Ako sa starať o človeka s demenciou

AKO SA STARAŤ O ČLOVEKA S DEMENCIOU

Ľubica Sobčáková

Ľubica Sobčáková

Demencia u seniorov prichádza do života pozvoľna. Ako prvý príznak si postupne začnete všímať toho, že štandardná komunikácia začína byť obtiažna a pôvodné zariadenie domova môže byť pre človeka s demenciou nepraktické alebo dokonca nebezpečné. Ako sa k človeku s demenciou správať a ako sa o neho starať?

 • Alzheimer

7 minút čítania


Starostlivosť doma o človeka s demenciou a zároveň komunikácia s ním nie je vôbec jednoduchá. Po diagnostikovanej chorobe Alzheimer prichádza otázka, ako sa starať o človeka s ochorením  Alzheimer? K základnej definícii demencie patrí strata intelektu a s tým súvisí aj zmena správania. Príznaky stareckej demencie nemusia znamenať len Alzheimerovu chorobu, patrí sem aj vaskulárna demencia, frontotemporálna demencia a ďalšie typy demencie.

Vytvorte bezpečnú domácnosť Vytvorte bezpečnú domácnosť

 

Domov je miesto, kde človek trpiaci demenciou trávi najviac času. Preto by mal byť čo najpraktickejšie a najbezpečnejšie zariadený. S úpravami domácnosti začnete čo najskôr, ale skôr pozvoľne, aby sa osoba s Alzheimerom nestresovala a nebola ešte viac zmätená. Úpravy môžu fungovať rôzne, v závislosti od stupňa stareckej demencie. Pokiaľ začnete upravovať zariadenie domácnosti v počiatočnom štádiu, je pravdepodobnejšie, že si pacient privykne a bude mu k prospechu. Skúšajte, čo funguje a sledujte, ako na zmeny pacient reaguje. Zmeny vysvetľujte a konzultujte ich,  aby dotyčný nemal dojem, že ho obchádzate.

So zhoršujúcou sa orientáciou môže byť pre pacienta trpiaceho demenciou, čím ďalej tým viac náročnejšie nájsť správnu miestnosť alebo sa rozpamätať, čo je kde uložené. Používanie prístrojov je tiež náročnejšie a mnohokrát aj nebezpečné. Zhoršená schopnosť rozhodovať sa komplikuje aj pri tak banálnej veci, akou je výber oblečenia či obuvi.

Uľahčite orientáciu v priestore Uľahčite orientáciu v priestore

 

Aby sa človek so stareckou demenciou cítil doma dobre, musí se dobre orientovať. Znížte preto množstvo informácií, ktoré si musí pamätať a pomôžte mu tieto informácie nájsť na prvý pohľad. Uľahčíte orientáciu nielen ľuďom s Alzheimerovu chorobou, ale tiež každému seniorovi so senilnou demenciou. Týmito úpravami pomôžete zlepšiť orientáciu a uľahčiť rozhodovanie :

 • napíšte  na dvere a vypínače, slovom či obrázkom, kam vedú,
 • do tmavej chodby nalepte svietiace  a reflexné nálepky označujúce cestu von, na toaletu a do kúpeľne,
 • označte ceduľkami, čo sa skrýva v skrinkách a zásuvkách, vytvorte a označte miesta, kam má ukladať dôležité veci, ako napríklad kĺúče, okuliare alebo telefón,
 • odstráňte predmety, ktoré sa nepoužívajú alebo neslúžia ako orientačný bod (dekorácia, nebezpečné predmety, chemikálie),
 • v dosahu nechajte len veci, ktoré sú potrebné a váš blízky ich používa,
 • nepridávajte novú výzdobu.

Znížte riziko pádu či úrazu

Pacienti s demenciou a tiež pacienti s Parkinsonom majú zníženú pohybovú schopnosť. Nebezpečné môžu byť preto voľne položené koberčeky, vyvýšené prahy, káble, šnúry či nízke stolčeky. Zvážte aj nebezpečie presklených dverí  a veľkých zrkadiel, ktoré vytvárajú ilúziu veľkého neznámeho priestoru. Mätúce môžu byť aj geometrické vzory na koberci, farebné a materiálové kontrasty medzi podlahou a kobercom alebo lesklá podlahová krytina, ktorá vytvára ilúziu klzkej podlahy. Nevhodné sú aj tapety s realistickým vyobrazením krajiny či veľké obrazy.

Kontrasty pomôžu lepšie sa orientovať

Predmety, ktoré senior používa, označte kontrastnou výraznou farbou, aby si ich všimol. Kontrastnú farbu dverí, vypínačov alebo prvkov na toalete a v kúpeľni pomôže zlepšiť orientáciu.

