Skleróza multiplex – ochorenie mnohých tvárí

SKLERÓZA MULTIPLEX – OCHORENIE MNOHÝCH TVÁRÍ

Matej Kolencik

Matej Kolencik

Máte zahmlené videnie, tŕpnu vám končatiny alebo cítite v nich slabosť? Pociťujete zvýšenú únavu, zmeny nálad, prípadne sa vám zdá, že máte horšiu koordináciu pohybov? Môže ísť o vyčerpanie vplyvom stresu a iných vonkajších faktorov, ale môže sa jednať aj o závažnejší problém – sklerózu multiplex alebo roztrúsenú sklerózu. Ak máte podozrenie, neváhajte a kontaktujte odborníka.

 • Články o zdraví
 • Choroby

7 minút čítania


Čo to je skleróza multiplex? Čo to je skleróza multiplex?

Roztrúsená skleróza (SM) je ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), teda mozgu a miechy. Nepostihuje celé CNS, ale vyskytuje sa vo viacerých ložiskách, odtiaľ názov „roztrúsená“. Toto ochorenie radíme medzi autoimunitné ochorenia, kde vlastný imunitný systém v podobe T a B – lymfocytov napáda lipoproteínový obal nervových vlákien nazývaný myelín. MS je teda neurodegeneratívne ochorenie, kde v dôsledku zápalu dochádza k postupnému lokalizovanému úbytku myelínu a následnému narušeniu prúdenia nervového vzruchu cez postihnuté nervy. Poškodenie býva trvalé. Naše telo je síce schopné spontánne remyelinizovať nervy, ale u pacientov s SM je tento proces narušený, prípadne nenastáva vôbec. Následkom býva rad neurologických problémov.

Aké typy poznáme?

 1. Relaps - remitujúca MS (RRMS): Asi 80 až 85 % pacientov je primárne diagnostikovaných touto formou. Dá sa povedať, že je teda najbežnejšia, aj keď sa niekedy diagnóza môže zmeniť na iné formy. Pacienti s touto formou majú tzv. ataky. Striedajú sa tu relapsy, kedy pacient pociťuje zhoršovanie symptómov alebo pribúdajú nové (trvá pár dní až mesiacov), s remisiami, kedy pacient žije asymptomaticky (mesiace až roky).
 2. Primárne progresívna SM (PPMS): Postihuje asi 10 až 15 % pacientov. Táto forma je bez prítomných relapsov a remisií. Dochádza k pomalému, ale konštantnému zhoršovaniu symptómov. Príznaky sú rôznej intenzity.
 3. Sekundárne progresívna SM (SPMS): Často býva pokračovaním RRMS. Ak nie je liečená, tak až 50 % pacientov prejde do tejto progresívnej formy do 10 rokov. Nie sú tu už prítomné dramatické zmeny symptómov, ale ochorenie pomaly a konštantne napreduje. Niekedy môže dôjsť k relapsom, ktoré ale neúplne remitujú (aktívna forma) alebo nedochádza k relapsom vôbec (neaktívna forma).

Toto sú základné formy, ale existujú rôzne stupne intenzity zhoršovania príznakov a progresu choroby. Poznáme fulminantnú formu (Marburg), ktorá sa rapídne zhoršuje počas prvých 5 rokov od diagnózy. „Neaktívnu“ formu, kde v priebehu prvých 15 rokov nedochádza k zhoršovaniu, následne ale zväčša progreduje. Niekedy dokonca SM po rokoch spontánne spomalí progres, je to však skôr ojedinelá forma.

Predzvesťou roztrúsenej sklerózy môžu byť:

 • Klinicky izolovaný syndróm (CIS): Ide tu o symptómy, ktoré sa objavia po prvýkrát a odznejú. Majú však súvis so sklerózou multiplex. V tomto prípade sa nedá ešte diagnostikovať SM, ale ak sa potvrdí nález po vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRI), tak je pravdepodobné (70%), že sa SM naplno rozvinie.
 • Rádiologicky izolovaný syndróm (RIS): Toto je prípad, kedy sa u pacienta po vyšetrení MRI ukážu na snímku znaky SM, pričom pacient nepociťuje žiadne symptómy a vyšetrenie bolo robené z iných príčin.

