Najlepšie vianočné akcie a tipy na darčeky nájdete TU.

PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.

MIG-400 30 tabliet

Vaše hodnotenie : 5

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

Osobný odber zadarmo

Internetová cena

3,79 € Cena za tbl: 0,13 €

ks

MIG-400 30 tabliet

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Je to protizápalový a bolesť utišujúci liek (nesteroidové protizápalové liečivo, NSAID) s horúčku znižujúcimi (antipyretickými) vlastnosťami.

Liek sa používa na symptomatickú liečbu:

 • miernej až stredne silnej bolesti
 • horúčky

Dávkovanie a spôsob užívania

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov (s telesnou hmotnosťou > 40 kg): jednotlivá dávka je ½-1 tableta (200-400 mg ibuprofénu). Maximálna denná dávka je 3 tablety (1 200 mg ibuprofénu).
Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

Deti vo veku 6-12 rokov: dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti alebo veku, v zásade jednotlivá dávka predstavuje 7-10 mg/kg telesnej hmotnosti po maximálnu celkovú dennú dávku 30 mg/kg telesnej hmotnosti.
Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

20-29 kg (6-9 rokov): jednotlivá dávka je ½ tablety (200 mg ibuprofénu); celková denná dávka je 1 a pol tablety (600 mg ibuprofénu)
30-39 kg (10-12 rokov): jednotlivá dávka je ½ tablety (200 mg ibuprofénu); celková denná dávka je 2 tablety (800 mg ibuprofénu)

Liek je určený na krátkodobé použitie. Ak ťažkosti u detí a dospievajúcich pretrvávajú dlhšie ako 3 dni a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky a 4 dni pri liečbe bolesti u dospelých, je potrebné navštíviť lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prehĺtajú sa celé s dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Pri krátkodobej liečbe nie je potrebné prerušiť dojčenie.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek je kontraindikovaný u detí pod 20 kg telesnej hmotnosti (mladších ako 6 rokov).
Starších pacientov treba vzhľadom na profil nežiaducich účinkov starostlivo monitorovať.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek a/alebo pečene.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s astmou alebo alergickým ochorením.
Opatrnosť sa vyžaduje pri užívaní lieku okamžite po väčších chirurgických zákrokoch.
V prípade ochorenia ovčími kiahňami (varicelou) sa odporúča prerušiť užívanie lieku.
Pri užívaní lieku vo vyšších dávkach sa môžu objaviť nežiaduce účinky, ktoré majú vplyv na centrálny nervový systém (únava, závraty) a môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Zloženie

ibuprofén

Upozornenie

MIG-4 je kontraindikovaný u pacientov:
 • s precitlivenosťou na liečivo ibuprofén alebo na niektorú z pomocných látok tohto lieku;
 • so známymi reakciami bronchospazmu, astmy, rinitídy alebo urtikárie spôsobenými kyselinou acetylsalicylovou alebo inými nesteroidovými protizápalovými liečivami pozorovanými v minulosti,
 • s neobjasnenými poruchami krvotvorby;
 • s aktívnym peptickým vredom alebo s anamnézou rekurentného peptického vredu/hemorágie (dva alebo viac prípadov potvrdenej tvorby vredov alebo krvácania);
 • anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie v súvislosti s predchádzajúcou terapiou  NSAID ; 
 • s cerebrovaskulárnym alebo iným aktívnym krvácaním;
 • so závažnou dysfunkciou pečene alebo obličiek;
 • so závažným srdcovým zlyhaním;
 • v poslednom trimestri gravidity,
 • u detí s hmotnosťou nižšou ako 2 kg (mladších ako 6 rokov), nakoľko táto sila nie je vhodná vzhľadom na obsah liečiva v tejto dávke.

Interakce

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré antikoagulačné lieky (lieky proti zrážavosti krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová/aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky na zníženie vysokého krvného tlaku (ACE-inhibítory napr. kaptopril, betablokátory, antagonisty angiotenzínu II) a tiež niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom.
Pred súčasným užívaním ibuprofénu s inými liekmi sa preto vždy poraďte s lekárom.

Účinok liečiv alebo skupín liekov uvedených nižšie môže byť súčasne prebiehajúcou liečbou  MIG-4 ovplyvnený.

