Osteoporóza

OSTEOPORÓZA

Ľubica Sobčáková

Ľubica Sobčáková

V Slovenskej republike je osteoporóza v súčasnosti diagnostikovaná u minimálne 400 000 ľudí, ale bohužiaľ sa predpokladá, že v skutočnosti týmto ochorením trpí viac našich spoluobčanov. Len malá časť pacientov užíva lieky pravidelne a dlhodobo podľa odporúčania lekárov. Každý, kto sa nachádza v nebezpečnej skupine (ako je táto definovaná nižšie), by mal v rámci prevencie absolvovať denzitometrické vyšetrenie. Vďaka tomuto vyšetreniu možno osteoporózu zachytiť ešte pred prvou zlomeninou a účinnou liečbou riziko jej vzniku významne znížiť. Také, tzv. osteoporotické zlomeniny pritom ohrozujú sebestačnosť a môžu zvýšiť riziko úmrtia. Liečba týchto zlomenín býva navyše značne nákladná.

  • Pohyb

5 minút čítania


Osteoporóza je rednutie kostí Osteoporóza je rednutie kostí

 

Osteoporóza je jedným z najčastejších ochorení kostí. Vyznačuje sa predovšetkým rednutím kostnej hmoty a jej zvýšenú krehkosťou. V dôsledku toho tak môže oveľa ľahšie dochádzať k zlomeninám, a to aj pri drobných úrazoch. Rednutie kostnej hmoty je pomalý a zvyčajne bezpríznakový proces, takže často ochorenie zaregistrujeme až kvôli prvej zlomenine (typicky sa jedná o zlomeniny predlaktia, paže, stavca alebo bedra), prípadne pri znížení telesnej výšky spojenej s dlhodobou bolesťou chrbta.

 

zdravá kosť vs. osteoporóza


Komu hrozí rozvoj osteoporózy? Komu hrozí rozvoj osteoporózy?

Výskyt osteoporózy sa zvyšuje s vekom, kedy typicky sú najviac postihnuté ženy po menopauze, čo súvisí s ukončením tvorby pohlavných hormónov. Osteoporóza sa však nevyhýba ani mužom, u ktorých potom významne častejšie zistíme pri vyšetrení aj iné ochorenia (vrátane nedostatočnej tvorby mužského pohlavného hormónu - testosterónu), ktoré môže osteoporózu spôsobiť. Osteoporóza sa môže ale objaviť v akomkoľvek veku, a to najmä u fajčiarov alebo osôb závisloslých na  alkohol a ďalej u osôb trpiacich niektorými chorobami pečene, obličiek, čriev, žliaz s vnútornou sekréciou či u ľudí užívajúcich lieky ako kortikoidy, cytostatiká, antiepileptiká, antidepresíva a pod.

Diagnostika osteoporózy Diagnostika osteoporózy

Diagnóza osteoporózy je založená na denzitometrickom vyšetrení (nenáročné röntgenové vyšetrenie), ktoré hodnotí hustotu kostného minerálu zvyčajne v oblasti bedrovej chrbtice a krčku bedrovej kosti (prípadne na predlaktí). Pre konečné stanovenie diagnózy je však potrebné vylúčiť iné kostné choroby (zvyčajne pomocou laboratórneho a prípadne ďalšieho röntgenového vyšetrenia).

Ste ohrození osteoporózou?

Pokiaľ na jednu alebo viac otázok v dotazníku odpoviete áno, zvážte denzitometrické vyšetrenie.

  • Utrpeli Váš otec alebo Vaša matka zlomeninu horného konca stehennej kosti (zlomeninu "krčka stehennnej kosti")?
  • Utrpel/a ste po 50. roku veku zlomeninu dolného konca predlaktia, ramennej kosti, bedrovej kosti, panvy alebo dokonca horného konca stehennej kosti či tela chrbticového stavca či inú zlomeninu pri malom úraze?
  • Znížila sa vaša telesná výška od 20 rokov o viac ako 6 cm?
  • Liečite sa pre zápalové choroby kĺbov, sklerózu multiplex, závažné ochorenie obličiek, pečene alebo čriev?
  • Užívate alebo užívali/a ste dlhodobo lieky vo forme tabliet alebo infúziou obsahujúce kortikoidy?

Ako na liečbu? Ako na liečbu?

Po zistení osteoporózy sú doporučované režimové opatrenia :

  • zanechanie fajčenia,
  • obmedzenie konzumácie alkoholu,
  • zvýšenie pohybovej aktivity - ideálna je napr."nordic walking",
  • užívanie vápnika, vitamínu D a špecifickej liečby, ktorá je (pri pravidelnom a dlhodobom užívaní) schopná významne znížiť riziko zlomeniny.

Riziko rozvoja osteoporózy je možné znížiť zdravým životným štýlom, kvalitnou stravou a dostatočnou pohybovou aktivitou. Myslite na zdravie Vašich kostí a nechajte sa včas vyšetriť v lekárskej ordinácii.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Zdroje:
1. Svedbom A et al. Arch Osteoporos. 2013:8;137.
2. Palička V. Je péče o pacienty s osteoporózou v České republice dostatečná? Remedia 2019; 29: 258–261.
3. Sotorník I. Osteoporóza – epidemiologie a patogenze. Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 6): 84-87
4. Rosa J., Šenk F., Palička V. Diagnostika a léčba postmenopauzální osteoporózy. Osteologický bulletin 2015; 4(20): 150-175.

Tento článok bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou Amgen s.r.o.

SC-CZ-NP-00075

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.