Uľahčite mu rozhodovanie

Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají okrem poruchy krátkodobej pamäti, pozornosti, komunikácie a orientácie tiež ťažkosti s rozhodovaním. Plná skriňa oblečenia, kúpelňa plná kozmetiky, krabice plné liekov a chladnička plná jedla na ne pôsobí veľmi zmätočne. Môže sa stať, že si vyberie oblečenie, ktoré je naprosto neprimerané počasiu alebo si nevyberie žiadne z jedál nachádzajúce sa v chladničke. Rozhodovanie mu uľahčíte tým, že mu pripravíte a označíte oblečenie na von, oblečenie do bytu a vhodnú obuv. Z dôvodu bezpečnosti a správnej liečby rozdeľte lieky do dávkovača na lieky a nechajte ho na viditeľnom mieste. Rovnako tak aj jedlo pripravte  do krabičiek a napíšte, ako a kedy si ho má pripraviť.

Komunikujte jednoducho a priamo Komunikujte jednoducho a priamo

 

Pokiaľ ste v kontakte s osobou s Alzheimerovou chorobou, iste sa zamýšľate nad tým, ako sa správať ku chorému. Obtiažne vyjadrovanie a hľadanie tých správnych slov sú jedným z varovných príznakov hneď od začiatku demencie. Nesnažte sa za každú cenu pacienta nútiť, aby našiel a použil to správne. Pre chorého človeka je to veľmi stresujúce a zároveň tomu nerozumie :  myslí si, že použil to správne slovo. Pokiaľ obsahu aj napriek  tomu rozumiete, pokračujte naďalej v konverzácii. Naopak, využite jeho zachované vedomostí a podporte ho v tom (texty pesničiek alebo zdvorilosť.)

Aby pacient obsahu vašich viet lepšie rozumel, rozprávajte s ním pomaly, tvárou v tvár. Na začiatku konverzácie ho oslovte menom. Podľa toho poznáte, či vás počúva alebo nie. Používajte jednoduché vety, ktoré sa venujú jednej téme. Porozumenie obsahu slov podporíte vhodnými gestami a názornými pomôckami. Napríklad pri vysvetľovaní, kde nájde jedlo ukážte gesto jedenia. Naopak sa vyhnite komplikovaným výrazom a otvoreným otázkam, na ktoré musí vymýšľať odpoveď a vyžaduje si viacero krokov realizácie.

Emočná inteligencia zostáva často zachovaná. Pacient rozumie reči tela a nálade, a preto vycíti pokiaľ ste nervózny, vysmievate sa mu, ste nepríjemny či ironický. Naopak veľmi pomôže, keď sa spolu s ním smejete vtipom a humorným situáciám.

Dbajte na výživu a pitný režim Dbajte na výživu a pitný režim

 

Vo všeobecnosti je seniorská populácia ohrozená podvýživou a nedostatkom kalórii v jedle. Zloženie ich stravy je chudobné na bielkoviny, vitamíny a vlákninu, nedostatočný je aj príjem tekutín. U pacientov trpiacich na Alzheimerovu chorobu to nie je  inak. Zhoršená schopnosť komunikácie, nerozoznanie hladu či smädu a zabúdanie na postup prípravy či na miesta, kde je uložené jedlo, ešte zhoršuje riziko podvýživy.

Starostlivosť o rodičov doma znamená tiež postarať sa  o dostatek jedla. Uložte mu teda potraviny na viditeľné miesto a na chladničku nalepte obrázky jedla. Podobne, ako pripravujete lieky do liekových dávkovačov, pripravte do krabičiek aj jedlo. Krabičky označte popisom, aké je to jedlo, ako ho ohriať a kedy ho zjesť. Pokiaľ je chorý v počiatočnom štádiu, kedy je schopný si sám zájsť do obchodu nakúpiť si potraviny, pripravte mu vopred nákupný zoznam. Vyhnete sa tak situácii, kedy je zmätený a nevie, čo nakúpiť, prípadne nakúpi nepotrebné veci. Schopnosť obstarať si jedlo sa s postupujucími štádiami demencie zhoršuje a preto využite túto možnosť čo najdlhšie.

Vytvorte vhodné aktivity Vytvorte vhodné aktivity

 

Primerané aktivity pre človeka v starostlivosti v domácom prostredí  sú jednou z možností, ako ho povzbudiť a ukázať mu, že je stále užitočný. Zároveň si bude trénovať svoje vedomosti. Aj ľudia s Alzheimerovou chorobou sa radi zabávajú, ale mnohokrát im chýba vôľa niečo vykonávať. Na precvičovanie krátkodobej pamäti alebo schopnosti rozhodovania existujú tzv. pracovné zošity. Aj v bežnom fungovaní mu vytvorte nápovedy k činnostiam, stačí sa zamyslieť nad tým, čomu sa dotyčný rád venuje a aké má koníčky.

