Po - Pia: 8.00 - 15.30 Eshop +421 2 49 999 941
Kategórie

Nicorette Freshfruit Gum 4 mg

gum med 1x30 ks
ŠÚKL:35156
Typ produktu:humánne lieky
EAN:3574660514292
ID produktu:208627
Značka:NICORETTE

Nicorette Freshfruit Gum 4 mg

gum med 1x30 ks
ŠÚKL:35156
Typ produktu:humánne lieky
EAN:3574660514292
ID produktu:208627
Značka:NICORETTE
Internetová cena:
12,64 € s DPH
  • Produkt je skladom v e-shope
  • Za nákup produktu získate 12 bodov
  • Nakúpte ešte za 30,00 € a získate dopravu zadarmo
  • Osobný odber na 81 odberných miestach úplne zadarmo

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti a mladiství
Osoby do 18 rokov nemajú používať liečivé žuvačky bez odporúčania lekára.

Dospelí a starší pacienti
Úvodná dávka lieku má byť zvolená individuálne podľa stupňa závislosti fajčiara na nikotíne.

Zvyčajne je pre liečbu dostatočné užívanie  8 –12 liečivých žuvačiek vhodnej sily denne. Slabo závislí fajčiari (Fagerströmovo skóre závislosti na nikotíne FTND < 6 alebo fajčenie ≤ 20 cigariet denne) majú začať liečbu liečivou žuvačkou 2 mg a silne závislí fajčiari majú začať liečbu so 4 mg. Najvyššia dávka je 24 liečivých žuvačiek denne.

Ukončenie fajčenia
Liečivé žuvačky je potrebné užívať aspoň 3 mesiace. Počas tejto doby je potrebné začať postupné znižovanie ich počtu. Liečba má byť ukončená po poklese užívania na 1-2 liečivé žuvačky denne.

Dočasná abstinenčná fáza
Liečivé žuvačky sa užívajú v situáciách bez možnosti fajčenia, napríklad na miestach so zákazom fajčenia alebo v prípade, keď si fajčiar nepraje fajčiť a pritom pociťuje potrebu zapáliť si.

Zníženie počtu cigariet
Liečivé žuvačky je potrebné užívať medzi jednotlivými epizódami fajčenia vždy, keď sa dostaví naliehavá túžba fajčiť, aby sa čo najviac predĺžil interval bez fajčenia a aby sa zámerne znížil počet vyfajčených cigariet za deň na čo najnižší počet. Pokiaľ nedôjde počas 6 týždňov od začiatku liečby ku zníženiu počtu vyfajčených cigariet, má pacient vyhľadať odbornú pomoc.

Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek dlhšie ako 12 mesiacov sa všeobecne neodporúča.

Spôsob použitia

Liečivá žuvačka sa musí žuvať pomaly, s prestávkami, po dobu asi 30 minút. Pacient má žuvačku žuť až do pocítenia silnej chuti po nikotíne alebo slabého pálenia jazyka. Potom sa má žuvanie prerušiť a  liečivá žuvačka sa má umiestniť medzi sliznicu líca a ďasno. Po vymiznutí pocitu pálenia sa môže pomalé žuvanie opakovať.

Obvyklý postup
Najprv žujte liečivé žuvačky pomaly niekoľko sekúnd a urobte asi minútovú prestávku.
Po prestávke žujte znovu 10-krát a potom presuňte liečivú žuvačku na 1 alebo 2 minúty pod jazyk alebo medzi ďasno a líce.
Žujte znova 10-krát a potom nechajte liečivú žuvačku opäť odpočinúť.
Takto žujte 30 minút.
Pokiaľ ste si na chuť žuvačky zvykli, podľa potreby môžete rýchlosť žuvania zrýchliť.
Účinky nikotínu sa dostavia až po niekoľkých minútach.

Upozornenie

Tehotné alebo dojčiace fajčiarky môžu používať liečivé žuvačky iba po konzultácii s lekárom.

Osoby do 18 rokov nemajú používať liečivé žuvačky bez odporúčania lekára.

Obozretnosť sa odporúča pri používaní liečivých žuvačiek u pacientov so  závažným/stredne závažným poškodením pečene, závažným poškodením obličiek a aktívnym žalúdočným alebo dvanástnikovým vredom. Riziko náhradnej nikotínovej liečby je potrebné posudzovať oproti riziku, ktoré súvisí s fajčením.  

U pacientov s diabetom mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.

Liečivé žuvačky majú byť používané len po konzultácii s lekárom u tejto skupiny pacientov: pacienti, ktorí prekonali závažnú kardiovaskulárnu príhodu alebo boli v posledných 4 týždňoch hospitalizovaní pre kardiovaskulárne ťažkosti (napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, nestabilná angína pektoris, srdcová arytmia, transplantácia koronárneho arteriálneho bypassu a angioplastika) alebo pacienti s nekontrolovanou hypertenziou.

nikotín

Liečba závislosti od nikotínu.

