Čo je stómia – základné stomické pomôcky a starostlivosť o vývod čreva

ČO JE STÓMIA – ZÁKLADNÉ STOMICKÉ POMÔCKY A STAROSTLIVOSŤ O VÝVOD ČREVA

Na Slovensku žije približne 8 000 až 10 000 stomikov, ktorých zdravotný stav vyžadoval chirurgický zákrok vedúci k vytvoreniu umelého vývodu čreva (stómie). Po operácii sa títo pacienti musia so stómiou zžiť a osvojiť si jej ošetrovanie. Neodmysliteľnou súčasťou ich života sa stanú zdravotnícke pomôcky pre stomikov, vďaka ktorým sa pri správnom používaní môžu vrátiť do spoločnosti, zamestnania a k svojim koníčkom. V našom stručnom prehľade o stomickej problematike sa dozviete, ktoré ochorenia vedú k vytvoreniu stómie, aké sú typy stómií, aké komplikácie môžu hroziť, aj ako sa môže pacient s umelým vývodom vrátiť k bežnému životu bez toho, aby preňho bola stómia hendikep.

 • Trávenie

7 minút čítania


Kedy je nutný umelý vývod čreva alebo stómia Kedy je nutný umelý vývod čreva alebo stómia

Ako stómiu (od latinského stoma znamenajúce ústa) možno označiť akékoľvek operatívne vytvorené vyústenie napríklad z močových ciest, žalúdka alebo dýchacích ciest. Najčastejšie sa ale stómiou rozumie umelý vývod z čreva. K vytvorenie stómie lekári musia pristúpiť pri znepriechodnení čreva (ileus), kedy hrozí jeho pretrhnutie a vznik rozsiahlej brušnej infekcie. Ďalšími dôvodmi môžu byť zápalové ochorenia čriev, kedy vytvorením stómie dôjde k obídeniu poškodenej časti čreva, ktorá sa vďaka tomu môže zregenerovať.

Zvyčajné zdravotné dôvody na vytvorenie stómie:

 • nádor v oblasti čreva,
 • úraz v dutine brušnej,
 • vrodená črevná nepriechodnosť,
 • akútny ileus (nepriechodnosť čreva z rôznych príčin ako škrípanie prietrže, nedokrvenie časti čreva, porucha inervácie čreva, zápal),
 • Crohnova choroba,
 • ulcerózna kolitída,
 • závažná divertikulóza,
 • endometrióza,
 • závažná inkontinencia stolice.
Endometrióza a stómia

Pri endometrióze dochádza u žien k rastu endometria (sliznice maternice) na iných miestach v brušnej dutine ako v maternici. Tento stav môže komplikovať chronická bolesť a zápal, vznik zrastov a v prípade postihnutia čriev aj ich obštrukcie vyžadujúce vytvorenie stómie. Umelý vývod z dôvodu endometriózy je ale vždy až posledným riešením, pokiaľ konzervatívna liečba nie je dostatočná.

Druhy stómií Druhy stomií

Ako vyzerá umelý vývod? Na tele pacienta je pozorovateľné len zakončenie čreva, ktoré má červenú farbu podobnú farbe sliznice v ústach, aj to je ale spravidla zakryté stomickou pomôckou. Črevo je spravidla vyvedené 1–2 cm nad povrch brucha. Pretože črevo nemá senzitívne nervové zakončenia, je umelý vývod úplne bezbolestný. Odchod tráveniny cez stómiu nie je možné ovládať vôľou. Najčastejším typom stómie je vývod hrubého čreva, ktorý sa podľa konkrétneho miesta vytvorenia stómie delí ešte na niekoľko poddruhov.

Kolostómia – vývod z hrubého čreva

V hrubom čreve prebiehajú zásadné procesy spojené s trávením. Vstrebáva sa tu veľké množstvo vody, minerálov, vitamínov, bohato ho osídľuje črevná mikroflóra. Obzvlášť v koncovej časti čreva je preto stolica už tuhšia a formovaná. Podľa toho, v ktorej časti je stómia hrubého čreva vykonaná, rozlišujeme pri stómii druhy ako:

 • Sigmoideostómia je stómia na samotnom konci hrubého čreva v tzv. esovitej kľučke. Ide o najčastejší typ kolostómie. Vývod z brucha má pacient v tomto prípade umiestnený na ľavej strane spodnej časti brucha.
 • Descendentostómia sa vytvára pred esovitou kľučkou aj na ľavej strane brucha v časti hrubého čreva zvanej zostupné črevo.
 • Transversostómia je umelý vývod z priečneho čreva.
 • Ascendentostómia je vývodom z prvej časti hrubého čreva tzv. vzostupného čreva.
 • Cékostómia je vývod na samom začiatku hrubého čreva.

