Ako zistíte, že vás trápi karpálny tunel?

AKO ZISTÍTE, ŽE VÁS TRÁPI KARPÁLNY TUNEL?

PharmDr. Lenka Balážová

PharmDr. Lenka Balážová

Syndróm karpálneho tunela (SKT) je najčastejšou mononeuropatiou a patrí tiež k najčastejším ochoreniam periférnych nervov. Ide o  stav, ktorý nastane v dôsledku podráždenia alebo stlačenia stredového nervu známeho ako nervus medianus v karpálnom tuneli. Dôsledkom tlaku na nerv sa prejavia nepríjemné príznaky v ruke a v zápästí vrátane bolestí, brnenia, necitlivosti a oslabenia ruky. Syndróm môže byť spôsobený nadmerným preťažením ruky pri opakovanom pohybe, zranením alebo zápalom.

 • Pohyb
 • Choroby

7 minút čítaniaČo je karpálny tunel a kde sa nachádza? Čo je karpálny tunel a kde sa nachádza?

Karpálny tunel je úzka priehradka alebo úzky priestor obklopený zápästnými kosťami a väzmi v zápästí ruky. Nachádza sa medzi karpálnymi kosťami a šľachami na spodnej strane ruky. Tento tunel obsahuje hlavný  stredový nerv (nervus medianus), ktorý kontroluje pohyb a citlivosť v ruke a niektoré šľachy, ktoré riadia pohyb prstov. Úlohou karpálneho tunela je chrániť nervus medianus a zabezpečiť jeho správne fungovanie.

Aká je príčina syndrómu karpálneho tunela? 
Aká je príčina syndrómu karpálneho tunela?

Prečo vzniká syndróm karpálneho tunela? Syndróm karpálneho tunela (SKT) vzniká v dôsledku pôsobenia tlaku (zápalom a opuchom šliach v karpálnom tuneli)  na stredový nerv v zápästí,  alebo ischémiou nervu, čo vedie k jeho stlačeniu alebo podráždeniu s typickými  príznakmi ako je  bolesť, necitlivosť a slabosť v ruke.  V dôsledku kompresie  na nerv  (demyelizačná neuropatia) najskôr dôjde k postihnutiu najsilnejších, senzitívnych vlákien nervu (dominancia senzitívnych príznakov), pri pretrvávaní tlaku dôjde  až k prerušeniu axónov.

SKT  postihuje okolo 5% populácie,  častejšie sa vyskytuje u žien (obojstranné poškodenie) ako u mužov (pomer 3:1), predovšetkým vo veku medzi 40-50. rokom života, u mužov skôr až po 60-tke. Profesionálny syndróm karpálneho tunela (pri plnení pracovných úloh) patrí medzi najčastejšie profesionálne  neuropatie a je zaradený medzi choroby z povolania.

Medzi hlavné faktory, ktoré prispievajú k vzniku syndrómu karpálneho tunela, patria :

 • preťaženie ruky v zamestnaní alebo expozícia vibrácií - práca s myšou, so strunovými nástrojmi,  zbíjačkou, motorovou pílou, pneumatickým kladivom alebo na montážnej linke, môže zvýšiť riziko tohto syndrómu z dôvodu opuchu mäkkých tkanív, 
 • zranenie zápästia - zlomenina, gangliom (nezhubná cysta), nádor zápästia môžu zvýšiť riziko vzniku syndrómu karpálneho tunela,
 • chronické ochorenia - pacienti s chronickými zápalovými ochoreniami, ako je reumatoidná artritída alebo  metabolické ochorenie - cukrovka, majú väčšie riziko vzniku syndrómu karpálneho tunela, dna, obezita
 • hormonálne zmeny - tehotenstvo, klimaktérium, hypotyreóza, hormonálna antikoncepcia,
 • nepriaznivá anatómia drobných ciev v karpálnom tuneli.

Príznaky syndrómu karpálneho tunela Príznaky syndrómu karpálneho tunela

Ako sa syndróm karpálneho tunela (SKT) prejavuje? Príznaky syndrómu karpálneho tunela závisia od závažnosti postihnutia stredového nervu. Prichádzajú obvykle postupne a sú prevažne senzitívnej povahy.   