Čo je to ALS?

Je to amyotrofická laterálna skleróza alebo tzv. Lou Gehrigova choroba, ktorou trpel aj známy teoretický fyzik Stephen Hawking. Príčiny sú nejasné, asi u 10 % prípadov je zodpovedná genetika. Nezaraďujeme ju medzi typy sklerózy multiplex, ale má niektoré podobné znaky. Jedná sa tiež o neurodegeneratívne ochorenie, ktoré ale postihuje motorické neuróny. Tieto neuróny spájajú mozog a miechu s kostrovými svalmi a sú zodpovedné za vôľou ovládané pohyby. Postihuje skôr starších ľudí väčšinou po 60. roku života. Symptómy sú rôzne a závisia od toho, ktoré nervy sú poškodené. Väčšinou sa objavia ako svalová slabosť a zhoršujú sa časom. Všetky príznaky sú spojené so stratou schopnosti ovládať svaly, keďže je poškodená inervácia. Táto choroba nie je však obyčajne sprevádzaná bolesťou.  

 • Slabosť v rukách, nohách, členkoch
 • Nezreteľná reč
 • Svalové kŕče a zášklby
 • Smiech, plač bez zjavnej príčiny
 • Problém s prehĺtaním a žuvaním
 • Neschopnosť rozprávať
 • Neschopnosť pohybu
 • Ťažkosti s dýchaním

 

Aké sú príznaky? Aké sú príznaky?

Príznaky sklerózy multiplex a ich miera zastúpenia sa líši od pacienta k pacientovi. Záleží na tom, ktoré nervy sú postihnuté a kde presne sa nachádzajú zápalové ložiská, ktoré ničia ochranný nervový obal - myelín. Medzi bežné príznaky, ktoré však nemusia nevyhnutne postihovať každého, patria:

 

 • Obmedzená motorika a koordinácia pohybov – Objavuje sa hlavne pri postihnutí nervov v mozgovom kmeni a mozočku, môžu nastať problémy s chôdzou až úplná neschopnosť pohybovať sa. S tým sú spojené aj závraty (vertigo) a tras (tremor).
 • Svalové problémy – Môže dochádzať ku kŕčom, tuhnutiu svalov a celkovej telesnej slabosti a následnému vyčerpaniu.
 • Abnormálne zmeny citlivosti – Väčšinou sa objavia ako prvé príznaky, obyčajne laterálne na jednej strane tela. Dochádza k nim pri porušení nervov mozgového kmeňa. Je prítomné mravčenie a pocity ako po elektrickom šoku, hlavne pri ohnutí krku smerom vpred.
 • Problémy so zrakom – Jeden s prvých príznakov SM, kde je obyčajne postihnutý optický nerv jedného oka (optická neuritída). Dochádza k dočasnej strate zraku (dni až týždne). Ďalšie symptómy môžu zahŕňať farbosleposť, dvojité videnie, zahmlené videnie, bolesť pri pohybe očí, záblesky svetla a neovládateľné pohyby oka.
 • Bolesť -  Väčšinou ide o neuropatickú bolesť akou je pálenie, pocit ihličiek alebo sťahov.
 • Kognitívne príznaky – U niektorých ľudí môže byť obmedzená schopnosť myslieť, učiť sa a plánovať, ako aj spracovávať vizuálne informácie (mapy), riešiť úlohy (matematické, puzzle) a multitaskovať.
 • Narušenie funkčnosti zvieračov – Toto je pomerene častý príznak, kde dochádza k poruchám spojeným s močením a vyprázdňovaním stolice. Časté močenie, náhla potreba močiť aj v noci. V tráviacom trakte ide obyčajne o zápchu. Oba príznaky sú spojené s nepríjemnou inkontinenciou.
 • Erektilná dysfunkcia – U mužov so SM je pomerne častým príznakom znížené libido. U žien je problém s dosiahnutím orgazmu a so suchosťou slizníc.
 • Problémy s rečou a prehĺtaním – Dochádza k problémom s artikuláciou a reč môže byť nezreteľná. Prijímať jedlo v tuhej forme sa môže stať obtiažne. Dochádza k tomu pri poškodení hlavových nervov.

