Kto má nárok na inkontinenčné pomôcky hradené poisťovňou a ako ich získať?

KTO MÁ NÁROK NA INKONTINENČNÉ POMÔCKY HRADENÉ POISŤOVŇOU A AKO ICH ZÍSKAŤ?

Inkontinencia patrí medzi veľmi časté problémy značne znepríjemňujúce život, napriek tomu sa za ňu mnoho postihnutých hanbí. Problémy s nechceným únikom moču ich môžu brzdiť v bežných aktivitách, pritom by ich liečba mohla týchto problémov zbaviť. Pri trvalých problémoch s inkontinenciou potom pacientom pomáhajú inkontinenčné vložky, plienky, nohavičky a ďalšie pomôcky, ktoré ich diskrétne chránia pred nechcenými príhodami. Na inkontinenčné pomôcky môžu navyše čerpať úhradu zo zdravotného poistenia. Kto a za akých podmienok vám môže zdravotnícke pomôcky na inkontinenciu predpísať? A ako si môžete poukaz na pomôcky jednoducho vyzdvihnúť?

 

 • Močové cesty a obličky
 • Intimita

7 minút čítania


Inkontinencia a druhy inkontinenčných potrieb Inkontinencia a druhy inkontinenčných potrieb

Problémy s únikom moču majú mnoho príčin. Častejšie ich musia riešiť ženy, ľudia vo vyššom veku alebo môže ísť aj o sprievodný jav niektorých ochorení. Vznik, liečbu a druhy inkontinencie aj typy inkontinenčných pomôcok nájdete v našom samostatnom článku:

Prejsť na článok: INKONTINENCIA - AKO BOJOVAŤ S ÚNIKOM MOČU

V nasledujúcom texte sa chceme venovať tomu, aké sú možnosti aj limity nároku na predpísanie inkontinenčných nohavičiek, podložiek a ďalších pomôcok, kto môže tieto zdravotnícke pomôcky predpísať a kde si ich zaobstarať.


Kto má nárok na predpísanie inkontinenčných pomôcok? Kto má nárok na predpísanie inkontinenčných pomôcok?

Inkontinenčné pomôcky poskytujú ochranu pri nechcenom úniku moču, ale nielen to. Pomôcky pri inkontinencii tiež zachytávajú zápach aj napriek tomu, že musia zostávať priedušné, aby nedráždili zakrytú pokožku. V neposlednom rade sú veľmi diskrétne.

Nárok na inkontinenčné pomôcky hradené poisťovňou má každý pacient starší ako 3 roky, u ktorého lekár stanoví diagnózu inkontinencie a zaradí ho do jedného zo stupňov inkontinencie. Koľko je stupňov inkontinencie?

1. Stupeň inkontinencie

Najľahší stupeň inkontinencie je definovaný ako občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne. Pacienti s ľahkým únikom moču najčastejšie využijú inkontinenčné vložky

2. Stupeň inkontinence

Pri druhom stupni inkontinencie moču ide o častý únik moču, únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom. 

Môže ísť o : 

 • a) stresovú inkontinenciu moču – pri normálnej funkcii zvierača,
 • b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina nonneurogénna,
 • c) zmiešanú inkontinenciu moču podľa písmen a) a b). 

Podľa svojich špecifických potrieb môžu pacienti využívať inkontinenčné vložky pre malé častejšie úniky moču alebo inkontinenčné nohavičky pre väčšie, nárazové pomočovanie. Najvýhodnejšou voľbou je pre pacientov často kombinácia nároku na inkontinenčné vložky cez deň a inkontinenčné vkladacie plienky na predpis na noc.

3. Stupeň inkontinencie

Tretí stupeň inkontinencie je tým najzávažnejším. Zaraďujú sa doň pacienti s trvalým  únikom moču, s únikom niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich pacientov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice. 

Patria sem  : 

 • a) fistuly,
 • b) stresová inkontinencia moču – pri strate funkcie zvierača,
 • c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina nonneurogénna,
 • d) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen b) a c),
 • e) inkontinencia stolice – izolovaná alebo kombinovaná s inkontinenciou moču. 