 Medzi najčastejšie patria:

 • Mravčenie a brnenie ruky - patrí medzi bežné príznaky, postihuje 1. až 4. prst, malíček zvyčajne nebrní.  Obvykle  sa vyskytujú najmä v kľude, v noci (nočné parestézie)  alebo ak dlhší čas držíme ruku v jednej polohe (riadenie automobilu, bicykla, držanie sa v MHD, čítanie novín).
 • Stuhnutosť prstov
 • Pálenie prstov - menej častý príznak.
 • Porucha citlivosti prstov - pri aktívnej činnosti, pocit popálenia špičiek prstov ako od žihľavy (dysestézia),  precitlivelosť prstov (hyperstézia) alebo znížená citlivosť (hypestézia).
 • Bolesť v ruke a zápästí - bolesť môžete pociťovať v oblasti palca, ukazováka, prostredníka a časti prstov, v pokročilom štádiu postupuje ďalej do lakťa a až do krčnej chrbtice.  Môže pulzovať aj smerom nahor po predlaktí až k ramenu.
 • Opuch zápästia začervenanie, zmeny sfarbenia  a teploty kože v oblasti dlane, záchvaty blednutia prstov.
 • Pocit oslabených svalov - osoby so syndrómom karpálneho tunela môžu pociťovať oslabenie svalov v oblasti zápästia a zníženie sily prstov, čo môže spôsobiť problémy s udržaním predmetov v ruke.
 • Zníženie obratnosti prstov a rúk - v dôsledku obmedzeného pohybu zápästia hlavne pri jemných motorických činnostiach (napr. zapínanie gombíkov).

Príznaky môžu postihnúť palce, ukazováky, prostredníky a časti prstov a zhoršujú sa pri opakovaných činnostiach ako je dlhodobé používanie klávesnice, myši alebo iných nástrojov.

Vedeli ste, že ...?

Náhle alebo postupné vymiznutie bolestí a zdanlivá úprava stavu v neskorých štádiách SKT neznamená zlepšenie stavu, ale naopak môže znamenať terminálne štádium deštrukcie stredového nervu, v dôsledku zániku senzitívnych nervových vlákien. Väčšina pacientov znáša pokročilé štádiá SKT relatívne dobre, pretože funkciu denervovaných svalov dokážu kompenzovať svaly zásobované lakťovým nervom. 

Diagnostika syndrómu karpálenoho tunela Diagnostika syndrómu karpálneho tunela

Ako syndróm karpáleno tunela diagnostikovať? Diagnóza SKT pozostáva z viacerých úkonov, medzi ktoré patrí lekarský pohovor s pacientom so skúmaním anamnézy a popisom syndrómov, intenzitou bolesti, zisťovaním pracovnej rutiny a používania rúk pri každodennej pracovnej činnosti. Nasleduje fyzické vyšetrenie zápästia, rúk a prstov, aby sa zistila slabosť svalov, znížená citlivosť alebo bolesť pri určitých pohyboch a tlaku na zápästie. Využívajú sa pri tom provokačné manévre, najčastejšie Tinelov test, poklep neurologickým kladivkom , ktorý vyvoláva krátky bolestivý vnem v senzitívnej oblasti stredového nervu. 

Diagnostická blokáda nervu lokálnym anestetikom je pomerne často používaný postup, ktorý musí byť  byť prevedený technicky správne. Nedodržanie techniky môže spôsobiť poškodenie stredového nervu.   Zvyčajne je spojený aj terapeutickým podaním kortikoidu. Vymiznutie všetkých, prípadne len určitých príznakov po obstreku hovorí v prospech diagnózy SKT. 

Elektrofyziologická technika  ako elektromyografia (EMG), môže byť vykonaná na potvrdenie diagnózy. Cieľom vyšetrenia elektromyografie (EMG) je meranie rýchlosti vedenia nervového vzruchu v oblasti nervu a preukázanie spomalenia vedenia senzitivnými a motorickými vláknami nervov cez oblasť zápästia. Spomalenie vedenia je dôsledkom postihnutia myelínovej pošvy nervových vlákien. Súčasne je cieľom metódy odlíšenie postihnutia vlákien nervov aj v iných úrovniach (predlaktie).  Niekedy je ešte potrebné urobiť röntgenové alebo ultrazvukové vyšetrenie a krvné testy na vylúčenie iných príčin bolesti a nepohodlia v ruke a zápästí.

