Prečo preexspirované lieky vracať späť do lekárne?

PREČO PREEXSPIROVANÉ LIEKY VRACAŤ SPÄŤ DO LEKÁRNE?

Nevyužité lieky patria k nebezpečnému odpadu, ktorý môže vznikať v domácnostiach. Stále viac ľudí si berie k srdcu, že správnym spôsobom likvidácie nespotrebovaných liekov je ich vrátenie späť do lekárne. Prečo sa nespotrebované lieky nikdy nesmú vyhodiť do koša a čo sa so starými liekmi v lekárňach deje?

  • Životný štýl
  • Starostlivosť

5 minút čítania


Prečo neužívať preexspirované lieky Prečo neužívať preexspirované lieky

Lekárnička by nemala chýbať v žiadnej domácnosti. A aby vám v prípade potreby dobre poslúžila, musíte ju udržiavať "v kondícii". Každý rok preto aspoň 2x lekárničku preberte a skontrolujte expiráciu liekov. Pokiaľ v lekárničke nemáte lieky v originálnych krabičkách, hľadajte dátum použiteľnosti priamo vyrazený na blistroch alebo na etikete liekovky. Pri otvorených baleniach tekutých a polotuhých prípravkov kontrolujte aj to, či je na nich údaj o dobe použiteľnosti po otvorení. Exspirované lieky, lieky na predpis, ktoré ste po chorobe všetky nevyužívali, zle skladované lieky alebo nespotrebované veterinárne lieky sa hodia už len na vrátenie do lekárne.

Lieky s ukončenou použiteľnosťou alebo lieky, ktoré mali byť uskladnené v chladničke a neboli, alebo sa zabudli na slnku (napríklad za predným sklom v aute), môžu byť vo vnútri rozložené, hoci zvonku na tablete alebo kvapkách nie je nič vidieť. Staré lieky nemusia byť len neúčinné, ale aj vyložene zdraviu škodlivé. Otvorené lieky strácajú sterilitu, čo je nebezpečné napríklad pri očných kvapkách. Do tabliet sa môže dostať vlhkosť, do starých mastí baktérie aj plesne.

Ako doma správne uchovávať lieky

Doniesli ste si domov z lekárne nové prípravky? Než ich niekam schováte, prečítajte si, ako sa majú skladovať. Väčšina liekov je uchovávaná pri teplote 15-25 ° C, určité prípravky ale musia rovno do chladničky. Lieky vždy skladujte v originálnom obale na suchom a tmavom mieste (čo rozhodne nie je napríklad kúpeľňa). Aj keď lekárnička musí byť pre prípad potreby dobre dostupná, ukladajte ju vždy mimo dosahu detí!

Lieky nepatria do koša ani do záchodu! Lieky nepatria do koša ani do záchodu!

K nepoužitým liekom sa správajte ako k nebezpečnému odpadu. Účinné látky obsiahnuté v liekoch sa po vyhodení do popolnice alebo spláchnutí do záchodu dostávajú do životného prostredia a odpadovej vody. Pretože sa mnohé lieky z vody zle odstraňujú, zostávajú v povrchových vodách a môžu sa ďalej kumulovať v životnom prostredí.

Lieky v našich riekach

Ministerstvo poľnohospodárstva každý rok odoberá tisíce vzoriek z povrchových vôd a hľadá v nich lieky. Najbežnejšie sa vo vode nachádzajú lieky ako  karbamazepín (na liečbu epilepsie) a metformín (určený na liečbu cukrovky). lieky na bolesť - paracetamol. vysoké koncentrácie kofeínu a nikotínu. Často sú to hojne používané (a nanešťastie aj nadužívané) lieky. Niektoré z nich sa v ľudskom tele menia len málo a veľká časť podanej dávky sa následne vylúči močom .

Kam odovzdať preexspirované lieky?

Správny spôsob likvidácie starých liekov je vrátenie liekov do lekárne! V každej lekárni na Slovensku je možnosť vrátenia nepoužitých liekov zadarmo. Ako sa vracia lieky do lekárne? Je to jednoduché. Lieky odovzdajte priamo lekárnikovi alebo farmaceutickému asistentovi pracujúcemu v lekárni. V niektorých lekárňach sú kontajnery na vrátenie liekov umiestnené aj priamo v priestoroch výdajne liečiv a môžete tu lieky sami vyhodiť.