Aké sú rizikové faktory? Aké sú rizikové faktory?

Vek: Väčšinou postihuje ľudí vo veku od 20 do 40 rokov.

Pohlavie: U žien je prevalencia vyššia až 3 násobne.

Rasa: Vyššie riziko je na strane bielej rasy.

Fajčenie: Fajčiari majú vyššiu pravdepodobnosť opakovaného výskytu príznakov spájaných so SM.

Nedostatok vitamínu D: Spojené s klimatickým pásmom, čím menej slnečného svetla, tým väčšia pravdepodobnosť výskytu SM.

Genetika: Ľudia s prítomnosťou špecifického génu na chromozóme 6p21 majú zvýšené riziko SM.

Infekcie: Vírus mononukleózy môže prispievať k vzniku SM.

Obezita: Hlavne u detí a mladých žien je spájaná so zvýšeným rizikom SM.

Ako sa diagnostikuje skleróza multiplex? Ako sa diagnostikuje skleróza multiplex?

Roztrúsená skleróza je ochorenie, ktoré keď je diagnostikované v skorom štádiu, je lepšie zvládateľné a dá sa upraviť progresia. Je to však aj v dnešnej dobe nevyliečiteľná choroba a teda liečba zahŕňa zmiernenie príznakov spomalenie nástupu nových a vážnejších. Symptómy SM sú zhodné aj s inými neurologickými ochoreniami a teda diagnostika býva často zdĺhavá. Zodpovedný odborník je v tomto prípade hlavne neurológ.

Na základe rozhovoru a fyzických testov je pacient odporučený na magnetickú rezonanciu (MRI), kde sa zobrazia detaily centrálneho nervového systému a neurológ v spolupráci s rádiológom stanovujú diagnózu. Pokiaľ sú prítomné znaky SM, je možná aj lumbálna punkcia, teda odber mozgovo-miešneho moku z bedrovej časti miechy, kde neurológ stanovuje prítomnosť špecifických imunoglobulínov typu G. V prípadne stále nejasnej diagnózy, sa pacient môže podrobiť testu elektrickej aktivity mozgu a miechy.

Aká je liečba? Aká je liečba?

Keďže ide o nevyliečiteľnú chorobu, terapia je založená na zvládaní symptómov a ich úprave, zabráneniu častých relapsov a spomaleniu progresie.

Prvá vec, ako už býva zvykom, sú režimové opatrenia. Strava má obsahovať hlavne zeleninu, ovocie, celozrnné potraviny, málo cukrov a ťažkých tukov. Dôležitá je fyzická aktivita, aby sa svaly udržiavali v kondícii a teda aeróbne cvičenia, silové tréningy a cvičenia na zvyšovanie flexibility. Vynechať alkohol a fajčenie a starať sa aj o svoje mentálne zdravie, pretože táto choroba môže mať výrazný vplyv na vznik depresie a úzkosti. Netreba tomu však podliehať, dobrým zvykom je poradiť sa s neuropsychológom.

Podávajú sa lieky, ktoré modifikujú progresiu choroby (DMT). Sú to zväčša interferóny beta, imunomodulátory (glatirameracetát, teriflunomid, dimetylfumarát). Tieto znižujú výskyt relapsov. Ak je liečba nedostatočná, tak sa prechádza na imunopreparáty 2. línie (natalilzumab, kladribín, fingolimod a iné), ktoré sú silnejšie, ale majú zároveň viac nežiadúcich účinkov. Existujú vo forme tabliet alebo injekcií.

Ak sú u pacientov prítomné výrazné ataky, môžu sa krátkodobo predpísať kortikosteroidy, ktoré sú výrazne protizápalové a spomaľujú tak ničenie myelínu nadmernou zápalovou reakciou imunitného systému.

