Trombóza a pľúcna embólia – ako spolu súvisia?

TROMBÓZA A PĽÚCNA EMBÓLIA – AKO SPOLU SÚVISIA?

Ako trombózu označujeme vytvorenie zrazeniny krvi vo vnútri cievy. Právom trombotické zmeny neberieme na ľahkú váhu, veď trombus môže cievu upchať a obmedziť alebo úplne zastaviť krvné zásobenie, ktoré cez ňu prúdilo. Ešte oveľa nebezpečnejšie je však odtrhnutie trombu a jeho putovanie v krvnom riečisku. Pokiaľ taká krvná zrazenina upchá niektorú z malých ciev, dochádza k embólii. Prečo najčastejšie vznikajú embólie v pľúcach? Aké sú rizikové faktory rozvoja žilovej trombózy a ako spoznať trombózu, keď vznikne? A treba sa báť tzv. cestovateľskej trombózy?

 • Cestovanie
 • Krvný obeh
 • Choroby

Čo je trombóza Čo je trombóza

Presne vyvážená rovnováha medzi zrážaním krvi chrániacou telo pred krvácaním na jednej strane a nadmernou tvorbou krvných zrazenín na druhej je pre život nevyhnutná. Ide o zložitý komplex dejov, ktorý nepovšimnuto funguje na pozadí bežných pochodov v tele. Výchylka z rovnováhy môže mať vážne následky. Trombóza žíl je práve takýmto vychýlením rovnováhy na stranu nadmerného zrážania krvi.

Pri trombóze totiž dochádza k aktivácii procesov vedúcich k zrážaniu krvi vo vnútri cievy. Vzniknutá krvná zrazenina vo vnútri cievy potom obmedzuje prietok krvi. Trombus môže narastať a upozorniť na seba typickými príznakmi. Veľmi často ale môže byť trombóza bez príznakov a pacient ani netuší, že ho ohrozuje.

Kde najčastejšie vznikajú trombózy?

Vznik trombov je typicky spojený s dolnými končatinami. Najbežnejšia je trombóza v nohe či už vzniká ako trombóza v lýtku, v stehne alebo v oblasti členku či podkolennej jamky. Bežným miestom rozvoja trombózy je aj panvová oblasť. V porovnaní s nohou trombóza v ruke nie je častá a ak vznikne, býva spojená napríklad s úrazom alebo zápalom vzniknutým ako komplikácie pri zavedení žilového katétra v nemocničnej starostlivosti.

Na to, kde vznikajú trombózy, sa dá pozerať aj z pohľadu, či blízko pod povrchom kože alebo v hlboko uložených žilách. Tak sa dajú trombózy deliť na povrchové a hlboké žilové trombózy.

Povrchová trombóza

Častejším typom trombózy je trombóza povrchová (tromboflebitída). Vznik krvnej zrazeniny v povrchových cievach je spravidla dôsledkom zápalu žíl. Rizikovým miestom pre vznik povrchových trombóz sú kŕčové žily (varixy). Kombinácia tromboflebitídy a kŕčových žíl sa označuje ako varikoflebitída. Povrchové trombózy našťastie nie sú tak nebezpečné z hľadiska rozvoja komplikácií v podobe embólie. Avšak práve povrchové trombózy sú v mnohých prípadoch sprevádzané aj tými nebezpečnejšími hlbokými, čo dokáže odhaliť lekárske vyšetrenie.

40928[1]

Téme kŕčových žíl sa podrobnejšie venuje článok:

Prejsť na článok: Ako uľaviť od kŕčových žíl

Hlboká žilová trombóza

Upchatie cievy hlbokého žilového systému sa označuje ako hlboká žilová trombóza. Problematická je v mieste, kde vzniká. Môže totiž obmedziť prúdenie krvi v končatine a tým brániť odvodu odpadových látok alebo vyvolávať opuchy. Hlavným nebezpečenstvom hlbokých žilových trombóz je ale uvoľnenie krvnej zrazeniny. Tá totiž následne putuje po tele s neokysličenou krvou smerom k srdcu a pľúcam. V pľúcach sa ale dostane do tenkých pľúcnych tepien, ktoré upchá. Tento stav sa označuje ako pľúcna embólia.

Hlboká žilová trombóza má niekedy aj po vyliečení dlhodobé následky v podobe posttrombotického syndrómu. Funkcia žíl je pri ňom obmedzená a nedokáže správne odvádzať krv k srdcu, čo sa prejavuje ako chronická žilová nedostatočnosť zvýšením tlaku krvi v žilách a následnej náchylnosti na tvorbu opuchov alebo až vredov predkolenia.