V najvyššom stupni inkontinencie má okrem najvyšších úhradových limitov pacient nárok aj na úhradu inkontinenčných podložiek.

 

Voľba inkontinenčnej pomôcky pre ležiacich pacientov

Najvyšší stupeň inkontinencie musia často riešiť osoby starajúce sa o chorých seniorov s demenciou, u ktorých je inkontinencia vo vyšších štádiách choroby bohužiaľ častá. Pokiaľ ide súčasne o pacienta so zníženou pohyblivosťou alebo priamo ležiaceho pacienta, musí aj starajúca sa osoba vedieť dobre manipulovať s inkontinenčnými pomôckami. Túto neľahkú úlohu vedia zjednodušiť  inkontinenčné nohavičky so zalepovacími suchými zipsami na bokoch umožňujúce flexibilnejšiu manipuláciu. Nárok na inkontinenčné plienky pre seniorov naopak aktívni a stále pohybliví ľudia radšej čerpajú v podobe naťahovacích nohavičiek alebo vkladacích plienok v kombinácii s fixačnými nohavičkami.

Ako prebieha diagnostika a ako stanoviť stupeň inkontinencie?

Základom rozpoznania patologickej inkontinencie je podrobná anamnéza, pri ktorej sa vás váš lekár vypýta na všetky okolnosti problémov s únikmi moču. Môžete byť tiež požiadaní o vedenie mikčného denníka, v ktorom budete zaznamenávať príjem tekutín, frekvenciu močenia i prípadné úniky moču a ich okolnosti.

Z bežných vyšetrení bude vykonané vyšetrenie močového mechúra pohmatom (u mužov tiež vyšetrenie prostaty). Ďalšími faktormi sú BMI, pohyblivosť pacienta a výsledky laboratórnych testov krvi a moču. Využiť môže lekár aj ultrazvuk alebo ďalšie špecializované vyšetrenia.

Inkontinencia a obezita

Problémy s inkontinenciou postihujú všetky váhové kategórie ľudí. Avšak u ľudí s kilami navyše riziko jej vzniku rastie. Prečo je to tak? Nadmerné ukladanie tukov v oblasti brucha znamená zvyšovanie tlaku na svaly panvového dna, ktorých správna funkcia je v prevencii problémov s inkontinenciou kľúčová. Dlhodobá nadváha, nedostatok pohybu alebo nezdravý životný štýl sú navyše všetko príčiny rozvoja cukrovky 2. typu sprevádzané hyperglykémiou a zvýšeným močením, a preto aj častejšími ťažkosťami s inkontinenciou.

Ako sa predpisujú inkontinenčné pomôcky? Ako sa predpisujú inkontinenčné pomôcky?

Inkontinenčné pomôcky sú zdravotnícke pomôcky. Nedá sa preto predpísať na recept ako lieky. Lekár na ich predpísanie použije tzv.  lekársky poukaz  na zdravotnícku pomôcku. Tento poukaz môže predpísať na papierový formulár alebo ho vystaviť elektronicky ako ePoukaz. V oboch prípadoch platí poukaz 30 dní. Deň vystavenia  lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava. Na základe opodstatnených dôvodov lekár môže platnosť poukazu predĺžiť až na rok.

Čo môže byť predpísané na poukaz?

Predpísať na poukaz možno len registrovanú zdravotnícku pomôcku. Dohľad nad nimi a ich úhradami vykonáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Na klasickom poukaze aj ePoukaze je vždy predpísaný jeden druh pomôcky. V prípade potreby vám však lekár môže vystaviť viac poukazov s rôznymi typmi pomôcok.

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz diagnózou:

 • Dg. U99.01 – inkontinencia moču, II. stupeň,
 • Dg. U99.02 – inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá,
 • Dg. U99.03 – Inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá a nezvratná.

Pri trvalej a nezvratnej inkontinencii III. stupňa nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.

Kto predpisuje inkontinenčné pomôcky? Kto predpisuje inkontinenčné pomôcky?