  • zmierňuje abstinenčné príznaky, pričom uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť
  • pomáha fajčiarom prekonať abstinenčné príznaky pri prechodnom vynechaní fajčenia
  • pomáha znížiť počet vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť

Hypersenzitivita na liečivú látku alebo na akúkoľvek zložku lieku.

Liečivé žuvačky Nicorette FreshFruit Gum môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú väčšinou závislé od dávky.

Veľmi časté nežiaduce účinky: bolesti hlavy, nevoľnosť, čkanie, nepríjemné pocity v oblasti tráviaceho traktu
Časté nežiaduce účinky: závraty, bolesti v oblasti temporomandibulárneho kĺbu, bolesti v ústach a hltane vracanie
Menej časté nežiaduce účinky: palpitácie (búšenie srdca), erytém (sčervenanie pokožky), urtikária
Zriedkavé nežiaduce účinky: alergické reakcie vrátane angioedému
Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky: reverzibilná fibrilácia predsiení

Niektoré popísané nežiaduce účinky ako napríklad závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku, môžu súvisieť s abstinenčnými príznakmi vyskytujúcimi sa pri odvykaní od fajčenia. Po ukončení fajčenia môže dôjsť k výskytu aft (vriedkov) na sliznici ústnej dutiny.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných reakcií, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Fajčenie tabaku, na rozdiel od prijímania nikotínu z liekov na nikotínovú substitúciu, je sprevádzané zvýšením aktivity CYP1A2. Po skončení fajčenia sa môže znížiť klírens substrátov tohto enzýmu. Toto môže navodiť zvýšenie plazmatických hladín niektorých liekov, čo môže mať potenciálny klinický význam pre lieky s úzkym terapeutickým indexom napr. teofylín, takrín, klozapín alebo ropirinol.

Plazmatické koncentrácie ostatných liekov čiastočne metabolizovaných prostredníctvom CYP1A2, napr. imipramín, olanzapín, klomipramín a fluvoxamín môžu byť taktiež zvýšené pri prerušení fajčenia, hoci klinické údaje nie sú k dispozícii a klinický význam tohto efektu na uvedené lieky nie je známy.

Nikotín zvyšuje metabolizmus kofeínu, fenacetínu, furosemidu, paracetamolu a benzodiazepínov a potenciuje účinok haloperidolu.

Cimetidín zvyšuje plazmatickú hladinu nikotínu.

Podľa dostupných informácií sa predpokladá, že metabolizmus flekainidu a pentazocínu môže byť tiež indukovaný fajčením.

Pacienti so zubnou protézou môžu mať ťažkosti so žuvaním liečivých žuvačiek. Liečivá žuvačka Nicorette FreshFruit Gum sa môže prilepiť na chrup a v zriedkavých prípadoch poškodiť zubné protézy a mostíky.

Použitie liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum majú predovšetkým pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami konzultovať s lekárom. Ide o pacientov, ktorí prekonali závažnú kardiovaskulárnu príhodu alebo boli v posledných 4 týždňoch hospitalizovaní pre kardiovaskulárne ťažkosti (napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, nestabilná angína pektoris, srdcová arytmia, bypass na koronárnych artériách alebo angioplastika) alebo o pacientov s nekontrolovanou hypertenziou.

Obozretnosť sa odporúča pri používaní liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum u pacientov s ťažkým/stredne ťažkým poškodením pečene, ťažkým poškodením obličiek a aktívnym žalúdočným alebo dvanástnikovým vredom a pri ochoreniach mandibulárneho kĺbu.
Riziko náhradnej nikotínovej liečby je potrebné posudzovať oproti riziku, ktoré súvisí s fajčením.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom je pri používaní liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum potrebná zvýšená opatrnosť.

U pacientov s diabetes mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.

Aplikácia čistého nikotínu vo forme liečivej žuvačky je menej škodlivá ako fajčenie tabaku.

Nikotínová závislosť zníženej intenzity môže pretrvávať. V prípade, že niektorí pacienti pokračujú v používaní liečivých žuvačiek dlhšie ako je odporúčaná doba liečby, je potenciálne riziko dlhodobého používania liečivých žuvačiek Nicorette FreshFruit Gum oveľa nižšie ako zdravotné riziko vyplývajúce z dlhodobého fajčenia.

Otázka k tovaru

Nicorette Freshfruit Gum 4 mg

Prepáčte, aktuálne máme skladom dostupných max. :productStock ks. Ak si chcete objednať viac kusov, kontaktujte nás na podpora@benulekaren.sk