Psychoterapeutická pomoc ošetrujúcim v súčasnosti

PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC OŠETRUJÚCIM V SÚČASNOSTI

PharmDr. Lenka Balážová

PharmDr. Lenka Balážová

Mať strach je normálne, všetci ho poznáme a prežívame. Zdrojom súčasného strachu a obáv je zmena v našich životoch aj v spoločnosti a z nej plynúca neistota. To všetko v nás vytvára kĺbko emócií s následným pocitom, že všetko známe nie je. Nemáme sa o čo oprieť, nevieme, čo bude ďalej. Avšak so strachom a úzkosťou možno pracovať a cesta k znižovaniu strachu na únosnú mieru existuje.

 • Životný štýl
 • Spánok a nálada
 • Starostlivosť

3 minúty čítania


Neľahký stav Neľahký stav

Ošetrujúce osoby, ktoré sa dlhodobo starajú o svojich blízkych v domácom prostredí, či už sa jedná o chorých partnerov, detí so zdravotným postihnutím alebo senior rodičia majú situáciu sťaženú vedomím, že v prípade svojho ochorenia sa vo väčšine prípadov nemá kto postarať o ich blízkych.

Psychoterapeutická pomoc ošetrujúcim v súčasnosti

Desať krokov pre súčasnú situáciu Desať krokov pre súčasnú situáciu

 1. Vytvorme okolo seba poriadok a predvídateľné prostredie. K tomu môže poslúžiť vytvorenie zoznamu činností na deň (s ohľadom na potreby svoje a rodiny). Odporúčame si zoznam napísať a dať na viditeľné miesto. Do života tak vstúpi určitý režim, ktorý by mal zohľadniť tak prácu (dospelí, starostlivosť o domácnosť), tak odpočinok.
 2. Veľmi dôležité sú v t omto režime rituály. Teda opakujúce sa rovnaké správanie, ktoré sa viaže k úkonom osobnej hygieny, prípravy jedla, upratovania, odpočinku, pohybu vonku. Opakujúce správanie je známe a upokojujúce.
 3. Filtrujme informácie a vyhýbajme sa tým, ktoré sú priťažujúce. Obmedzme čas, ktorý budeme venovať informáciám na 2 x za deň. Vyberme si 1-2 zdroje pre nás dôveryhodné, ktoré nás budú informovať. Len určité percento denných informácií je nutných a zásadných pre naše súčasné fungovanie. Niektoré informácie majú obmedzenú platnosť a už počas niekoľkých málo hodín stráca na aktuálnosti. U mnohých zase nepoznáme celý kontext, v ktorom sa popisované stalo a dialo.
 4. Prijmime a zdieľajte svoje pocity a emócie s blízkymi a priateľmi. K tomu je možné využiť mnohé technológie (napr. telefón, Whatsapp hovory, Skype, Zoom).
 5. Zaoberajme sa tým, čo nás dobíja - knihy, počúvanie hudby, maľovanie, krížovky, varenie. Teda tým, čo nám zaistí hmatateľný výsledok a z čoho budeme mať uspokojenie.
 6. Skúsme sa vyladiť a myslieť pozitívne. Spomeňme si na to, čo nás zaujíma, z čoho sa môžeme tešiť. Porozmýšľajte, či môžeme pre seba nájsť niečo pozitívne aj v súčasnej neľahkej situácii (napr. urobiť mnohé, čo dlho odkladáme, upratať, vygruntovať, vyrobiť, zapojiť sa ako dobrovoľník).
 7. Myslíme na fyzickú aktivitu. Pohyb je významným energetickým zdrojom . Stačí obyčajná chôdza. Skúsme relaxovať, meditovať, modliť sa. Aj to je významná cesta ako upokojiť svoje emócie.
 8. Striedajte pobyt s blízkymi a samotu, každý z nás je iný - niekto je extrovertnejší, druhý introvertnejší - každý máme iné potreby. Uvedomme si, kedy chceme byť v kontakte a kedy naopak osamote.
 9. Rešpektujme, že každý sme iný a máme iné sýtiacie zdroje. Aj preto by sme k sebe mali byť ohľaduplní. Uvedomme si, že čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého.
 10.  Požiadajme o pomoc s praktickými záležitosťami (napr. dovoz jedla, nákup liekov ) alebo o pomoc psychologickú. Spoločne so skúseným terapeutom môžete hľadať a zviditeľňovať pre vás dôležité kroky vedúce k obnove stability.

Únava a vyčerpanieNervy a stres

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.