Vlajúci trombus

Pokiaľ trombus v cieve nie je úplne upevnený, jeho koniec "vlaje" v žilovom riečisku. Predstava to ale rozhodne nie je úsmevná. Vlajúci trombus je forma nestabilnej trombózy, ktorá je veľmi riziková pre možnosť odtrhnutia a vznik embólie. Táto komplikácia trombózy vyžaduje ošetrenie v nemocničnom zariadení.

Príznaky trombózy alebo bolí trombóza v pokoji? Príznaky trombózy alebo bolí trombóza v pokoji?

Ako začína trombóza? Prejavy trombózy majú obvykle tieto vlastnosti:

 • Prejavy na končatinách sú asymetrické, objavujú sa teda len na jednej polovici tela. Pravdepodobnosť, že by došlo k vzniku krvnej zrazeniny v oboch končatinách v rovnakom čase, je veľmi malá.
 • Príznaky prichádzajú náhle, dlhotrvajúce opakujúce sa ťažkosti menej závažného charakteru sú menej časté.
 • Problémy sa môžu objavovať pri námahe aj v pokoji.

Typicky má trombóza príznaky ako bolesť alebo tlak v končatine. Bolesť niekedy môže imitovať pocit natiahnutých svalov. Častý je aj opuch, zmena farby pokožky, jej zvýšená teplota a napätie kože. Prejavy sa ale často dostavujú v rôznej miere aj kombináciách. Niektorí pacienti sa tak pri rovnakej diagnóze sťažujú hlavne na opuch, iní cítia silnú bolesť, ale významný opuch sa u nich objaviť nemusí. Možný je aj priebeh trombózy bez príznakov, keď pacient o vzniknutom probléme nič netuší. Bezpečným spôsobom, ako spoznať krvnú zrazeninu v tele, preto je lekárske vyšetrenie.

Vznik trombózy – aké sú hlavné riziká? Vznik trombózy – aké sú hlavné riziká?

K zvýšenej zrážanlivosti krvi môžu viesť dedičné predpoklady, ale aj situácie, ktorým sa vystavujeme. Čo patrí medzi riziká rozvoja trombózy?

 • Genetická predispozícia (napríklad Leidenská mutácia)
 • Dlhá nehybnosť končatiny (imobilizácia)
 • Poškodenie ciev (dôsledok zranenia, zmeny súvisiace so starnutím), vo vnútri zdravej žily sa krvná zrazenina nemôže vytvoriť
 • Zápal v cievach (zvyšuje ho napríklad cukrovka alebo fajčenie)
 • Dehydratácia (vedie k hustnutiu krvi), veľmi riziková je v kombinácii s pitím alkoholu
 • Obezita
 • Tehotenstvo a šestonedelie
 • Užívanie hormonálnej antikoncepcie alebo hormonálnej substitučnej terapie
 • Prebiehajúce nádorové ochorenie

Cestovná trombóza Cestovná trombóza

Cestovná alebo tiež cestovateľská trombóza či skôr používaný „syndróm ekonomickej triedy“ je pojem spájaný hlavne s cestovaním lietadlom na dlhé vzdialenosti. V lietadle sa totiž stretáva niekoľko rizikových faktorov pre trombózu. Imobilizácia v dôsledku dlhého sedenia s obmedzenou možnosťou pohybu sa často stretáva s dehydratáciou alebo alebo popíjaním alkoholu. Ak má cestujúci ďalšie rizikové faktory pre vznik trombózy alebo prekonal trombózu v minulosti, môže táto súhra okolností vytvoriť pomerne nebezpečný koktail.

Riziko cestovnej trombózy býva spájané s rokmi dlhšími ako 5 hodín. Okrem dĺžky letu má hrať rolu aj nižší atmosférický tlak v kabíne lietadla, na ktorý organizmus reflexívne reaguje rozšírením ciev, pri ktorom sa spomaľuje prúdenie krvi. Hlavným faktorom rozvoja cestovnej trombózy je ale stále imobilizácia, ktorá môže byť spojená s cestovaním ľubovoľným dopravným prostriedkom.

Ako sa vyhnúť cestovnej trombóze?

Cestovná trombóza patrí medzi pomerne vzácne komplikácie a objavuje sa hlavne v prípade súhry viacerých rizikových faktorov. Ako sa jej dá predchádzať?

