Po - Pia od 08:00 do 16:30 Eshop +421 2 49 999 941
Hlavné kategórie

PIRACETAM AL 800

tbl flm 800 mg (blis. PVC/Al) 1x50 ks
ŠÚKL:66647
Typ produktu:humánne lieky
EAN:4024773002913
ID produktu:216323

PIRACETAM AL 800

tbl flm 800 mg (blis. PVC/Al) 1x50 ks
ŠÚKL:66647
Typ produktu:humánne lieky
EAN:4024773002913
ID produktu:216323
4,37 € s DPH

Liek sa podáva obvykle v dávkovaní 1-2 tablety 1-2x denne (ráno a na obed). Deťom podávame obyčajne 1 tabletu 1-2x denne (ráno a na obed). Tablety sa užívajú s jedlom, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom vody. Liečba trvá minimálne 4-6 týždňov, obvykle však niekoľko mesiacov až rokov. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

piracetam

Symptomatická liečba chronickej cerebrálnej dysfunkcie organického pôvodu ako súčasť celkovej liečby syndrómu demencie charakterizovaná nasledovnými hlavnými príznakmi: porucha pamäti a koncentrácie, blokáda myslenia, náhla únava, spomalenie pohybov a strata motivácie, citová labilita. Medzi primárnu cieľovú skupinu patria pacienti so syndrómom demencie pri primárnej degeneratívnej demencii, pri multiinfarktovej demencii alebo pri kombinácii oboch foriem. Individuálnu odpoveď na liek nemožno dopredu predpovedať. Piracetam AL 800 sa má podávať pacientom s psychomotorickým nepokojom s opatrnosťou.

Kedy sa Piracetam AL 800 nemá podávať?

 • pri precitlivenosti na piracetam alebo podobné liečivá, alebo na niektorú z ostatných zložiek lieku
 • pri závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu pod 20 ml/min)
 • počas dojčenia a tehotenstva
 • u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, ťažkým krvácaním a pred chirurgickým zákrokom.
 • Aké nežiaduce účinky (nemusia sa objaviť u všetkých pacientov) sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku Piracetam AL 800 ?

  • Počas liečby sa u dospelých môže ojedinele vyskytnúť zvýšená psychomotorická aktivita, poruchy spánku a insomnia (nespavosť), nervozita, depresívna nálada, úzkosť, agresivita, gastrointestinálne problémy (nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha), zvýšenie telesnej hmotnosti.
  • Zaznamenal sa aj závrat, asténia (slabosť), pokles alebo zvýšenie krvného tlaku, zvýšená pohlavná túžba a sexuálna stimulácia.
  • Zriedkavo sa vyskytla únava a alergické reakcie (anafylaktické reakcie, žihľavka, sčervenanie, svrbenie, potenie).
  • U dospelých sa nežiaduce účinky vyskytli pri dávkach piracetamu nad 5 g denne. U detí sa vyskytovali zriedkavejšie, pri dávke 3 g piracetamu denne.

Piracetam sa nemetabolizuje v pečeni. Preto u pacientov s poruchou pečeňovej funkcie sa dávkovanie nemení.

Keďže sa piracetam vylučuje prevažne renálne (obličkami), u pacientov s poruchou funkcie obličiek piracetam dosahuje vyššie plazmatické hladiny. Odporúčané dávkovanie: pacientom s miernou až stredne závažnou renálnou insuficienciou (sérový kreatinín do 3 mg %) sa podávajú polovičné odporúčané dávky; v prípade závažnej renálnej insuficiencie (sérový kreatinín 3-8 mg %) sa podávajú štvrtinové až osminové terapeutické dávky.

Dĺžka podávania lieku musí byť posúdená prísne individuálne, obvykle sa odporúča 3 mesiace.

V izolovaných prípadoch u disponovaných pacientov (pri zvýšenej neuronálnej dráždivosti) môže žiaduca synchronizácia a zvýšenie elektrickej aktivity mozgu viesť k zníženiu prahu pohotovosti.

Pacienti liečení antikonvulzívami ich musia i naďalej užívať a pokračovať v liečbe, i keď súbežná liečba piracetamom vedie k subjektívnemu zlepšeniu.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika o výskyte každého nežiaduceho účinku (aj o takom, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov).

Pri výskyte nežiaducich účinkov sa obráťte na lekára, ktorý rozhodne o ich závažnosti a odporučí prípadné ďalšie opatrenia. Pri prvom náznaku hypersenzitívnej (alergickej) reakcie Piracetam AL 800 ihneď vysaďte.

Otázka k tovaru

PIRACETAM AL 800