Úrazy detí a ich prevencia

ÚRAZY DETÍ A ICH PREVENCIA

PharmDr. Lenka Balážová

PharmDr. Lenka Balážová

Blíži sa leto a s ním aj častejšie úrazy detí. Alarmujúca je skutočnosť, že práve úrazy sú hlavnou príčinou smrti detí. Na Slovensku každoročne na následky úrazov zomrie priemerne 120 detí, čo je prvé miesto spomedzi európskych štátov. K úrazom detí a mládeže najčastejšie dochádza v domácom prostredí, na športoviskách, na ceste a v škole či predškolskom zariadení. Úrazom vždy nezabránime, ale môžeme zmierniť ich následky, a preto si v tomto článku prejdeme základy prvej pomoci pre deti, ktoré by mal vedieť každý.

  • Deti a mamičky
  • Cestovanie

4 minúty čítania


Najčastejšie úrazy detí

Medzi najčastejšie letné úrazy detí patria predovšetkým tie, u ktorých dôjde počas pobytu  vonku - na detských ihriskách, trampolínach. Medzi časté úrazy patria aj zasiahnutie elektrickým prúdom alebo utopenie. Najčastejšie lekári liečia poranenia hlavy. Môže s tým byť spojené bezvedomie a poškodenie mozgu. Štatistiky o trvalých dôsledkoch sú jasné: až 3 000 detí ročne má trvalú "pamäť" zranení.

 

Prvá pomoc pre deti

Ak už došlo k zraneniu, okamžite začnite s prvou pomocou. Ide o drahocenné minúty, ktoré môžu zachrániť detský život, kým na miesto dorazí  záchranná zdravotnícka služba. Prvá pomoc je rozhodujúca pri zástave srdca, zástave dýchania a krvácania. Mozgové bunky odumierajú už po piatich minútach bez prívodu kyslíka, takže je potrebná okamžitá obnova srdcovej činnosti. Majte na pamäti, že masáž srdca je oveľa dôležitejšia ako umelé dýchanie. 

Skôr než začnete, okamžite zavolajte lekársku pomoc 155 alebo 112.  Zistite, či dieťa reaguje a dýcha:

  • Ak nereaguje, ale DÝCHA: Dýchanie môžeme overiť priložením zrkadielka k ústam a nosu postihnutého, ktoré sa v prípade prítomnosti dýchania zahmlí. Ak dýcha, uložte ho do stabilizovanej polohy - na boku a vždy skontrolujte jeho stav, kým nepríde lekár.
  • Pokiaľ nereaguje a NEDÝCHA: Dieťa uložíme na rovnú a pevnú podložku. Zakloníme hlavu a nadvihneme sánku, ak dieťa nedýcha aplikujeme 5 úvodných vdychov (pri probléme s vdychom kontrola ústnej dutiny, prípadne jej vyčistenie, event. odstránenie predmetov).  Jednou rukou mu pridŕžame hlavu zaklonenú, aby sme spriechodnili dýchacie cesty a prstami mu upcháme nos. Druhou rukou pridržíme bradu, aby ostali ústa otvorené a vydýchneme do jeho úst. Pri vydychovaní pozorujeme, či sa dieťaťu dvíha hrudník. Ako náhle hrudník dieťaťa klesne, opakujeme vdýchnutie. 
  • Následne pokračujeme nepriamou masážou srdca.  Hrudníka sa dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté aby sa nedotýkali hrudníka. Druhá ruka sa opiera o prvú. Stlačenie hrudníka musí byť prudké a krátke (zatlačiť a hneď uvoľniť). Hĺbka stlačenia je  spravidla 3 - 5 cm. Počas stláčania hrudníka musia byť obe ruky vystreté a človek, ktorý masáž vykonáva musí kľačať nad postihnutým, aby boli stlačenia dostatočne silné. Pri správnej nepriamej masáži srdca sa môže stať že sa rebrá zlomia. Tomuto faktu treba prispôsobiť silu tlaku (tlačiť o niečo slabšie s ohľadom na vek dieťaťa). Pokračujeme nepriamou masážou až pokiaľ sa vedomie neobnoví, resp. do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci. Resuscitácia sa musí vykonať až do príchodu záchrannej služby alebo dovtedy, kým dieťa nezačne dýchať samo.

    U dojčiat stláčame hrudník 2 prstami (použijeme tlak 2 palcami s obchytením hrudníka), u detí jednou alebo 2 dlaňami. Pomer kompresií hrudníka a vdychov u detí je 30 : 2 – bez ohľadu na počet záchrancov a platí aj pre zdravotníka, ktorý je sám.

Ostatné detské úrazy

Ostatné úrazy prichádzajú na rad až po masáži srdca. Dýchanie po vdychnutí cudzieho telesa obnovíme razantným úderom medzi lopatky aj opakovane. Krvácanie najčastejšie zastavíme kompresivným obväzom alebo tlakom prstov na krvácajúcu cievu priamo do rany. Rany zakryjeme štvorčekom gázy (určite nepodceňujte vybavenosť vašej domácej lekárničky, vybaviť si ich môžete napríklad v našej internetovej lekárni), nečistíme, nedezinfikujme, ponecháme ošetrenie na chirurgické ambulancie. Sem patrí aj ošetrenie popálenín. Pôsobenie tepla prerušíme prúdom studenej pitnej vody na popálené miesto.

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.