Zvýšenie účinku a/alebo vedľajších účinkov:
Pri súčasnom užívaní nasledovných liečiv sa môžu ich koncentrácie v krvi zvýšiť:
 • digoxín (látka zvyšujúca výkon srdca);
 • fenytoín (látka na liečbu záchvatov);
 • lítium (látka na liečbu psychiatrických porúch). Kontrola hladín lítia, digoxínu a fenytoínu v krvi sa pri správnom užívaní (maximálne 4 dni) nevyžaduje;
 • látky proti tvorbe krvných zrazenín;
 • metotrexát (liečivo na liečbu nádorových ochorení a určitých reumatických ochorení): Neužívajte MIG-4 24 hodín pred alebo po užití metotrexátu. Mohlo by to viesť k zvýšeniu koncentrácií metotrexátu a k   
  jeho výraznejším vedľajším účinkom;  
 •  kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky proti bolesti, vrátane inhibítorov COX-2 (nesteroidové protizápalové liečivá), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (liečivá na liečbu depresívnej nálady) ako aj kortizónové lieky (glukokortikoidy): existuje zvýšené riziko tvorby vredov a   
  krvácania zo žalúdočno-črevného traktu; 
 • lieky s obsahom probenecidu alebo sulfínpyrazónu (liečivá na liečbu dny): môžu oddialiť vylučovanie ibuprofénu a následne hromadenie ibuprofénu v tele a zosilnenie jeho vedľajších účinkov.

Zníženie účinku:
 • lieky zvyšujúce vylučovanie tekutín (diuretiká) a lieky na veľmi zvýšený krvný tlak (antihypertenzíva)
 • ACE inhibítory (liečivá na liečbu srdcového zlyhania a vysokého krvného tlaku): zvyšuje sa riziko poškodenia obličiek.
 • kyselina acetylsalicylová v nízkej dávke: účinok kyseliny acetylsalicylovej v nízkej dávke na krvné doštičky, ktoré podporujú zrážavosť krvi, môže byť znížený.
Iné možné interakcie:
 • zidovudín (liečivo v liečbe AIDS): existuje zvýšené riziko krvácania do kĺbov a výskytu krvných podliatin u hemofilických pacientov s AIDS.
 • cyklosporín (liečivo na potlačenie imunitnej odpovede, napr. po transplantáciách a v liečbe reumatizmu): existuje riziko poškodenia obličiek.
 • takrolimus: existuje riziko poškodenia obličiek.
 • draslík šetriace močopudné liečivá (určité diuretiká) : pri súbežnom používaní je tu možnosť zvýšenia hladín draslíka.
 • sulfonylmočovina (liečivá na znižovanie cukru v krvi): hoci interakcie medzi ibuprofénom a sulfonylmočovinami, podobne ako u iných NSAID, neboli dosiaľ opísané, hladiny Vášho cukru v krvi   
  majú byť pri súbežnom užívaní  kontrolované z preventívnych dôvodov.
 • liečivá znižujúce zrážavosť krvi: sú k dispozícii ojedinelé hlásenia o vzájomnom pôsobení medzi ibuprofénom a liečivami znižujúcimi zrážavosť krvi. Pri súbežnej liečbe sa odporúča kontrolovať krvnú zrážavosť.

Upozornenie

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov.  
Poraďte sa s lekárom pred začatím užívania lieku ak máte niektorý z nižšie uvedených stavov.

Bezpečnosť v súvislosti so žalúdočno-črevným traktom
Je potrebné vyhnúť sa užívaniu MIG-4 súbežne s NSAID, vrátane tzv. COX-2 inhibítorov (selektívne inhibítory cyklooxygenázy-2 ).

U starších pacientov je výskyt nežiaducich reakcií na NSAID zvýšený, najmä krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu a perforácia, ktoré môžu skončiť smrteľne. Preto sa u starších pacientov vyžaduje osobitný starostlivý dohľad lekára.  
Krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, tvorba vredov alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek v priebehu liečby, s alebo bez akýchkoľvek varovných príznakov alebo predchádzajúcich závažných príhod týkajúcich sa žalúdočno-črevného traktu.
Riziko krvácania zo žalúdočno-črevného traktu, vredovej choroby alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v chorobopise, najmä ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou a u starších pacientov. Takíto pacienti majú začať liečbu najnižšou možnou dávkou.   
U týchto pacientov a tiež u pacientov, u ktorých sa vyžaduje súčasná liečba nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi s pravdepodobnosťou zvýšenia rizika pre žalúdočno-črevný trakt, sa má zvážiť kombinácia liečby liekmi s ochranným účinkom (napr. mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy).
Ak ste v minulosti zaznamenali  vedľajšie účinky v žalúdočno-črevnom trakte, najmä ak ste v staršom veku, ohláste všetky neobvyklé príznaky v brušnej dutine (zvlášť krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu) svojmu lekárovi, obzvlášť v počiatočných štádiách liečby.  
Ak sa pri užívaní MIG-4  objaví  krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu alebo tvorba vredov, liek sa musí vysadiť.
NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s ochoreniami žalúdočno-črevného traktu v chorobopise (vredový zápal sliznice hrubého čreva, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k zhoršeniu týchto ochorení.

