MODAFEN tbl flm 24

Modafen

Popis

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • ibuprofen, ktorý pôsobí proti bolesti (analgetikum), protizápalovo (antiflogistikum) a znižuje teplotu pri horúčke (antipyretikum),
  • pseudoefedríniumchlorid, ktorý znižuje opuch sliznice horných dýchacích ciest (dekongescens).

Používa sa k potlačeniu nepríjemných príznakov akútnych infekčných ochorení dýchacích ciest, ako je bolesť hlavy a celého tela; a celková únava, akútna nádcha, akútny zápal nosohltana, akútny zápal Eustachovej trubice (pocit zaľahnutého ucha), a ďalej znižuje teplotu pri horúčke.

Dávkovanie a spôsob užívania

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: Užíva sa 1-2 tablety 3x denne.
Maximálna denná dávka je 6 tabliet.

Obvyklá dĺžka liečby je 3-5 dní. Ak sa dospelý do 3 až 5 dní nebude cítiť lepšie, alebo sa bude cítiť horšie, je potrebné sa poradiť s lekárom. Ak je tento liek potrebné podávať dospievajúcim (od 12 rokov do 18 rokov) viac ako 3 dni alebo sa príznaky ochorenia zhoršujú, je potrebné poradiť sa s lekárom.
Bez konzultácie s lekárom sa liek nemá užívať dlhšie ako 7 dní.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa objavia tráviace ťažkosti, je možné liek zapiť mliekom alebo sa podáva s malým množstvom potravy.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.
Liek nesmú užívať pacienti s ťažkou hypertenziou, pacienti užívajúci iné sympatomimetiká (napr. dekongestíva).
Liek nesmie byť podaný pacientom užívajúcim inhibítory MAO, ani 14 dní po podaní poslednej dávky týchto liečiv.

Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg denne).
Liek môže u citlivých osôb vyvolať závraty, a tak nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.
Športovci: liek môže spôsobiť pozitívny výsledok v antidopingových testoch.
Nepiť alkohol.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Zloženie

ibuprofén, pseudoefedríniumchlorid

Upozornenie

Precitlivenosť na liečivá, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia súvisiaca s liečbou NSAIDs v anamnéze, aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie v anamnéze (dva alebo viac prípadov potvrdených vredov alebo krvácanie), poruchy hemokoagulácie a hemopoézy. Ďalej hypertenzia, ICHS, srdcová insuficiencia, kardiomyopatia, závažné zlyhávanie srdca, diabetes mellitus, hypertyreóza, epilepsia, liečba antidepresívami, glaukóm, gravidita a laktácia.

Súčasné podávanie iných sympatomimetík, tricyklických antidepresív a inhibítorov MAO.

Precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové antireumatiká.

Interakce

Pri súčasnom podávaní Modafenu (najmä vo vysokých dávkach) a antikoagulancií kumarínového typu (napr. warfarín) dochádza k predĺženiu protrombínového času a zvýšenému riziku krvácania. Antiagregačné lieky a SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu) zvyšujú riziko gastrointestinálneho krvácania pri súčasnom podávaní. Fenobarbital zrýchľuje metabolizáciu ibuprofénu. Ibuprofén zvyšuje plazmatické hladiny lítia, digoxínu a fenytoínu, zvyšuje toxicitu metotrexátu a baklofénu. Súčasné podanie glukokortikoidov alebo ďalších nesteroidových antireumatík zvyšuje riziko krvácania do GIT a riziko vzniku vredovej choroby. Ibuprofén znižuje urikozúrický účinok probenecidu a sulfínpyrazónu. Je možné zníženie účinku diuretík a antihypertenzív. Súčasné podanie káliumšetriacich diuretík môže viesť k hyperkaliémii.

Počas liečby Modafenom je potrebné vyhnúť sa súčasnému podávaniu iných sympatomimetík, tricyklických antidepresív a inhibítorov MAO (vrátane prvých 14 dní po ukončení ich podávania).

