrý deň.
  Syn má 21 mesiacov.
  Pred 5 dňami mal 38,2 teplotu, odvtedy teplota klesala. Od začiatku má plný nos, tak dávam solmucol, hygiena nosa,inhaluje , Aerius na noc ( to mám ešte dávnejšie predpísané od dr nakoľko mu fenistil nezaberali). V noci veľmi chrape, začal mať štekavý kašeľ, sem tam aj cez deň. Čo môžem ešte doplniť z výživových doplnkov pre neho ?
  Ďakujem za odpoveď

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Štekavý kašeĺ je prejavom laryngitídy, kt. sa často vyskytuje u detí. Liečbu máte nastavenú dobre - Solmucol, Aerius, nie je potrebné dávať  ďalšie prípravky. Odsávajte hlieny odsávačkou do nosa. V prípade kašľa zoberte dieťatko k otvorenému oknu. Podporte jeho imunitu užívaním TEREZIA BabyImun sirup s hlivou a rakytníkom, príchuť malina 100 ml.

   

  Ďalšie rady nájdete v článku ČO JE LARYNGITÍDA A AKO JU LIEČIŤ?.   Možno by bolo vhodné obrátiť sa na detskú lekárku, nech ho skontroluje. 

   

  Prajem skoré uzdravenie. 

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Choroby
  29. 01. 2024

  CRP

  Dobrý večer prosím o informáciu ohľadom CRP. Mám ho 25.8 . Je to vysoká hodnota? Aké choroby môže ukazovať? Ďakujem

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Hodnota CRP v rozmedzí od 25  do 50 mg/l poukazuje na prítomnosť vírusovej alebo bakteriálnej infekcie. Antibiotická liečba je indikovaná u pacientov., ktorých hodnota CRP vyšetrenia je  40 – 50mg/l s trvaním klinických príznakov viac než 1 deň. Ak príznaky trvajú menej ako 1 deň a hodnota CRP už teraz je 25 mg/l, je veľká pravdepodobnosť, že bude nevyhnutná ATB liečba.  

   

  Ak sa CRP pohybuje v rozmedzí 25 – 50 mg/l a príznaky trvajú menej ako 1 deň, je vhodné nasadiť antibiotiká. Ak tieto  hodnoty CRP boli namerané počas 1 -7 dňa choroby,  nie je žiadna jednoznačná indikácia. Ak hodnota CRP je aj po 7 dňoch choroby v  v rozmedzí 25 – 50 mg/l , je vhodné nasadiť ATB. 

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

   

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

Všetky otázky


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.