 • Každých 30 minút precvičovať nohy v členkoch aspoň 2 minúty. Pridať občasné prechádzky.
 • Počas cesty a tesne pred ňou nekonzumovať alkoholické nápoje.
 • Pred aj počas cesty dodržiavať dostatočný pitný režim.
 • Neobliekať si na dlhé cestovanie škrtiaci odev, neuťahovať pevne opasok.

Tieto opatrenia sú dostačujúce pre všetkých cestovateľov, ktorí nemajú ďalšie riziká vzniku trombóz. Riziko by predstavoval napríklad vek nad 40 rokov, BMI nad 25 alebo stabilné kŕčové žily. Tu sa okrem bežných opatrení odporúča na dlhé cesty použiť navyše kompresné podkolienky.

Pri súbehu viacerých rizikových faktorov alebo závažnejších okolnostiach (predtým prekonaná tromboembólia, nedávny úraz nohy, šestonedelie, cestovanie lietadlom po operácii, cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu a pod.) je vhodné vyhľadať lekára a poradiť sa s ním o vhodnosti antikoagulačnej liečby počas cestovania. Pokiaľ je riziko opodstatnené, dostanete injekčný nízkomolekulárny heparín, ktorý si sami pred cestou aplikujete do podkožia. Samozrejme aj v tomto prípade súčasne využijete lýtkové kompresné pančuchy a odporúčané režimové opatrenia.

Riedenie krvi pred letom

Pre rizikové skupiny pacientov sú pred letom odporúčané “lieky na riedenie krvi” – antikoagulanciá – ako prevencia vzniku cestovateľskej trombózy. Vlastnosť „riediť krv“ má aj dobre známa kyselina acetylsalicylová, ktorá patrí k liekom voľne predajným v lekárňach. Prečo by sa nedala použiť? Háčik väzí v tom, že kyselina acetylsalicylová má iný mechanizmus účinku ako antikoagulanciá. Jej účinky pôsobia v tepnách, nie v žilovom riečisku, ktoré je miestom vzniku trombov. Z toho dôvodu nemá acetylsalicylová kyselina žiadne preventívne účinky pred vznikom cestovných trombóz a jej užívanie na tento účel je nevhodné.

Liečba trombózy Liečba trombózy

Pri podozrení na vznik trombózy je nutné vyhľadať lekára. Trombózu odhalí vyšetrenie vykonávané úplne bez bolesti pomocou ultrazvuku cez kožu (duplexná sonografia). Zároveň vyšetrenie z krvi (tzv. stanovenie D-dimérov) môže lekárovi prezradiť, či niekde v organizme prebieha zrážanie krvi.

Samotná liečba trombu spočíva v podávaní liekov proti zrážaniu krvi (antikoagulancií) alebo injekčných liekov na rozpúšťanie krvných zrazenín. Farmakoterapiu často dopĺňa kompresívna terapia v podobe obväzovania alebo používania kompresných návlekov. Súčasne sa pri povrchovom postihnutí žíl využívajú gély a masti s analgetickými a protizápalovými zložkami (nesteroidná antiflogistika) a deriváty heparínu.

Trombóza v nohe

Ako na prevenciu trombóz Ako na prevenciu trombóz

 • Majte dostatok pravidelného pohybu. Pri dlhom sedení nohy precvičujte.
 • Udržujte svoju hladinu cholesterolu v norme.
 • Dbajte na vyváženú stravu a celkovo zdravý životný štýl. Dôležité je udržovať si zdravú telesnú hmotnosť.
 • Nefajčite.
 • Odporúča sa užívanie inej ako hormonálnej antikoncepcie.

Čo trombóza a teplá voda? Pri problémoch s trombózou sa dajú všeobecne odporučiť zásady na podporu žilového zdravia, kam patrí aj sprchovanie nôh striedavo studenou a teplou (nie ľadovou a horúcou) vodou. Sprcha vo všeobecnosti by sa mala zakončiť pustením studenej vody na nohy od pása dole. Kvôli trombóze môže byť potrebné napríklad vynechať niektoré kúpeľné procedúry. Horúce kúpele sa pri ochorení žíl všeobecne neodporúčajú.

K ďalším všeobecným zásadám pre podporu zdravia žíl sa počíta dostatočný pitný režim, nosenie oblečenia, ktoré neškrtí, odpočinok s nohami vo zvýšenej polohe a na odporúčanie lekára aj dlhodobé užívanie venofarmák.

