Po - Pia od 08:00 do 16:30 +421 2 49 999 945
Hlavné kategórie

NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4 mg

gum med 1x30 ks
ŠÚKL:35156
Typ produktu:humánne lieky
EAN:3574660514292

NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4 mg

gum med 1x30 ks
ŠÚKL:35156
Typ produktu:humánne lieky
EAN:3574660514292
10,59 € s DPH
  • Produkt je na sklade
  • Za nákup produktu získate 10 bodov
  • Skvelé! Získali ste dopravu zdarma

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie.

Žuvačky by sa mali použiť technikou prerušovaného žuvania, kedykoľvek vznikne potreba a chuť fajčiť. Žuje sa pomaly až po dosiahnutie silnej mätovej chuti (asi 1 minútu), potom sa žutie preruší a žuvačka sa odloží medzi ďasno a líce. Keď chuť slabne, znovu sa pomaly niekoľkokrát prežuje po dosiahnutie silnej mätovej chuti a potom sa žutie opäť preruší a žuvačka sa odloží medzi ďasno a líce. Asi po 30 minútach žutia sa žuvačka vyžuje. Žuvačka sa užíva kedykoľvek vznikne potreba a chuť na fajčenie, aby sa zachovala kontinuita abstinencie fajčenia. Počas dňa treba užiť potrebné množstvo, obvykle 8-12 žuvačiek, maximálne však 15 žuvačiek. Aby sa prerušil návyk, treba užívať žuvačky 3 mesiace a potom počet postupne znižovať. Užívanie sa preruší, keď potreba klesne na 1-2 žuvačky za deň. Treba si však ponechať nejakú zásobu žuvačiek pre prípad, že sa náhle dostaví opäť potreba fajčiť.

nikotín

Liečba závislosti od nikotínu.

  • zmierňuje abstinenčné príznaky, pričom uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť
  • pomáha fajčiarom prekonať abstinenčné príznaky pri prechodnom vynechaní fajčenia
  • pomáha znížiť počet vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť

Hypersenzitivita na liečivú látku alebo na akúkoľvek zložku lieku.

Liečivé žuvačky Nicorette FreshFruit Gum môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú väčšinou závislé od dávky.

Veľmi časté nežiaduce účinky: bolesti hlavy, nevoľnosť, čkanie, nepríjemné pocity v oblasti tráviaceho traktu
Časté nežiaduce účinky: závraty, bolesti v oblasti temporomandibulárneho kĺbu, bolesti v ústach a hltane vracanie
Menej časté nežiaduce účinky: palpitácie (búšenie srdca), erytém (sčervenanie pokožky), urtikária
Zriedkavé nežiaduce účinky: alergické reakcie vrátane angioedému
Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky: reverzibilná fibrilácia predsiení

Niektoré popísané nežiaduce účinky ako napríklad závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku, môžu súvisieť s abstinenčnými príznakmi vyskytujúcimi sa pri odvykaní od fajčenia. Po ukončení fajčenia môže dôjsť k výskytu aft (vriedkov) na sliznici ústnej dutiny.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných reakcií, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Fajčenie tabaku, na rozdiel od prijímania nikotínu z liekov na nikotínovú substitúciu, je sprevádzané zvýšením aktivity CYP1A2. Po skončení fajčenia sa môže znížiť klírens substrátov tohto enzýmu. Toto môže navodiť zvýšenie plazmatických hladín niektorých liekov, čo môže mať potenciálny klinický význam pre lieky s úzkym terapeutickým indexom napr. teofylín, takrín, klozapín alebo ropirinol.

Plazmatické koncentrácie ostatných liekov čiastočne metabolizovaných prostredníctvom CYP1A2, napr. imipramín, olanzapín, klomipramín a fluvoxamín môžu byť taktiež zvýšené pri prerušení fajčenia, hoci klinické údaje nie sú k dispozícii a klinický význam tohto efektu na uvedené lieky nie je známy.

Nikotín zvyšuje metabolizmus kofeínu, fenacetínu, furosemidu, paracetamolu a benzodiazepínov a potenciuje účinok haloperidolu.

Cimetidín zvyšuje plazmatickú hladinu nikotínu.

Podľa dostupných informácií sa predpokladá, že metabolizmus flekainidu a pentazocínu môže byť tiež indukovaný fajčením.

Pacienti so zubnou protézou môžu mať ťažkosti so žuvaním liečivých žuvačiek. Liečivá žuvačka Nicorette FreshFruit Gum sa môže prilepiť na chrup a v zriedkavých prípadoch poškodiť zubné protézy a mostíky.

Použitie liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum majú predovšetkým pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami konzultovať s lekárom. Ide o pacientov, ktorí prekonali závažnú kardiovaskulárnu príhodu alebo boli v posledných 4 týždňoch hospitalizovaní pre kardiovaskulárne ťažkosti (napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, nestabilná angína pektoris, srdcová arytmia, bypass na koronárnych artériách alebo angioplastika) alebo o pacientov s nekontrolovanou hypertenziou.

Obozretnosť sa odporúča pri používaní liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum u pacientov s ťažkým/stredne ťažkým poškodením pečene, ťažkým poškodením obličiek a aktívnym žalúdočným alebo dvanástnikovým vredom a pri ochoreniach mandibulárneho kĺbu.
Riziko náhradnej nikotínovej liečby je potrebné posudzovať oproti riziku, ktoré súvisí s fajčením.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom je pri používaní liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum potrebná zvýšená opatrnosť.

U pacientov s diabetes mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.

Aplikácia čistého nikotínu vo forme liečivej žuvačky je menej škodlivá ako fajčenie tabaku.

Nikotínová závislosť zníženej intenzity môže pretrvávať. V prípade, že niektorí pacienti pokračujú v používaní liečivých žuvačiek dlhšie ako je odporúčaná doba liečby, je potenciálne riziko dlhodobého používania liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum oveľa nižšie ako zdravotné riziko vyplývajúce z dlhodobého fajčenia.

Otázka k tovaru

NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4 mg