Odbornými pracovníkmi predpisujúcimi inkontinenčné pomôcky na poukaz sú lekári, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore:

 • chirurgia, detská chirurgia,
 • urológia, pediatrická urológia,
 • geriatria,
 • gynekológia, gynekologická urológia,
 • onkológia,
 • neurológia, 
 • paliatívna medicína.  

Aký je nárok na inkontinenčné pomôcky?

Naraz môže lekár predpísať na poukaz pomôcky na 1 mesiac podľa toho, či je pacientova inkontinencia prechodná alebo dlhodobá. Množstvo pomôcok, na ktoré vám zdravotná poisťovňa prispeje, sa ale riadi dvoma limitmi: množstevným a finančným.

Množstevný limit – na 1 mesiac je možné pacientovi s 3. stupňom inkontinencie  predpísať maximálne 60 ks inkontinenčných podložiek. 

Finančný limit – líši sa podľa stupňa inkontinencie a môže sa meniť. V súčasnej dobe zdravotná poisťovňa prispeje pacientom s inkontinenciou:

 • U pacientov s 2. stupňom inkontinencie je úhrná suma 14,77 EUR za mesiac a to na zdravotnícke pomôcky skupiny B1.1 (vložky pre druhý stupeň inkontinencie) a B2.1 (vkladacie plienky pre II. stupeň inkontinencie) 
 • Pacientom s 3. stupňom inkontinencie  je  prispievaná suma 59,73 EUR za mesiac na zdravotnícke pomôcky skupiny 
  B1.2 (vložky pre tretí stupeň inkontinencie), B2.2 (vkladacie plienky pre III. stupeň inkontinencie), B3.1 (plienkové nohavičky detské), B3.2 (plienkové nohavičky), B4 (fixačné nohavičky) a B5 ( inkontinenčné podložky pod chorých). 

Celkové množstvo a cenový limit na inkontinenčné pomôcky stráži každému pacientovi jeho lekár. Reálne pacient môže potrebovať viac, než sa zmestí do finančného alebo množstvového limitu preskripcie, v takom prípade už nárok na úhradu od poisťovne nemá, ale môže si pomôcky voľne kúpiť v lekárni alebo špecializovaných predajniach.

Kde a ako si vyzdvihnúť inkontinenčné pomôcky Kde a ako si vyzdvihnúť inkontinenčné pomôcky

Váš poukaz s predpísanými inkontinenčnými pomôckami uplatnite v kamenných lekárňach alebo predajniach zdravotníckych potrieb.

Uplatnenie papierového poukazu

Keď prídete do lekárne s papierovým poukazom na inkontinenčné pomôcky, po jeho predložení vám lekárnik predpísané pomôcky vydá alebo objedná, pokiaľ nie sú aktuálne na sklade. Pri výdaji je nutné zaplatiť doplatok v prípade prekročenia mesačného limitu predpísaných inkontinenčných pomôcok, ktorej výška závisí od stupňa inkontinencie. Prevzatie pomôcok nakoniec potvrdíte podpisom na zadnej strane poukazu.

Vyzdvihnutie ePoukazu

Elektronický poukaz spoznáte podľa identifikátora. Najčastejšie pôjde o QR kód, môže ale mať aj podobu čiarového kódu. Po predložení identifikátora ePoukazu v lekárni alebo karty poistenca, lekárnik váš ePoukaz stiahne priamo z úložiska, kam bol nahraný lekárom. Následne predpísanú pomôcku vydá alebo doobjedná.