Pľúcna embólia Pľúcna embólia

Pokiaľ sa z trombu časť krvnej zrazeniny odtrhne a putuje v žilami, začína ísť doslova o život. S neokysličenou krvou sa tento embolus posúva smerom k srdcu. Pravá srdcová komora pumpuje neokysličenú krv a s ňou je krvná zrazenina vmetená do zužujúcich sa pľúcnych tepien, ktoré upchá. Tým vyradí väčšiu či menšiu časť pľúcneho tkaniva z prevádzky a odreže ju od zásobovania kyslíkom. Pokiaľ sú zároveň postihnuté ľavý aj pravý pľúcny lalok, ide o obojstrannú pľúcnu embóliu.

Za embóliou nemusí stáť len krvná zrazenina

Embóliu nemusí vyvolať len utrhnutý trombus, ale prakticky čokoľvek, čo sa dostáva do krvného riečišťa a môže vyvolať upchatie cievy. Napríklad tukovú embóliu spôsobí kvapôčka tuku, ktorá do krvného obehu môže vniknúť napríklad pri zlomenine kosti. Vzduchová embólia môže byť komplikáciou niektorých operačných zákrokov. Bunková (celulárna) embólia môže vzniknúť pri pôrode vniknutím plodovej vody do žilového systému ale aj pri rozseve metastáz prebiehajúceho nádorového ochorenia.

Príznaky pľúcnej embólie

 • náhla dýchavičnosť (tj pacient cíti nedostatok kyslíka)
 • kašeľ, ktorý môže mať až prímes krvi vo vykašliavanom hlienu
 • bolesť na hrudi (niekedy pociťovaná ako bolestivé dýchanie)
 • rýchle búšenie srdca, avšak krvný tlak je nízky
 • cyanóza (premodrávanie pier či končekov prstov)
 • potenie
 • šok, strata vedomia

Vo svojom spektre prejavov má pľúcna embólia príznaky nielen fyzické, ale pacient pociťuje aj veľkú psychickú úzkosť. Prejavy pľúcnej embólie sú dôvodom pre privolanie rýchlej záchrannej pomoci.

Následky pľúcnej embólie

Embólia je závažné ochorenie. Nerozpoznaná a neliečená pľúcna embólia je podľa niektorých odhadov smrtiaca takmer v tretine prípadov! Ako dlho trvá pľúcna embólia a kedy dôjde k celkovému zotaveniu závisí od veľkosti postihnutia pľúc aj od rýchlosti poskytnutej pomoci.

Najnebezpečnejšie sú u pľúcnej embólie následky akútne, keď pacient pre nedostatok kyslíka môže upadnúť do šoku, ktorý môže skončiť smrťou.

Po prekonanej a vyliečenej embólii sa pacient spravidla môže vrátiť k normálnemu životu. Veľký rozsah postihnutia alebo neskoro poskytnutá pomoc môže ale na pľúcach zanechať trvalé stopy v podobe jaziev a zníženie ich kapacity. U malého percenta pacientov po pľúcnej embólii vzniká tiež pľúcna hypertenzia (zvýšenie tlaku v pravej komore srdcovej a pľúcnom obehu).

Vzhľadom na závažnosť diagnózy pľúcnej embólie je jasné, že prechodená pľúcna embólia je hazard so životom. V prípade podozrenia na embóliu je nutný rýchly lekársky zásah a prevoz do nemocnice.

 

Autor : Petra Večeŕová


ZDROJE

 • Hluboká žilní trombóza: příčiny a příznaky. nzip [online]. [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/950-hluboka-zilni-tromboza-priciny-a-priznaky
 • Plicní embolie. IKEM [online]. [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/plicni-embolie/a-445/
 • CHLUMSKÝ, Jaromír. Plicní embolie v praxi. MEDICÍNA PRO PRAXI [online]. 2019 [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2019/05/03.pdf
 • MUSIL, MUDr Dalibor, et al. Cestovní flebotrombóza. Medicína pro praxi, 2008, 5.5: 224-226.
 • Onemocnění žil: co mohu dělat sám? nzip [online]. [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/945-onemocneni-zil-co-mohu-delat-sam&
 • Plicní embolie. NEMOCNICE NA HOMOLCE [online]. [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-kardiovaskularni-program/11635-kardiologie-kar/11697-nase-sluzby/plicni-embolie
 • Pulmonary Embolism. JOHNS HOPKINS MEDICINE [online]. [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pulmonary-embolism

Zdravotné kompresné pančuchy Liečba ochorení žíl

 


Súvisiace otázky z poradne

Súvisiace otázky z poradne

Všetky otázky


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.