Lieky ako MIG-4 môžu znamenať malé zvýšenie rizika vzniku srdcových príhod (“infarkt myokardu”) a mozgovej mŕtvice. Riziko je pravdepodobnejšie pri užívaní vysokých dávok v dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku ani trvanie liečby (maximálne 4 dni).
Ak máte problémy so srdcom, prekonali ste mozgovú príhodu alebo si myslíte, že by ste vzhľadom na tieto stavy mohli byť v riziku (napr. ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo cholesterol alebo fajčíte), poraďte sa o Vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie (niektoré z nich smrteľné) sprevádzané sčervenením kože a tvorbou pľuzgierov, ako sú exfoliatívna dermatitída (zápal kože s odlupovaním), Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (toxické odumretie povrchovej vrstvy kože/Lyellov syndróm). Zdá sa, že ich najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby.
MIG-4 sa má pri prvom výskyte kožných vyrážok, porušení sliznice alebo iných prejavov precitlivenosti okamžite vysadiť a pacient má vyhľadať lekára.

Pri určitých autoimunitných ochoreniach (systémový lupus erythematosus a zmiešaná choroba spojivového tkaniva) sa má MIG-4 použiť len po starostlivom zvážení pomeru očakávaného prospechu k možným rizikám. Existuje zvýšené riziko rozvoja príznakov neinfekčného zápalu mozgových blán (aseptická meningitída).
 
Osobitný starostlivý lekársky dohľad je potrebný:
 • pri ťažkostiach v žalúdočno-črevnom trakte alebo chronických zápalových ochoreniach čreva (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba);
 • pri vysokom krvnom tlaku alebo srdcovom zlyhaní;
 • pri poškodení funkcie obličiek alebo pečene;
 • okamžite po väčších chirurgických zákrokoch;
 • pri alergiách (napr. kožné reakcie na iné lieky, astma, senná nádcha), chronických opuchoch sliznice nosa alebo pri chronických ochoreniach dýchacích ciest, ktoré spôsobujú ich zúženie.
Závažné akútne reakcie precitlivenosti (napr. anafylaktický šok) sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Pri prvých známkach závažnej reakcie precitlivenosti po užití MIG-4 musíte liek okamžite vysadiť a vyhľadať lekára.
Ibuprofén, liečivo v  MIG-4,  môže dočasne znižovať funkciu krvných doštičiek (zhlukovanie trombocytov). Pacienti s poruchami krvnej zrážavosti musia byť preto starostlivo sledovaní.

Pri dlhodobom užívaní MIG-4 sú potrebné pravidelné kontroly funkcie pečene a obličiek a krvného obrazu.

Pred chirurgickým zákrokom alebo ošetrením zubov informujte svojho lekára alebo zubného lekára, že užívate MIG - 4.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok analgetík (liekov proti bolesti), môže vyvolať bolesti hlavy, ktoré sa nesmú liečiť zvýšením dávok týchto liekov. Poraďte sa so svojím lekárom, ak napriek užívaniu  MIG-4 trpíte bolesťami hlavy.

Všeobecne môže návykové užívanie liekov proti bolesti, obzvlášť, ak sa užíva viacero analgetík v kombinácii, spôsobiť trvalé poškodenie obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia).

Doplňujúce informácie

Výrobca : Berlin-Chemie AG
Kód EAN: 4013054016947
Značka: Mig-400

Mig-400 príbalový leták

MIG-400 30 tabliet od výrobcu Berlin-Chemie AG je registrovaný liekový prípravok. Z tohto dôvodu vám poskytujeme jeho príbalový leták, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na odkaze nižšie. Odporúčame si informácie pozorne preštudovať.

Mig-400 príbalový leták

Recenzie MIG-400 30 tabliet

5 5 z 5 (Hodnotil 1 zákazník)

 • 03. 8. 2021 5

  Dávno odskúšané,OK

Podobné produkty

Opýtajte sa lekárnika

Po-Pia: 09:00-17:00


Vyhľadajte si najbližšiu BENU lekáreň

152 lekární
v celej SR