Ak máte príznaky, ktoré môžu nasvedčovať o syndróme karpálneho tunela, konzultáciu a odborné vyšetrenie u lekára neodkladajte.  Príznaky a stav SKT sa môžu zhoršovať, pokiaĺ nie sú liečené včas. 

​Ako na syndróm karpálneoho tunela ​Ako na syndróm karpálneho tunela

 Pokiaľ  diagnóza potvrdila syndróm karpálneho tunela a stupeň závažnosti, bude vám predpísaná liečba, ktorá môže zahŕňať konzervatívne metódy ako je nosenie bandážefyzioterapiu, lieky na zmiernenie bolesti a zápalu, a v niektorých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zákrok, na uvoľnenie tlaku na stredný nerv.

Liečba syndrómu karpálneho tunela závisí od závažnosti príznakov 

 • Konzervatívna liečba
 1. Kľudový režim a prísne šetrenie - častokrát pacientmi podceňovaný a nedodžiavaný (obavy zo straty zamestnania, nízke nemocenské dávky) 
 2. Imobilizácia  t.j. znehybnenie postihnutej končatiny pomocou špeciálnych ortéz na zápästie, ktoré pomáhajú uvoľniť tlak na stredný nerv a zmierniť príznaky ochorenia a obmedzenie opakovaných pohybov, ktoré spôsobujú problémy. Ortézy je vhodné nosiť počas celého dňa, ale ak to nie je možné z rôznych príčin, je potrebné si ich nasadiť aspoň na noc, pacientom s ľahším priebehom ochorenia prinesú požadovanú úľavu.
 3. Lieky na zmiernenie bolesti a zápalu, ktoré sa môžu podávať buď celkovo alebo lokálne. Celkovo sa podávajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Ich krátkodobé užívanie prináša úľavu od bolesti. V závažnejších prípadoch, keď už bežné lieky od bolesti prestávajú účinkovať, je odporúčaná injekcia lidokainu alebo kortikosteroidov (prednison, metylprednisolon, triamcinolon) priamo do karpálneho tunela na zmiernenie zápalu a opuchu. Steroidná injekcia má veľmi silný protizápalový účinok, prispieva k zníženiu opuchu až na 3 mesiace.  Po odznení jej účinku sa príznaky väčšinou vrátia späť. 
 4. Vitamíny skupiny B  a kyselina α-lipoová  - pre ich  pozitívny vplyv na periférne nervy
 5. Fyziatricko-rehabiltačné postupy -  cvičenia odporúčané fyzioterapeutom alebo rehabilitačným pracovníkom posilňujú svaly, zlepšujú flexibilitu a tak zmierňujú tlak v oblasti karpálneho tunela. Fyzioterapeut vám ukáže  ako správne používať kineziologický tejp, ktorý zápästie  zafixuje  a prinesie úľavu od nadmerného tlaku. 
 6. Ďalšie terapie - príznaky môže zmierniť aj ultrazvuková terapia, akupunktúra alebo masáže. Zmierniť opuch pomôžu aj chladivé obklady alebo chladivé spreje

Liečba syndrómu karpálneho tunela závisí od závažnosti príznakov a môže zahŕňať niekoľko rôznych metód na dosiahnutie požadovaného efektu a miminalizáciu recidívy. V niektorých prípadoch môže vývoj SKT zastaviť alebo oddialiť liečba základného ochorenia (napr. dna, hypothyreóza). 

 • Chirurgický zákrok

Ak konzervatívna liečba v časovom horizonte 3-4 týždňov  nie je dostatočne efektívna, neprináša dostatočnú úľavu  alebo príznaky progredujú,  je lekárom odporúčaný chirurgický zákrok. Je indikovaný u všetkých pacientov s ťažkým stupňom postihnutia nervu.  

