Po - Pia od 08:00 do 16:30 +421 2 49 999 945
Hlavné kategórie

Nicorette Classic Gum 4 mg

gum med (blis. PVC/PVDC/Al) 1x105 ks
ŠÚKL:36717
Typ produktu:humánne lieky
EAN:3574660513936

Nicorette Classic Gum 4 mg

gum med (blis. PVC/PVDC/Al) 1x105 ks
ŠÚKL:36717
Typ produktu:humánne lieky
EAN:3574660513936
30,07 € s DPH
 • Produkt je na sklade
 • Za nákup produktu získate 30 bodov
 • Skvelé! Získali ste dopravu zdarma

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky.

Používa sa ako podporný liek na prekonanie dočasnej abstinenčnej fázy fajčenia alebo k jednoduchšiemu zníženiu počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie.

Žuvačky by sa mali použiť technikou prerušovaného žuvania, kedykoľvek vznikne potreba a chuť fajčiť. Žuje sa pomaly až po dosiahnutie silnej mätovej chuti (asi 1 minútu), potom sa žutie preruší a žuvačka sa odloží medzi ďasno a líce. Keď chuť slabne, znovu sa pomaly niekoľkokrát prežuje po dosiahnutie silnej mätovej chuti a potom sa žutie opäť preruší a žuvačka sa odloží medzi ďasno a líce. Asi po 30 minútach žutia sa žuvačka vyžuje. Žuvačka sa užíva kedykoľvek vznikne potreba a chuť na fajčenie, aby sa zachovala kontinuita abstinencie fajčenia. Počas dňa treba užiť potrebné množstvo, obvykle 8-12 žuvačiek, maximálne však 15 žuvačiek. Aby sa prerušil návyk, treba užívať žuvačky 3 mesiace a potom počet postupne znižovať. Užívanie sa preruší, keď potreba klesne na 1-2 žuvačky za deň. Treba si však ponechať nejakú zásobu žuvačiek pre prípad, že sa náhle dostaví opäť potreba fajčiť.

nikotín

Liek je určený na liečbu závislosti od tabaku, na zmiernenie potreby fajčiť (zmiernenie túžby po nikotíne) a na zmiernenie abstinenčných príznakov, čo uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť. Slúži ako podporný liek k prekonávaniu dočasnej abstinenčnej fázy fajčenia alebo k jednoduchšiemu zníženiu počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Tak ako všetky lieky, aj liečivé žuvačky Nicorette® Classic Gum môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum môžu spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom. Vedľajšie účinky sú spravidla závislé na dávke.

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac než 1 z 1 liečených pacientov):
bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, čkanie, bolesti žuvacích svalov, podráždenie v ústach a pažeráku.

Časté vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 1 a viac než 1 zo 1 liečených pacientov):
závraty, vracanie.

Menej časté vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 zo 1 a viac než 1 z 1 liečených pacientov):
búšenie srdca, začervenanie pokožky, žihľavka.

Zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 1 a viac než 1 z 1 liečených pacientov):
alergické reakcie vrátane opuchov kože a slizníc na rôznych miestach, ktoré možu viesť k život ohrozujúcim stavom.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 1 liečených pacientov) vrátane samostatných hlásení:
dočasná nepravidelná činnosť srdca.

Niektoré popísané vedľajšie účinky ako napríklad závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku, môžu súvisieť s abstinenčnými príznakmi a súvisia s nízkym prísunom nikotínu.

Nikotín uvoľňovaný z liečivej žuvačky môže niekedy na začiatku liečby vyvolať slabé podráždenie pažeráka, zvýšiť slinenie, vyvolať čkanie.

Liečivá žuvačka Nicorette Classic Gum sa môže prilepiť na umelý chrup a v zriedkavých prípadoch ho môže aj poškodiť.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Buďte obzvlášť opatrný, ak užívate lieky, ktoré obsahujú teofylín, takrin, klozapín, ropinirol, imipramín, olanzapín, klomipramín, fluvoxamín, kofeín, fenacetín, furosemid, paracetamol, benzodiazepíny, haloperidol, cimetidín, flekainid alebo pentazocín.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum používajte len po porade s lekárom v týchto prípadoch:

 • pokiaľ ste v minulosti prekonali závažnú srdcovo-cievnu príhodu alebo ste boli v posledných 4 týždňoch hospitalizovaný pre srdcovú nevoľnosť, napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, nestabilná angína pektoris (tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou), srdcová arytmia (nepravidelný tlkot srdca)
 • pokiaľ ste podstúpili transplantáciu srdcovo-cievneho bypassu alebo angioplastiku (chirurgický zákrok na spriechodnenie cievy).
 • pokiaľ trpíte neliečeným vysokým krvným tlakom
 • pokiaľ trpíte ochorením pečene a/alebo závažnou chorobou obličiek
 • pokiaľ máte cukrovku, pretože ukončenie fajčenia môže znamenať zníženú potrebu dávok inzulínu
 • pokiaľ trpíte hypertyreózou (zvýšenou činnosťou štítnej žľazy) alebo feochromcytómom (nádorom drene nadobličiek)
 • pokiaľ máte žalúdočné alebo dvanástnikové vredy
 • pokiaľ trpíte ochorením čeľusťového kĺbu

Liek obsahuje sorbitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým ako užijete tento liek.
 
Pacienti so zubnou protézou môžu mať ťažkosti so žuvaním Nicorette Classic Gum. Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na umelý chrup a v zriedkavých prípadoch ho môže aj poškodiť.

Dávky nikotínu, ktoré sú dospelými fajčiarmi počas liečby znášané, môžu vyvolať závažné príznaky otravy u mladších detí a môžu viesť až k smrti dieťaťa. Liečivé žuvačky preto uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Otázka k tovaru

Nicorette Classic Gum 4 mg