Ileostómia – vývod z tenkého čreva

V tenkom čreve prebieha intenzívne trávenie živín. Náplň tenkého čreva tak obsahuje agresívne tráviace šťavy s tráviacimi enzýmami a kvôli veľkému obsahu vody je tekutá. Za deň z tenkého čreva stómií odchádza skoro 1 liter tráveniny. Ileostomici preto straty tekutín stómií musia kompenzovať pitným režimom. Ak by sa trávenina dostala zo stómie na povrch kože, vyvolala by podráždenie a erózie. Nutnosťou je preto správne ošetrovanie vývodu. Umelý vývod bokom z tenkého čreva je obvykle umiestnený na pravej strane brušnej steny. Môže ísť o dvojhlavňovú stómiu (dvojotvorovú) alebo jednohlavňovú stómiu (jednootvorovú).

Urostómia – umelý vývod moču

Urostómia medzi druhy umelých črevných vývodov samozrejme nepatrí, pretože ide o vývod z močových ciest. Nejde ani o tak častý druh stómie. Využíva sa u pacientov, ktorým lekár napríklad musel odstrániť močový mechúr kvôli rakovine. Aj pacienti s urostómiou sú odkázaní na používanie špeciálnych pomôcok.

Trvalé a dočasné stómie

Okrem miesta vyvedenia orgánu na povrch tela je možné stómie deliť aj podľa toho, či ide o dočasnú alebo trvalú stómiu. V prípade dočasných stómií je možné reoperáciou znovu obnoviť prirodzenú funkciu orgánu. Pri trvalých stómiách už návrat stómie do pôvodného stavu nie je možný a pacient bude do konca života potrebovať stomické pomôcky. Napríklad v prípade urostómií ide vždy o tento trvalý vývod.

Zanorenie stómie

Chirurgický zákrok, pri ktorom sa zavrie dočasná stómia, sa označuje ako zanorenie stómie. Aby stolica po zanorení stómie mohla opäť normálne odchádzať, treba sa na tento zákrok dobre pripraviť posilňovaním svalov panvového dna a byť pred operáciou v dobrej zdravotnej kondícii. Strava po zanorení stómie musí byť rovnako ako pri jej vytvorení určitú dobu bezzvyšková. Postupne sa ale pacient môže vracať k bežnému jedálničku ako pred vytvorením stómie. Keďže ide o operáciu v oblasti brucha, môže sa v priebehu hojenia objavovať bolesť po zanorení stómie a po výkone zostáva jazva. Aspoň jeden rok od operácie v brušnej stene by si mal pacient dávať pozor na veľkú námahu brušných svalov a zdvíhanie bremien, pretože je tu vyššie riziko vzniku brušnej prietrže. Rekonvalescencia po zanorení stómie zahŕňa aj posilnenie brušnej steny, na ktorom je možné začať pracovať po zacelení jazvy.

Život so stómiou a jeho obmedzenie Život so stómiou a jeho obmedzenie

Umelý vývod z brucha pre pacienta znamená zásadnú životnú zmenu. Po operácii si musí osvojiť použitie stomických pomôcok a starostlivosť o vývod čreva. Stretávať sa ale bude aj s otázkami ohľadom návratu do spoločnosti, preto sa o týchto pacientov súčasne stará nielen lekár, ale aj špeciálne vyškolená stomická sestra a psychológ. Na Slovensku pôsobia aj pacientske organizácie pre stomikov,  na ktoré sa pacienti tiež môžu obrátiť v prípade hľadania validných informácií. Príkladom môže byť Slovenské  občianské združenie stomikov SLOVILCO. Má sídlo v Martine a združuje takto postihnutých občanov na Slovensku, prostredníctvom okresných ILCO klubov. Ich cieľom je pomáhať svojím členom stomikom zmierňovať fyzické, psychické a duševné utrpenie a vyrovnávať sa s týmto ťažkým postihnutím.

Diéta u stomických pacientov

Po operácii do zahojenia stómie musí pacient dočasne prejsť na bezzvyškovú stravu. Postupne sa ale väčšine ľudí podarí prejsť na bežný, zdravý jedálniček zložený z ľahko stráviteľných potravín. Stravou stomik predchádza vzniku hnačky a zápchy, obmedziť musí potraviny, ktoré nadúvajú. Súčasne každý pacient s umelým vývodom musí dbať na pestrosť jedálnička, aby kompenzoval znížené vstrebávanie živín spôsobené skráteným priechodom tráveniny črevom. V neposlednom rade u kolostómie a predovšetkým ileostómie diéta musí kompenzovať aj straty tekutín.