Chirurgický zákrok sa vykonáva ambulantne pri lokálnom znecitlivení buď otvorenou technikou alebo endoskopicky. Úspešnosť chirurgického zákroku je vysoká, asi polovica pacientov po nej nepociťuje žiadne ťažkosti, pri pokročilých neuropatiách sa potiaže aspoň zmiernia. Po chirurgickom výkone rýchlo dochádza k úprave prekrvenia nervu, čo sa prejavuje vymiznutím brnenia v prstoch (v noci či v typických polohách ruky), v priebehu mesiaca sa upravuje aj porucha citlivosti v ruke, až neskôr po 6 a viac mesiacoch v rukách narastá sila a prinavráti sa  zručnosť prstov a ruky.

Rekonvalesceniu a hojenie rany urýchli  následná kúpeľná liečba  s procedúrami ako ultrazvuk alebo magnetoterapia, ktoré pomáhajú zabrániť recidíve ochorenia.  

Úspešnosť operatívneho riešenia je vyššia u neprofesionálneho SKT, pacienti s diagnostikovaným profesionálnym SKT nepociťujú až také klinické zlepšenie ako pacienti s neprofesionálnym SKT.

 

 

Pomáhajú cvičenia na SKT? Pomáhajú cvičenia na SKT?

Pri syndróme karpálneho tunela je vhodné zaradiť do kažodennej rutiny niektoré cvičenia, ktoré posilňujú svaly a zlepšujú flexibilitu v oblasti zápästia a rúk. Pred začatím cvičenia je odporúčané  konzultovať cvičebný plán so svojím fyzioterapeutom alebo rehabilitačným pracovníkom, pretože niektoré cvičenia môžu zhoršiť príznaky v závislosti od závažnosti syndrómu. Je dôležité vnímať svoje telo a prestať akonáhle sa objaví bolesť. 

 • rozťahovacie cvičenia - ohýbanie a jemné ponaťahovanie prstov, krúženie zápästia, ohýbanie zovretých pästí smerom nahor a nadol,   opakované zatváranie a otváranie pästí a kruhové pohyby s predpaženými rukami doprava a doľava, vhodná je aj  masáž zápästia druhou rukou,
 • posilňovacie cvičenia - pomáhajú udržať lepšiu podporu a zmierniť tak tlak na karpálny tunel (cvičenia so špeciálnymi gumovými pásmi, cvičenia s malými činkami),
 • rozťahovanie flexorov a extensorov - roztiahnutie flexorov (svaly na prednej strane zápästia) a extensorov (svaly na zadnej strane zápästia) pomáhajú uvoľniť stres na karpálnom tuneli (pasívne rozťahovanie zápästia a stiahnutie prstov).

V dnešnej dobe nájdete na internetovom kanáli YOUTUBE videá fyzioterapeutov, ktorí vám presne ukážu, aké cviky máte zaradiť do každodennej rutiny. Myslíte na to, že cvičenia je potrebné vykonávať s opatrnosťou, majú predovšetkým posilniť svaly a zlepšiť flexibitu, v žiadnom prípade by nemali príznaky zhoršovať.

 

Preventívne opatrenia SKT Preventívne opatrenia SKT

Medzi preventívne kroky, ktoré zabránia vzniku syndrómu karpálneho tunela patria :

 1.  Správne nastavenie pracovného prostredia  na minimalizovanie napätia v rukách - ako je správne nastavenie stola, stoličky, klávesnice a monitora, uprednostnenie ergonomickej klávesnice, horizontálnej myši  a špeciálnych opierok na zápästie do klávesnice, ktoré znižujú stres na zápästí.
 2. Úprava pracovných podmienok - pri zvýšenej expozícii vibracií používať antivibračné rukavice, pri práci vonku v chladnom počasí používajte rukavice bez prstov, v prípade začínajúcich príznakov  bandáže na zápätie
 3. Pravidelné pauzy - robte pravidelné prestávky pri práci s PC, počas ktorých rozcvičte prsty a ruky. Ponaťahovanie zápästia do strán pomáha znížiť tlak na karpálny tunel.  
 4. Kontrola správnej polohy ruky a správnej techniky písania - Držte ruku v prirodzenej a pohodlnej polohe pri práci alebo písaní. Uprednostnite ergonomickú klávesnicu a myš, ktoré minimalizujú napätie v ruke. Pri práci s PC nepretláčajte ruku príliš tvrdo do povrchu klávesnice alebo myši.
 5. Opatrnosť pri športových aktivitách - k preťaženiu zápästia môže dôjsť pri športoch ako je tenis, bedminton,  golf, volejbal či hádzaná. Pri športovej aktivite používajte v prípade nutnosti športové potreby - tejpy a bandáže. Doprajte vašim rukám aj masáže masážnymi prípravkami, ktoré stimulujú krvný obeh a uvoľňujú svaly, čím napomáhajú predchádzať bolestiam. 