Z voľnopredajných liekov a výživových doplnkov je vhodné užívať prípravky na podporu remyelinizácie nervov (hoci účinnosť je obmedzená) kao je Remyelin alebo Revitanerv Strong. Prípadne vitamíny skupiny B na liečbu neuropatie Milgamma N alebo Neurobion. Ďalej je dôležité dopĺňať vitamín D, antioxidanty a probiotiká.

V súčasnosti sa čoraz viac, aj v štúdiách, ukazuje pozitívny vplyv CBD na progresiu ochorenia. Je tu potrebné ďalšie skúmanie, ale sú tam náznaky, že nepsychoaktívny kanabidiol (CBD) pomáha kontrolovať zápal, bolesť, svalovú stuhnutosť, úzkosť a depresie.

 

Vitamín D

Probiotiká

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

REMYELIN Uridine + PEA micro + vitamíny B,C 30 kapsúl

Skladom v e‑shope

25,69 €

MILGAMMA N 100 kapsúl

Skladom v e‑shope

21,49 €

REVITANERV Strong 30 tabliet

Skladom v e‑shope

16,19 €

NEUROBION 100 mg/50 mg/1 mg 30 tabliet

Skladom v e‑shope

10,29 €


Súvisiace otázky z poradne

Súvisiace otázky z poradne

  • Otázka pre lekárnika
  • Imunita
  14. 12. 2020

  Je vhodné užívať Wobenzym pri roztrúsenej skleróze?

  Moze Wobenzym uzivat pacient, ktory prekonal pred 5 rokmi Clostridium difficile...vaznu formu. Pacient ma tiez roztrusenu sklerozu. Dakujem.

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Liek Wobenzym obsahuje vhodne zostavené enzýmy (látky štiepiace bielkoviny), ktoré majú schopnosť účelne ovplyvňovať imunitu, tlmiť zápaly a opuchy, do istej miery aj rozpúšťať krvné zrazeniny. Urýchľujú priebeh zápalu a zmierňujú jeho následky, tlmia chorobné prejavy spôsobené škodlivými imunokomplexami vznikajúcimi v dôsledku protilátkových reakcií.

  Je vhodné používať po operáciach, pri chronických ochoreniach.

   

  U sklerózy multiplex sa v minulosti preukázala vhodnosť naordinovania enzymoterapie.  V minulosti boli robené štúdie( 150 pacientov)  lekárkou Dr. Christinou Neuhoferovou, kt. sama trpela sklerózou multiplex. Po užívaní enzýmov došlo k zlepšeniu pacientov  s chronicky pokračujúcou sklerózou  u 42%, u 24% sa zhoršovanie stavu spomalilo , u 11% sa stav nďalej  zhoršoval ( súvislosť s užívaním lieku azatoprín - IMUNOPRIN, IMASUP), 22% prerušilol liečbu z finančných dôvodov. Pri akútnych záchvatov, u kt. SM prebiehala v nárazových vlnách sa stav výrazne zlepšil u 81% ľudí. 

   

  V súčasnosti  ešte prebiehajú dlhodobé klinické štúdie ( s rozsiahlym  počtom pacientov)  o vhodnosti užívania Wobenzymu pri roztrúsenej skleróze. 

  V súvislosti s vhodnosťou užívania Wobenzymu pri roztrúsenej skleróze je preto vhodné  poradiť sa s odborným lekárom, kt. lieči pacienta na SM.  

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Bolesť
  • Otázka na produkt
  24. 01. 2022

  Užívanie Remyelin

  Je účinný a ako pri neuropatii nôh a ako pôsobí?