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.

Upozornenie

Modafen sa nesmie užívať súčasne s inými NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).

Starší pacienti:

Starší pacienti majú zvýšenú frekvenciu nežiaducich účinkov spôsobených NSAIDs, zvlášť gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu  byť aj smrteľné .

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia: GIT krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú zaznamenané u všetkých NSAIDs a môžu vzniknúť kedykoľvek počas liečby, s alebo bez predchádzajúcich varovných príznakov či

predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych stavov. Riziko vzniku gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie či perforácie sa zvyšuje so stúpajúcou dávkou NSAID, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, predovšetkým, pokiaľ bola vredová choroba komplikovaná krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má liečba začať čo najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť podanie protektívnej liečby (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy) (pozri časť 4.5).

Pacienti s anamnézou GIT toxicity, predovšetkým starší pacienti, by mali byť poučení, aby hlásili akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (predovšetkým gastrointestinálne krvácanie) a to zvlášť v začiatočných štádiách liečby.

Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná u pacientov užívajúcich súčasne lieky zvyšujúce riziko vzniku ulcerácie alebo krvácanie, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory vychytávanie serotonínu alebo doštičkové inhibítory ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Pokiaľ sa u pacienta liečeného Modafenom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, musí sa liek vysadiť.

NSAIDs sa majú podávať opatrne u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho ochorenia  (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k exacerbácii týchto chorôb (pozri časť 4.8).

Pred začatím liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo zlyhávaním srdca je potrebná opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom), pretože v súvislosti s liečbou NSAIDs  boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edémy.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie ibuprofénu, obzvlášť liečba vysokými dávkami (24 mg/deň) a dlhodobá liečba, môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Vo všeobecnosti, dostupné epidemiologické údaje nenasvedčujú zvýšenému riziku infarktu myokardu pri nízkych dávkach ibuprofénu (£12 mg denne).

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich smrteľné, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy. Zdá sa, že najvyššie riziko vzniku týchto reakcií je na začiatku liečby, väčšina z nich sa objavila počas prvého mesiaca liečby. Modafen sa má byť vysadený pri prvom objavení vyrážky, mukóznych lézií a/alebo iných znakov precitlivenosti

Opatrnosť je potrebná pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové antiflogistiká, prejavujúce sa ako astma, urtikária a iné alergické reakcie.

Ak sa objavia nežiaduce účinky ako poruchy vízusu, ďalej nezreteľné videnie, skotómy, poruchy farbocitu, liečbu treba prerušiť.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri systémovom lupus erytematosus a iných ochoreniach spojivového tkaniva, kachexii, pri ťažšej poruche obličiek, pečene a u astmatikov.

Existujú dôkazy o tom, že inhibítory cyklooxygenázy/syntézy prostaglandínov môžu ovplyvniť ovuláciu, a tým znížiť plodnosť žien. Preto sa ženám, ktoré plánujú otehotnieť alebo majú s otehotnením problémy, neodporúča liek Modafen užívať. Tieto účinky po ukončení liečby vymiznú.

V priebehu liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Pseudoefedrín a jeho hlavný metabolit norpseudoefedrín sú uvedené na zozname látok zakázaných pre športovcov (doping).

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Doplňujúce informácie

Výrobca : Sanofi aventis
Kód EAN: 8594739203358
Značka:

Príbalový leták

Hodnotenia

Buďte prvý, kto vloží hodnotenie k tomuto produktu.

napísať nové hodnotenie

Čo si o tomto produkte myslíte vy?

1-5

1 2 3 4 5
Prevádzkovateľ si vymedzuje právo na odstránenie nevhodných komentárov.

Podobné produkty

Opýtajte sa lekárnika

Po-Pia: 09:00-17:00


Vyhľadajte si najbližšiu BENU lekáreň

96 lekární
v celej SR

Zavrieť

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.
Viac informácií

Naše lekárne

PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.