Zápach a tesnosť stómie

Častou obavou je u pacientov so stómiou zápach. Každému prirodzene napádajú obavy ako: „Čo keď sa stomická pomôcka niekde v spoločnosti uvoľní?“ a „Čo keď budú ostatní vývod cítiť?“ Pomôcky pre stomiky sú dnes ale na takej úrovni, že aj v tomto ohľade dokážu svojim pacientom zaistiť bezpečie a pohodlie . Okrem kvalitne držiacej, diskrétnej pomôcky, existujú aj „aktívne“ prvky (stomické vrecká s uhlíkovými filtrami, prípravky proti zápachu do stomického vrecka), ktoré stomikov pred zápachom chránia alebo zlepšujú priľnutie stomického vrecka.

Ošetrovanie stómie

Napriek tomu, že samotné tkanivo čreva vo vývode stómie nie je bolestivé, je veľmi krehké. Nešetrné zaobchádzanie ľahko končí krvácaním. Zanedbanie starostlivosti o pokožku v okolí stómie ľahko vedie zase k zápalu a podráždeniu, obzvlášť pokiaľ sa na koži dostane dráždivý črevný obsah.

Komplikácia stómií

Pacienti s umelým črevným vývodom sa niekedy stretávajú s niektorými čisto stomickými problémami:

 • Prolaps stómie čiže jej vyskočenie je stav, kedy sa nad brušnú stenu dostane dlhšia časť čreva. Neopatrným zaobchádzaním by tu mohlo hroziť jeho škrípanie a nekróza. Prolaps vývodu čreva má pacient konzultovať so svojím lekárom.
 • Retrakcia predstavuje u stómie komplikáciu, kedy dôjde k jej vtiahnutiu za brušnú stenu. Črevo teda nevyčnieva nad pokožku, ako je pri stómiách obvyklé. Pri retrahovanej stómii zdravotná sestra odporučí konvexné pomôcky, ktoré majú kónický tvar a zanorenie stómie kompenzujú, spoločne s vyrovnávacími pomôckami.
 • Stenóza alebo zúženie stómie je do istej miery obranným mechanizmom tela, ktoré sa neprirodzené vyústenie snaží zaceliť. Zúženie stómie je ale nežiadúce, pretože môže brániť vyprázdňovaniu. V tomto prípade stomická sestra naučí pacienta stómiu „preťahovať“ a brániť tak jej zužovaniu.
 • Parastomálna prietrž je častou komplikáciou, kedy sa prietrž (vyhryznutie črevnej kľučky nad blanu pobrušnicu) vytvorí v okolí stómie, kde je brušná stena oslabená. Častejšie je u pacientov s obezitou, môže ale ľahšie vzniknúť aj keď pacient nárazovo rýchlo schudne, ďalej pri nadmernej námahe brucha zdvíhaním ťažkých bremien alebo pri silnom kašli. Malú prietrž spevní brušný pás, závažnejšia prietrž vyžaduje chirurgický zákrok.

Stomické vrecká a ďalšie pomôcky na starostlivosť o vývod čreva Stomické vrecká a ďalšie pomôcky na starostlivosť o vývod čreva

Základnou pomôckou pre stomika je samozrejme stomické vrecko. K nemu ale pacienti využívajú ďalšie príslušenstvo a prípravky na starostlivosť o pokožku v okolí stómie:

Prejsť na kategóriu: Pomôcky pre stomikov

 • Jednodielne stomické sáčky (tiež jednodielne systémy, 1D systémy) sú také stomické sáčky, kedy je adhezívna podložka s zachytávacím sáčkom v jednom kuse. Jednodielne vrecko sa preto vždy prelepuje celé. Tieto 1D systémy môžu byť uzavreté (po naplnení je potrebné vrecko vymeniť) aj výpustné (po naplnení vrecka umožňujú vypúšťanie stómie bez prelepovania a výmeny vrecka). Vrecká sa medzi sebou líšia aj veľkosťou, u niektorých je možnosť vystrihnúť si otvor do adhezívnej podložky na mieru veľkosti stómie alebo otvor natvarovať.
 • Dvojdielne stomické vrecká (tiež dvojdielne systémy, 2D systémy) sú stomické vrecká, pri ktorých sa samostatne lepí podložka, ku ktorej sa následne pripevní samotné vrecko. Pri výmene môže podložka zostávať na koži, stačí k nej pripevniť nové vrecko. Pacient tak má napríklad možnosť meniť veľkosť vrecka podľa potreby. Aj tu môžu byť vrecká uzavreté alebo výpustné.
 • Podložka je súčasť dvojdielneho systému. Vďaka adhezívnej hmote priľne ku koži, následne sa na ňu pripevňuje stomické vrecko.
 • Vyrovnávacie prípravky ako adhezívne pasty alebo pásky slúžia na spoľahlivé upevnenie stomického vrecka aj v prípade, že sa vývod stómie nachádza napríklad v nerovnom kožnom záhybe.
 • Odstraňovače podložky a stomických sáčkov pomáhajú bezpečne a bezbolestne zložiť stomickú pomôcku tak, aby nedošlo k poraneniu veľmi namáhanej pokožky v okolí stómie.
 • Čistiace prípravky na kožu pre stomikov sú vyvinuté pre starostlivosť o okolie stómie a udržanie hygienickej čistoty pokožky.
 • Ochranné prípravky na koži v okolí stómie ako zásypy alebo filmotvorné prípravky pokožku v okolí stómie chránia bez toho, aby zhoršovali priľnutie stomickej pomôcky.
 • Neutralizátory pachov sú dezodoračné prípravky pridávané do stomického vrecka, ktoré nad rámec bežných filtrov stomických sáčkov zabraňujú šíreniu zápachu zo stomickej pomôcky.
 • Gelujúce prípravky sú ďalšou pomôckou aplikovanou do stomického vrecka predovšetkým u ileostomikov, u ktorých je obsah čreva nezahustený. Gelujúci prostriedok totiž zníži jeho tekutosť.
 • Krytka stómie slúži pacientovi na krátkodobé uzavretie stómie napríklad pri určitej spoločenskej udalosti.
 • Pridržiavacie pásky upevňujú stómiu pre lepší komfort pri jej nosení.
 • Prietržný pás využijú stomici, u ktorých sa objavia komplikácie v podobe parastomálnej prietrže. Brušný pás na podporu prietrže môže mať priamo otvor na stómiu alebo môže ísť o typ brušného pásu, ktorý umožňuje vystrihnutie takého otvoru.

Finančné limity a úhrada stomických pomôcok Finančné limity a úhrada stomických pomôcok

Pacienti so stómiou majú nárok na plnú úhradu stomických pomôcok až do množstvového mesačného limitu:

 • Kolostómia a ileostómia : 90 jednodielnych vreciek (60 kusov jednodielnych vreckov  s elastickým adhezívom) alebo 60 až 90 uzavretých vreciek k dvojdielnemu systému s 10 (kolostómia) až 15 (ileostómia) podložkami.
 • Urostómia: 30 jednodielnych vreciek alebo 30 vreciek k dvojdielnemu systému a 15 kusov podložiek.

Detské stomické pomôcky pre kolostomikov, ileostomikov a urostomikov  sa predpisujú podľa potreby, nie sú stanovené mesačné limity na počet hradených stomických pomôcok. 

Okrem vrecúšok na vývod hradia stomikom poisťovne aj ďalšie pomôcky. Úhrada tohto stomického príslušenstva má svoje mesačné finančné a kusové limity. Ktorých pomôcok sa týka?

 • odstraňovače stomických podložiek,
 • ochranné prostriedky (ochranné krémy, púdre, spreje,  ochranné filmy, protektívne krúžky),
 • čistiace prípravky (čistiace peny, čistiace rúška, telové vody, tekuté odstraňovače náplastí, obrúsky),
 • vyrovnávacie prostriedky (adhezívne pasty a gély, tesniace manžety, vyrovnávacie pásky),
 • prostriedky proti zápachu a zahusťovacie prípravky (uhlíkový filter, pohlcovač pachu),
 • irigačné súpravy a príslušenstvo,
 • krytky stómie, stomické zátky, 
 • nočné drenážne súpravy, 
 • pásy a prídržné prostriedky pre stomikov.

Odporúčanie indikujúceho odborného lekára pre predpis zdravotníckych pomôcok pre stomikov je možno použiť najviac dvanásť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómie, kedy sa ďalšie odporúčanie odborného lekára už nevyžaduje.