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  REMYELIN obsahuje kombináciu uridínu, palmitoyletanolamidu, vitamínov sk. B, vitamínu C a biologicky aktívnej kyseliny listovej. Je vhodný pre ľudí s neuropatickou bolesťou chrbta, zápästia a nôh. Užíva sa 1 cps denne.  Uridín a  palmitoyletanolamid  preniká do myelinových pošiev nervových vlákien. Obsahnuté vitamíny B1, B6, B12 prispievajú k správnemu fungovaniu nervového systému. Vhodnou alternatívou je registrovaný liek na liečbu neuropatií - MILGAMMA N 100 kapsúl ( s vyšším obsahom vitamínov B1, B6 a B12). Liek je určený na liečbu neuropatie u dospelých pacientov. Používa sa na liečbu zápalových a bolestivých ochorení nervov ako je diabetická a alkoholová polyneuropatia (poškodenie nervov pri cukrovke a alkoholizme), migréna, bolestivé natiahnutie svalov (muskuloskeletálna bolesť), bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov (postihnutie pri vysunutí medzistavcovej platničky alebo ako výsledok degeneratívneho ochorenia chrbtice), skalenový syndróm (útlak nervovej spleti v krčnej oblasti), syndróm rameno-ruka (bolestivý syndróm v oblasti hornej končatiny), pásový opar (herpes zoster), obrna (paréza) tvárového nervu. Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 kapsula 3-4x denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1-2 kapsuly denne. Ak do 28 dní od začiatku užívania neustúpia zdravotné problémy, je potrebné vyhľadať lekára.

   

   

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Neuropatie
  28. 04. 2023

  neuropatia

  Prosím ktorý b komplex vitamínov by som si mala kúpiť na neuropathiu dolných končatín, koľko mg by mali obsahovať jednotlivé druhy B?

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Odporúčam vyskúšať REMYELIN Uridine + PEA micro + vitamíny B,C 30 kapsúl vhodný ako podporný prípravok pri neuropatiach s dobrými ohlasmi od zákazníkov. Užíva sa 1 kapsula denne.

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  12. 05. 2023

  Aké je presné zloženie REMYELIN Uridine+PEA

  Prosím aké zloženie obsahuje tento doplnok na neuropatiu? Ďakujem

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  REMYELIN obsahuje kombináciu uridínu, palmitoyletanolamidu, vitamínov sk. B, vitamínu C a biologicky aktívnej kyseliny listovej. Je vhodný pre ľudí s neuropatickou bolesťou chrbta, zápästia a nôh.  Vitamíny B1, B6, B12 prispievajú k správnemu fungovaniu nervového systému.

   

  Zloženie  uridín/ uridín monofosfát 100mg, , palmitoyletanolamid 300mg, vitamín B1 -2mg, vitamín B6 3,5mg, vitamín B12 5μg, vitamín C 15mg, aktívny folát (biologicky aktívna kyselina listová) 200μg,

   

  REMYELIN je v sebe kombinuje dve funkčné zložky, ktoré pôsobia na ochranný nervový obal (myelín), uridín a pal- mitoyletanolamid. Práve vďaka nim je Remyelin vhodný pre ľudí s neuropatickou bolesťou, v oblasti chrbta, horných a dolných končatinách ale aj   pri neuropatiách v diabetológii, pri neuralgiách napr. trojklanného nervu alebo sedacieho nervu, resp. s neurodegeneratívnymi poruchami ako Alzheimer či roztrúsená skleróza.

   

  Užíva sa 1 kapsula denne, v prípade potreby intenzívnejšieho účinku krátkodobo 2 kapsuly denne. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Zdravotnícke pomôcky
  09. 10. 2023

  Nervový a svalový stimulátor BEURER EM 80 a hypokineza

  Dobrý je nejaky problem pouzivanie tohoto pristroja na regeneraciu svalstva  nohy,chrbat atd.  