Ponúkame Vám niekoľko príkladov :

 • v knižnici nechajte vytiahnuté obľúbené knižky, presuňte kreslo a vytvorte vhodné svetlo na čítanie,
 • noty a hudobný nástroj nechajte na viditeľnom mieste (ale nie v ceste),
 • do košíka položte pletacie ihlice a klbko nití,
 • prístup k oknu nechajte priechodný,
 • nechajte na stole fotografie príbuzných aj s uvedenými menami,
 • podporte aj duchovný život napríklad uložením Biblie alebo modlitebnej knižky na stôl.

Princíp uloženia vecí, kedy necháte na blízku súvisiace predmety, uplatníte aj pri domácich prácach. Napríklad štipce na prádlo a sušiak nechajte pri práčke, utierku na riad nechajte vedľa riadu a podobne. Aj keď výsledok práce nebude dokonalý, myslíte na to, že činnosť je dôležitejšia, než samotný výsledok.

Kto vám môže s domácou starostlivosťou pomôcť? Kto vám môže s domácou starostlivosťou pomôcť?

 

Pri starostlivosti o seniora v domácom prostredí na to nie ste  sami. V dnešnej dobe existuje niekoľko organizácií, kde môžete komunikovať s ľuďmi v podobnej situácii, načerpať inšpiráciu, motiváciu a právne rady. Jednou z mnoho otázok, ktoré rodina rieši je obmedzenie svojprávnosti pacienta.

Opatrovateľská služba

Starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou je mnohokrát veľmi vyčerpávajúca. Pokiaľ cítíte, že časté návštevy sú už nad vaše sily, môžete požiadať o pomoc pri starostlivosti o seniora opatrovateľskú službu. Kontakt vám predá príslušný obecný úrad. Rozsah pomoci si môžete stanoviť podľa potrieb a finančných možností. Pracovníci opatrovateľskej služby môžu asistovať pri hygiene, denne priniesť teplé jedlo, pomocť s upratovaním či obstarať nákupy. Opatrovatelia poskytujú svoju pomoc na základe zmluvy a presná cena za jednotlivé úkony je daná zákonom o sociálnych službách.

Osobná asistencia

Ešte viac asistencie pri bežných úkonoch môžu ponúknuť služby osobnej asistencie. Okrem pomoci pri hygiene, príprave jedla či pomoci s domácnosťou, podobne ako opatrovateľská služba, doprevádza seniora k lekárovi, na poštu alebo napríklad aj za kultúrou. Osobné asistentky sú vyškolené ku komunikácii s ľudmi trpiacimi Alzheimerovou demenciou a môžu s nimi tráviť aj viac času. Fungujú hlavne ako spoločníci, ktorí seniora zabavia vhodnými aktivitami. Služba môže byť poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Službu osobnej asistencie si hradí klient sám na základe požadovaných služieb a dĺžky prítomnosti asistentky. 

Ošetrovateľská starostlivosť

Pokiaľ je pacient v ambulantnej starostlivosti, lieči sa doma a chodí k lekárovi na kontroly. Niekedy ale potrebuje služby, ktoré by rád absolvoval z pohodlia domova. Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú agentúry.  Sú to zdravotné sestry, ktoré pomôžu pri aplikácii injekcií, prevezov chronických rán, aplikujú parenterálnu výživu, pomôžu s rehabilitáciou a podobne. Domáca ošetrovateľská starostlivosť môže byť hradená troma spôsobmi:

 1. Po indikácii praktickým lekárom alebo ošetrujúcim lekárom v nemocnici hradí starostlivosť zdravotná poisťovňa. Ošetrujúci lekár v nemocnici predpíše domácu ošetrovateľskú starostlivosť na 14 dní, následne ju môže predĺžiť praktický lekár.
   
 2. Priamou platbou klienta, pokiaĺ lekár ošetrovateľskú službu neindikuje.
   
 3. Kombinovane, a to v prípade, kedy poisťovňou hradená služba nestačí a pacient potrebuje zvýšenú starostlivosť.

Domovy pre seniorov

V poslednom štádiu demencie, kedy pacient potrebuje nepretržitú starostlivosť, si rodina kladie nepríjemnú, ale realistickú otázku : Kam umiestnim človeka s demenciou ? Pre takéto situácie sú zriadené domovy seniorov so zvláštnym režimom pre pacientov s demenciou alebo dokonca domovy zamerané na staroslivoť o ľudí s Alzheimerovou chorobou. Čakacia doba na umiestnenie môže byť dlhá, zvlášť pri umiestnení do štátnych zariadení. Naopak, kapacitne dostupnejšie sú súkromé sanatória, cenovo môžu byť ale pre niektoré rodiny vzdialené.

Pamäť a koncentráciaLieky na pamäť


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.