Niekoľko vychytávok pre stomikov Niekoľko vychytávok pre stomikov

Človek so stómiou alebo osoba, ktorá sa o neho stará, si za pomoci a asistencie stomickej sestry rýchlo zaobchádzanie so stómiou osvojí. Pacient by sa nemal nikdy hanbiť klásť ohľadom údržby stómie otázky. Môže sa tak od odborníkov dozvedieť aj vychytávky, ktoré mu zaobchádzanie so stómiou značne uľahčia. Tiež sme ich pre stomických pacientov pár nazbierali:

 • Ak používate jednodielny systém s vystrihovacím otvorom na stómiu, kúpte si kvalitné zahnuté nožnice s tupou špičkou, ktoré pri troche nepozornosti vrecko na vývod hneď nepoškodia.
 • Ak patríte k tým, ktorí otvor na stómiu nevystrihujú, ale tvarujú, majte doma zásobu čistých rukavíc. Na adhezívnu vrstvu, ktorá bude v kontakte s kožou a stómiou nesiahajte len rukami, aby sa na ňu nedostali nečistoty a baktérie alebo mastnota z pokožky.
 • Stomické vrecká majú dnes spravidla filtre s uhlíkom, ktorými z vrecka môžu unikať plyny zbavené zápachu vďaka absorpčnej uhlíkovej zložke. Pokiaľ ale idete do sprchy, nikdy nezabudnite filter prelepiť, aby sa nenamočil.
 • Stomické pomôcky skladujte na chladnom, temnom a suchom mieste, adhezívne materiály zlým skladovaním vysychajú a strácajú priľnavé vlastnosti.
 • Podložka stomického vrecúška nebude dobre držať na ochlpenej koži, môže teda byť potrebné pokožku oholiť. Dajte pri tom ale veľký pozor, aby v okolí stómie nevzniklo žiadne poranenie, hojenie by mohlo byť veľmi komplikované. Ideálne je bezpečne sa zbavovať chĺpkov elektrickým zastrihávačom.
 • Vytekaniu tráveniny zo stómie nie je možné ovplyvňovať vôľou. Ak si práve meníte pomôcku a ošetrujete okolitú pokožku, môžete si pri ústí stómie pridržať hygienický tampón, a tak zabrániť postriekaniu kože v okolí stómie dráždivým črevným obsahom.
 • Nenechávajte pri stómii vyprázdňovania pomôcky na poslednú chvíľu. Nečakajte na to, až bude stomické vrecko plné, pri naplnení vrecúška z viac ako dvoch tretín hrozí, že by sa pomôcka mohla nechtiac uvoľniť, alebo by obsah z vrecka mohol začať podtekať pod priľnavú podložku.

Autor: Petra Večeřová


ZDROJE

 • Limit skupiny F – Zdravotnícke pomôcky pre stomikov  Online. Dostupné z: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk), Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, Časť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia
 • Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Online. PUPÍKOVÁ, Blanka. FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA. Dostupné z: https://www.fno.cz/documents/anesteziologie/pdf/08_osetrovatelska_pece_stomie.pdf. [cit. 2024-05-13].
 • Příslušenství k ošetřování stomie. Online. Convatec. Dostupné z: https://www.convatec.cz/pece-o-stomie/informace-o-stomickych-pomuckach/prislusenstvi-k-osetrovani-stomie/. [cit. 2024-05-13].
 • Stomie: co to je? Online. Nzip. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1191-stomie-co-to-je. [cit. 2024-05-13].
 • VRANÍKOVÁ, Barbora; KOVÁČIK, Andrej a SVAČINOVÁ, Petra. Zdravotnické prostředky pro stomické pacienty I.: 1D systémy, 2D systémy a adhezní technologie. Online. Farmacie pro praxi. Dostupné z: https://farmaciepropraxi.cz/pdfs/lek/2020/03/06.pdf. [cit. 2024-05-13].

Stomické pomôcky Trávenie, zažívanie a chudnutie

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

CONVATEC Silesse obrúsky stomické 30 kusov

Skladom v e‑shope

13,39 €

CONVATEC Esenta sprej silesse 50 ml

Skladom v e‑shope

16,09 €

CONAVTEC Diamonds s activeone vankúšik 100 kusov

Skladom v e‑shope

17,29 €

NATURA STOMAHESIVE Podložka s harmonikovým krúžkom 5 kusov

 • Doprava zadarmo

Skladom v e‑shope

38,59 €

STOMAHESIVE Ochranná pasta 60 g

Skladom v e‑shope

12,19 €

Podložka stomická Natura flexibilná 5 kusov

 • Doprava zadarmo

Skladom v e‑shope

42,59 €


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.