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Nervový a svalový stimulátor BEURER EM 80 ponúka mnohostranne využiteľné funkcie, ktoré vám prinesú zmiernenie bolesti, udržanie telesnej kondície, uvoľnenie, potlačenie únavy a dobrý pocit. Tento prístroj ponúka štyri oddelené systémy a využiť môžete osem nepriľnavých elektród. K dispozícii je 30 prednastavených programov a 20 programov, ktoré si môžete nastaviť podľa vlastnej potreby. 
  Funkcia elektrickej stimulácie nervových dráh, resp. metóda TENS, je klinicky otestovanou a lekársky schválenou  metódou. Využiť ju môžete pri bolestiach chrbtice alebo problémoch s krčnou chrbticou, bolestiach kĺbov ako sú napr. kolenné kĺby, bedrový kĺb alebo rameno. Táto funkcia nervového a svalového stimulátoru BEURER EM 80 je využiteľná aj pri neuralgii (silných a krátkych bolestí), bolestí hlavy, pravidelných ženských problémov, bolesti po poranení pohybového aparátu, bolesti pri poruchách prekrvenia alebo chronických bolestivých stavoch z rôznych príčin.

   

  Účinok elektrostimulácie sa spravidla prejaví až po pravidelne opakovanej aplikácii. Elektrostimulácia nenahradzuje pravidelný tréning svalov, vhodne však dopĺňa jeho účinky. Pod pojmom TENS, transkutánna elektrická stimulácia nervov, sa rozumie elektrické stimulovanie nervov cez pokožku.

   

   Digitálny prístroj TENS/EMS sa dôrazne neodporúča používať v nasledujúcich prípadoch:

   

  • V prípade implantovaných elektrických prístrojoch (napr. kardiostimulátoroch)

  • V prípade kovových implantátov • Pri osobách s inzulínovými pumpami

  • Pri vysokej horúčke (napr. > 39°C)

  Pri známych alebo akútnych poruchách srdcového rytmu a iných poruchách vodivého systému srdca

  • Pri záchvatovitých chorobách (napr. epilepsia)

  • Pri tehotenstve

  • Pri rakovinových ochoreniach

  • Po operáciách, pri ktorých by zosilnené svalové kontrakcie mohli narušiť proces uzdravovania

  • Aplikácia v blízkosti srdca nie je prípustná. Stimulačné elektródy sa nesmú používať na žiadnom mieste predného hrudného koša (vyznačeného rebrami a hrudnou kosťou), najmä nie na oboch veľkých prsných svaloch. Môže sa zvýšiť riziko komorovej fibrilácie srdca a vyvolať zásta va srdca

  • Na kostenej lebke, v oblasti úst, hltana alebo hrtana • V oblasti krku / krčnej tepny

  • V oblasti genitálií

  • Na akútne alebo chronicky chorej (poranenej alebo zapálenej) pokožke (napr. pri bolestivých a bezbolestných zápaloch, sčervenaniach, kožných vyrážkach (napr. alergiách), popáleninách, pomliaždeninách, opuchoch a otvorených ako i hojacich sa ranách, na operačných ranách v štádiu hojenia)

  • V prostredí s veľkou vlhkosťou ako napr. v kúpeľni alebo pri kúpaní alebo sprchovaní

  • Nepoužívať po konzumácii alkoholu

  • Rovnakom pripojení na vysokofrekvenčný chirurgický prístroj

   

  Pred použitím prístroja sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom pri:

  •  Akútnych ochoreniach, najmä pri podozrení na výskyt alebo pri výskyte hypertonických ochorení, poruchách zrážanlivosti krvi, náchylnosti na trombo-embolitické ochorenia ako aj pri zhubných novotvaroch.

  • Všetkých kožných ochoreniach

  • Nevyjasnených chronických bolestivých stavoch bez ohľadu na oblasť tela

  • Cukrovke

  • Všetkých poruchách senzibility so zníženou citlivosťou na bolesť (ako napr. poruchy metabolizmu)

  • Súčasne vykonávanej lekárskej liečbe

  • Ťažkostiach prejavujúcich sa v súvislosti so stimulačnou procedúrou

  • Pretrvávajúcom podráždení pokožky v dôsledku dlhodobej stimulácie na rovnakom mieste umiestnenia elektródy

   

  Aj Vo vašom prípade odporúčam vhodnosť užívania prístroja konzultovať s lekárom, ale s veľkou pravdepodbnosťou elektrický stimulátor nebudete môcť používať. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

Všetky otázky


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.