PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.

PIRACETAM Al 800 50 tabliet

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

Osobný odber zadarmo

Internetová cena

4,59 € Cena za tbl: 0,09 €

ks

PIRACETAM Al 800 50 tabliet

Liek ovplyvňuje funkciu mozgových buniek (je to nootropná látka), ako u zdravých ľudí, tak aj u chorých, ktorí majú funkčné poruchy mozgu. Bežne nevyvoláva sedáciu (útlm).

dospelých pacientov sa používa na:

 • symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu – porucha mozgovej činnosti, ako je strata pamäti, porucha pozornosti a nedostatok motivácie.
 •  liečbu samotnej kortikálnej myoklónie (mimovoľné zášklby jednotlivých svalov) alebo v kombinácii.
 •  liečbu vertiga (závratu) a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu vazomotorického alebo psychického pôvodu.
 •  prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.

U detí sa používa na:

 •  liečbu dyslexie (porucha, pri ktorej má dieťa problémy s čítaním a písaním, ktoré nie sú výrazom postihnutia inteligencie), v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.
 • prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.

Dávkovanie a spôsob užívania

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Symptomatická liečba organických psychosyndrómov
Dospelí: Odporúčaná denná dávka  sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu
Dospelí: 
Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé 3 alebo 4 dni až na maximálne 24 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok. V závislosti od dosiahnutého klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.
Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu.
U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť.
Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé 2 dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé 3 alebo 4 dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov z dôvodu vysadenia).


Liečba vertiga
Dospelí:  Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Profylaxia a remisia vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii
Dospelí a deti od 3 rokov: Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.

Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou
U detí od 8 rokov a mladistvých je odporúčaná denná dávka 3,2 g, rozdelená do 2 čiastkových dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek:

 • normálna funkcia (CLcr  > 80 ml/min) - odporúčaná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach
 • ľahká porucha funkcie (CLcr 50 – 79 ml/min ) - 2/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach
 • stredne ťažká porucha funkcie (CLcr = 30 - 49 ml/min) - 1/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach
 • ťažká porucha funkcie (CLcr < 30 ml/min) - 1/6 odporúčanej dennej dávky, jednorazovo

Spôsob použitia

Liek sa má podávať perorálne a môže sa užívať nezávisle od jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé, alebo rozpolené a zapíjať tekutinou.
Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú do 2-4 čiastkových dávok. 
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Pri starších pacientoch sa odporúča opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek.
Liek je kontraindikovaní u pacientov s krvácaním do mozgu.
Liek sa nesmie podávať pacientom s Huntingtonovou choreou.
Liek ovplyvňuje agregáciu krvných doštičiek a vyžaduje sa opatrnosť u pacientov s krvácavými stavmi.
Pred plánovanou operáciou môže byť potrebné vysadiť liek.

Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Zloženie

piracetam

Upozornenie

Kedy sa Piracetam AL 800 nemá podávať?

  • pri precitlivenosti na piracetam alebo podobné liečivá, alebo na niektorú z ostatných zložiek lieku
  • pri závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu pod 20 ml/min)
  • počas dojčenia a tehotenstva
  • u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, ťažkým krvácaním a pred chirurgickým zákrokom.

Aké nežiaduce účinky (nemusia sa objaviť u všetkých pacientov) sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku Piracetam AL 800 ?

 • Počas liečby sa u dospelých môže ojedinele vyskytnúť zvýšená psychomotorická aktivita, poruchy spánku a insomnia (nespavosť), nervozita, depresívna nálada, úzkosť, agresivita, gastrointestinálne problémy (nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha), zvýšenie telesnej hmotnosti.
 • Zaznamenal sa aj závrat, asténia (slabosť), pokles alebo zvýšenie krvného tlaku, zvýšená pohlavná túžba a sexuálna stimulácia.
 • Zriedkavo sa vyskytla únava a alergické reakcie (anafylaktické reakcie, žihľavka, sčervenanie, svrbenie, potenie).
 • U dospelých sa nežiaduce účinky vyskytli pri dávkach piracetamu nad 5 g denne. U detí sa vyskytovali zriedkavejšie, pri dávke 3 g piracetamu denne.

Upozornenie

Piracetam sa nemetabolizuje v pečeni. Preto u pacientov s poruchou pečeňovej funkcie sa dávkovanie nemení.

Keďže sa piracetam vylučuje prevažne renálne (obličkami), u pacientov s poruchou funkcie obličiek piracetam dosahuje vyššie plazmatické hladiny. Odporúčané dávkovanie: pacientom s miernou až stredne závažnou renálnou insuficienciou (sérový kreatinín do 3 mg %) sa podávajú polovičné odporúčané dávky; v prípade závažnej renálnej insuficiencie (sérový kreatinín 3-8 mg %) sa podávajú štvrtinové až osminové terapeutické dávky.

Dĺžka podávania lieku musí byť posúdená prísne individuálne, obvykle sa odporúča 3 mesiace.

V izolovaných prípadoch u disponovaných pacientov (pri zvýšenej neuronálnej dráždivosti) môže žiaduca synchronizácia a zvýšenie elektrickej aktivity mozgu viesť k zníženiu prahu pohotovosti.

Pacienti liečení antikonvulzívami ich musia i naďalej užívať a pokračovať v liečbe, i keď súbežná liečba piracetamom vedie k subjektívnemu zlepšeniu.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika o výskyte každého nežiaduceho účinku (aj o takom, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov).

Pri výskyte nežiaducich účinkov sa obráťte na lekára, ktorý rozhodne o ich závažnosti a odporučí prípadné ďalšie opatrenia. Pri prvom náznaku hypersenzitívnej (alergickej) reakcie Piracetam AL 800 ihneď vysaďte.

Doplňujúce informácie

Výrobca : STADA PHARMA Slovakia
Kód EAN: 4024773002913
Značka: Piracetam

Piracetam príbalový leták

PIRACETAM Al 800 50 tabliet od výrobcu STADA PHARMA Slovakia je registrovaný liekový prípravok. Z tohto dôvodu vám poskytujeme jeho príbalový leták, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na odkaze nižšie. Odporúčame si informácie pozorne preštudovať.

Piracetam príbalový leták

Recenzie PIRACETAM Al 800 50 tabliet

Produkt zatiaľ nebol hodnotený.

Podobné produkty

DETRALEX 500 mg 60 tabliet

(67×)

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

14,89 €

ENERGY Gynex 30 ml

(43×)

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

18,69 €

MAGNEROT 100 tabliet

(114×)

 • Zľava 8 %

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

12,69 € 11,69 €

Opýtajte sa lekárnika

Po-Pia: 09:00-17:00


Vyhľadajte si najbližšiu BENU lekáreň

165 lekární
v celej SR