ZDROJE

 • Kurča, E, Kučera,P :Syndróm karpálneho tunela - patogenéza, diagnostika a liečba, Neurologie pro praxi, 2004, dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/10.pdf
 • Dufek, J: Profesionální syndrom karpálního tunelu, Neurológia pre prax 05/2006, dostupné z:hhttps://www.solen.sk/storage/file/article/37cb54bb730c7f5e7e658adfa6c0bdb3.pdf
 • Kanta, M a kol.: Možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu, Neurológia pre prax 05/2006 dostupné z: https://solen.cz/pdfs/neu/2006/03/10.pdf
Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

KARPAL Akut forte masť 50 ml

Skladom v e‑shope

10,09 €

VOLTAREN Forte 2,32% gél na bolesť chrbta svalov a kĺbov 180 g

 • Zľava 14 %

Skladom v e‑shope

19,90 € 17,19 €

KARPALEX CBD Emulzia kovová masážna gulička 30 ml

Skladom v e‑shope

10,09 €

3M FUTURO Obojstranná dlaha na zápästie veľkosť M 1 kus

Skladom v e‑shope

26,19 €

DOLGIT gél 50 g

Nedostupné

4,49 €

PROTETIKA Bandáž zápästia ZA-3 S 15-17 cm 1 kus

Skladom v e‑shope

7,89 €

PULSAAR Active rukavice na zotavenie veľkosť L 1 pár

 • Novinka

Nedostupné

16,89 €

REMYELIN Uridine + PEA micro + vitamíny B,C 30 kapsúl

Skladom v e‑shope

25,69 €

OZONICON 100 g

Skladom v e‑shope

14,39 €


Súvisiace otázky z poradne

Súvisiace otázky z poradne

  • Otázka pre lekárnika
  • Kĺby a svaly
  12. 04. 2021

  Čo je vhodné užívať pri syndróme karpálneho tunela?

  Dobrý deň.Chcela by som sa o opýtať ohľadom karpalneho tunela, nakoľko masť karpal akut nezaberá vedeli by ste nieco lepsie poradiť. Ďakujem pekný deň

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Odporúčam Vám ortézu na zápästie - 3M FUTURO Obojstranná dlaha na zápästie 1ks. Je potrebné  znehybniť postihnutú ruku, ak je to možné aj počas dňa, kedy je ruka najviac zaťažená. Ak to z akéhoľvek dôvodu nie je možné nosiť cez deň, noste ortézu aspoň počas spánku.  Pri miernom stupni príznakov, má liečba imobilizáciou pomerne dobré výsledky. Postihnutú oblasť si môžete lokálne natierať krémom od bolesti a zápalu -  DOLGIT krém 100 g, popr. DOLAREN emulgel proti bolesti 100 ml. Alternatívnou možnosťou ako uvoľniť bolesť, je použitie chladivého spreju - 3M Nexcare ColdHot COLD SPRAY 150ml. Nápomocné môže byť aj nalepenie kineziologických tepjov, ale v tomto prípade odporúčam návštevu fyzioterapeuta, ktorý má  skúsenosti s touto metódou liečby a ktorý Vám poradí ako správne si tejp nalepiť. Pri strednom a ťažkom stupni  ochorenia sa odporúčajú obstreky, chirurgická liečba , v tom prípade je   je dôležité navštíviť ortopéda.

   

  Doplnkovou liečbou je užívanie lieku MILGAMMA N 50 kapsúl. Užívajte 1 kapsulu 3-4x denne,  a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1-2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá po jedle a zapíja sa s malým množstvom tekutiny. Ak pracujete celý deň  s počítačom, je vhodné pri syndróme karpálneho tunele vymeniť myš za vertikálnu ergonomickú  počítačovú myš, ktorá zvyšuje komfort pri práci a zároveň znižuje poškodenie karpálneho tunelu (Syndróm RSI).