Čo sa dá vrátiť do lekárne?

V lekárni za vás zariadi likvidáciu liekov:

  • všetkých foriem nevyužívaných alebo exspirovaných voľnopredajných liekov, liekov na recept (kvapiek, roztokov, sirupov, tabliet, granulátov, kapsúl, mastí, gélov, pást, náplastí , inzertov…),
  • neotvorených balení liekov s integrovanou ihlou (napríklad subkutánna injekcia liekov “na riedenie krvi” a pod.),
  • všetkých nevyužívaných liekov pre zvieratá.

Rovnako ako tabletky nezabúdajte vrátiť ani liečivé masti a gély alebo napríklad náplaste (nikotínové náplasti pre odvykanie od fajčenia, hormonálnu antikoncepciu, náplasti s liekmi proti bolesti ai). Prípravky určené na distribúciu liečiva cez kožu alebo sliznicu často musia obsahovať vysoké koncentrácie liečiv, aby sa do tela dostávala terapeutická dávka lieku po určitý čas.

Rezíduá hormónov a antibiotík – strašiaci nielen pre životné prostredie

Kontaminácia životného prostredia niektorými druhmi liečiv budí obzvlášť veľké obavy. Napríklad hormóny v liečivách sú zo svojej definície látky, ktoré v malom množstve vyvolávajú v organizme zásadné zmeny. Ich prítomnosť v prírodnom prostredí preto nie je žiaduca ani v malých koncentráciách, ktoré by sa mohli zdať zanedbateľné. Nevhodné zaobchádzanie s prešlými antibiotikami (a tiež zbytočné užívanie antibiotík na vírusové infekcie alebo nedodržanie pokynov na podávanie a nutnosti dobrania dávky) potom prispieva k rozvoju antibiotickej rezistencie. Antibiotiká potom v dôsledku rastúcej rezistencie strácajú účinnosť na bakteriálne infekcie.

Čo nie sú lieky určené na vrátenie do lekárne? Čo nie sú lieky určené na vrátenie do lekárne?

Do lekárne nevracajte:

Kam vyhodiť vitamíny alebo kozmetiku kúpenú v lekárni? Iný lekárenský sortiment, ktorý neobsahuje liečivé látky, je možné likvidovať bežným spôsobom. Odovzdajte ho teda do triedeného alebo zmiešaného odpadu. Do triedeného odpadu môžete dať aj papierové krabičky alebo príbalové letáky z liekov. Tieto súčasti obalu liečiv nie sú nebezpečným odpadom. Ich vytriedením ušetríte v kontajneroch veľa priestoru pre samotné lieky.

Zvláštnou kapitolou sú injekčné lieky. Mnoho pacientov prekvapí, že použité injekčné striekačky od nich v lekárni prevziať nemôžu. Ihly aj striekačky patria do špeciálnych kontajnerov, ktoré má v ordinácii váš lekár, ktorý tieto prípravky predpisuje.

Koľko liekov sa zlikviduje?

Množstvo liekov, ktoré pacienti vracajú do lekární, sa eviduje. O rok sa jedná o stovky ton nepoužitých liekov. Niekedy sa nedá vyhodeniu zvyšných liekov zabrániť, určite je ale dôležité lieky neplytvať. Doma si robte zásobu pravidelne užívaných liekov na 3 mesiace až maximálne pol roka, väčšie zásoby sú zbytočné. Pokiaľ by váš lekár medikáciu zmenil, budú tieto lieky k ničomu. Likvidácia aj úhrada liečiv niečo stojí štát aj zdravotné poisťovne. A nie sú to malé čiastky. Nie je možné zameniť skutočnú cenu lieku s jednoduchým doplatkom. Ak vás zaujíma skutočná hodnota liekov, ktoré užívate, stačí si pri odchode z lekárne dobre prečítať účtenku.

Ako prebieha likvidácia preexspirovaných liekov? Ako prebieha likvidácia preexspirovaných liekov?

Lieky odovzdané do lekárne uložia personál do uzavretých nádob a nijako s nimi už nemanipuluje. Konečnú likvidáciu vykonávajú certifikované firmy. Liečivá sú likvidované v spaľovni pri veľmi vysokých teplotách. Tým je zaručené kompletné a bezpečné odstránenie účinných látok.

 

Autor : Petra Večeřová

Voľnopredajné lieky BENU lekárne


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.