Autor. Petra Večeřová


ZDROJE

 • Limit skupiny B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču  Online. Dostupné z: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk), Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, Časť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia
 • Hospodárně se Seni. seni [online]. 2020 [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://seni.cz/cs_CZ/blog/hospodarne-se-seni
 • Jak spolu souvisí obezita a inkontinence? TENA [online]. [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://www.tenacz.cz/muzi/jak-mit-vse-pod-kontrolou/novinky_cz/29men_jak_spolu_souvisi_obezita_a_inkontinence
 • Léčba močové inkontinence. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2023 [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/lecba-mocove-inkontinence
 • Poukaz na zdravotnické prostředky. NZIP [online]. [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: http

Pomôcky pri inkontinencii Krémy a masti na zapareniny

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

TENA Lady maxi 12 ks

Skladom v e‑shope

6,09 €

TENA Men level 3 16 kusov

Skladom v e‑shope

5,39 €

DEPEND Anatomic extra 20 kusov

Skladom v e‑shope

8,79 €

MOLICARE Slip super plus 8 kvapiek XL 14 ks

Skladom v e‑shope

12,29 €

IVE Inkontin stop 30 tabliet

Skladom v e‑shope

17,59 €

VULM INCOVENAL comfort tbl 1x60 ks tbl 60

Skladom v e‑shope

14,89 €


Súvisiace otázky z poradne

Súvisiace otázky z poradne

  • Otázka pre lekárnika
  • Intimita
  28. 04. 2022

  Ktorý ochranný krém je vhodný na ochranu pokožky pri inkontinencii?

  Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom nákupu produktov na ochranu pokožky pri inkontinencii - pozeral som ma produkt molicare ochranný zinkový krém a sudocrem, ktorý produkt odporúčate?

  Za prípadnú odpoveď Ďakujem.

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Vybrali Ste si naozaj kvalitné krémy  - MOLICARE Skin ochranný krém s obsahom zinku 200 ml ( známejší skôr u inkontinentných pacientov a Sudocrem - známy predovšetkým u tých najmenší, je vhodný aj pre inkontinentých pacientov. Kožný ochranný krém MOlicare  chráni pokožku v intímnej oblasti, kde je vystavená pôsobeniu agresívnych látok a tlaku.Vytvára na pokožk jemný ochranný film, a tým zabraňuje kontaktu pokožky s močom a stolicou. Neutralizuje pachy a príjemne vonia. Pri aplikácii je nutné dbať na to, aby sa krém nanášal na čistú pokožku bez zvyškov krému z predchádzajúcej aplikácie.

   

  Odporúčam Vám zakúpiť Molicare Skin ochranný krém alebo MOLICARE Skin ochranná pena na pokožku 100 ml -  tvorí priedušnú, dlhodobú ochrannú bariéru, ktorá trvá až 6 hodín. Počas tejto doby ochrany je možné pokožku aj umývať.

   

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Tehotenstvo a dojčenie
  04. 07. 2023

  únik moča po pôrode, IVE Inkontin stop a dojčenie

  Dobrý deň, prosím vás je možné užívať liek Ive aj počas dojčenia? Bábätko má dva mesiace. Ďakujem.

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Prípravok nie  je určený pre dospievajúce, tehotné ani  dojčiace ženy. Bez konzultácie s lekárom ho neužívajte. Pri úniku moču sa skôr sústreďte na Kegelove cviky na posilnenie panvového dna. Základom celého cvičenia je pomalé zaťahovanie svalov, najpevnejšie, ako sa len dá, pričom ostatné partie ostávajú uvoľnené. Ľahnite si na chrbát na podložku a pokrčte nohy v kolenách. Sťahujte panvové dno a celý pohyb podržte minimálne 6 až 8 sekúnd. Celý cvik zopakujte 10-krát.

   

  Na internete nájdete viacero návodov na základné cviky na posilnenie pánvového dna. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Močové cesty
  19. 03. 2024

  Inkontinenčné vložky a nohavičky na predpis

  Dobrý den chcem sa opýtať ktory lekar ci špecialista ak ano ktory,alebo obvodný lekar môže predpisat inkontinencne vlozky alebo nohavicky? Ďakujem za radu

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Naťahovacie inkontinenčné nohavičky TENA vám môže predpísať chirurg, gynekológ, onkológ, urológ, geriater, neurolód, lekár paliatívnej medicíny a gynekologický yrológ. 

   

  Indikačné obmedz. NIE
  Súhlas revíz. lek. NIE
  Preskrip. obmedz. CHI, GYN, ONK, URO, GER, NEU, GYU, PLM

   

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

   

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

Všetky otázky


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.