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Kĺby a svaly
  24. 01. 2022

  Ktorý prípravok je vhodný na liečbu karpálneho tunela v tehotenstve?

  Dobrý večer, je masť vhodná aj pre tehotné ženy konkrétne v 37 tt tehotenstva?
  Ďakujem.

  Dobrý deň,

   

   

  ďakujem za otázku.

   

  Odporúčam Vám ortézu na zápästie - 3M FUTURO Obojstranná dlaha na zápästie 1ks. Je potrebné  znehybniť postihnutú ruku, ak je to možné aj počas dňa, kedy je ruka najviac zaťažená. Ak to z akéhoľvek dôvodu nie je možné nosiť cez deň, noste ortézu aspoň počas spánku.  Pri miernom stupni príznakov, má liečba imobilizáciou pomerne dobré výsledky. Na postihnutú oblasť si môžete lokálne aplikovať LIVSANE Chladivý sprej 150 ml, masáž postihnutej oblastihomeopatickou  masťou TRAUMEEL S 50 g.  Nápomocné môže byť aj nalepenie kineziologických tepjov, ale v tomto prípade odporúčam návštevu fyzioterapeuta, ktorý má  skúsenosti s touto metódou liečby a ktorý Vám poradí ako správne si tejp nalepiť. Použitie Karpal akut by mohlo byť bezpečné, v prípade potreby sa poraďte s lekárom. Obsiahnutý rozmarínový olej nie je vhodný používať v tehotenstve. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Zdravotnícke pomôcky
  10. 02. 2023

  Ktorá bandáž je vhodná na karpálny tunel?

  Dobrý deň, je to univerzálna veľkosť.
  Je v tom možnosť pracovať na PC, šoférovať?
  Aké popruhy?
  Mám pocit, že sa natiahne na palec a potom obtočí okolo zápästia?
  Mám karpálny tunel, je to vhodne?

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Na karpálny tunel odporúčam skôr PROTETIKA Bandáž zápästia ZA-2 M 17-19 cm alebo 3M FUTURO Obojstranná dlaha na zápästie, pri ktorom je len trochu obmedzený pohyb, ale pracovať s bandážou sa dá. 

  Ako podporný prostriedok odporúčam  KARPAL AKUT masť 50 ml, ktorý je  určený na masáž ruky pri postihnutí syndrómom karpálneho tunela.

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Kĺby a svaly
  18. 07. 2023

  Karpálny tunel

  Dobrý deň, vrátili sa mi príznaky karpálneho tunela do palca ľavej ruky..Okrem mastí Karpal akut by som chcel ešte nejaké lieky na báze vitamínov alebo kortikoidov. Ďakujem

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Na karpálny tunel odporúčam skôr PROTETIKA Bandáž zápästia ZA-2 M 17-19 cm alebo 3M FUTURO Obojstranná dlaha na zápästie, pri ktorom je len trochu obmedzený pohyb, ale pracovať s bandážou sa dá.  kortokoidy sú veľmi silné lieky, ktoré sú viazané na predpis. Lokálne môžete aplikovať Karpal akut masť alebo KARPALEX CBD Emulzia kovová masážna gulička 30 ml.

  V prípade bolestí a zápalu môžete použiť bežné protizápalové nesteroidné lieky (Ibalgin, Flector) alebo požiadať lekára o podanie kortikosteroidnej injekcie priamo do karpálneho tunelu na zmiernenie zápalu a príznakov.

  Ako podporný prípravok odporúčam REMYELIN, ktorý kombinuje  v sebe dve funkčné zložky, ktoré pôsobia na ochranný nervový obal (myelín), uridín a pal- mitoyletanolamid. Práve vďaka nim môže byť REMYELIN zaujímavý výživový doplnok pre ľudí s neuropatickou bolesťou, či už v oblasti chrbta, útlaku nervov na horných a dolných končatinách, tzv. úžinových syndrómoch alebo pri neuropatiách v diabetológii. Odporúčané dávkovanie je 1 kapsula denne. V prípade potreby krátkodobo 2 kapsuly denne.

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

Všetky otázky


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.