Po - Pia: 8.00 - 15.30 Eshop +421 2 49 999 941
Kategórie

Obchodné podmienky a informácie pre spotrebiteľa

Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne BENU

Prevádzkovateľ internetového výdaja

BENU SK 54 s.r.o.
Pribylinská 2/A
831 04 Bratislava-Rača
IČO: 48 164 453
DIČ: 2120072537
IČ DPH: SK7020000350
Zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I, 
Oddiel Sro, vl.č.: 104239/B
Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 04127/2017/HF/2
Kód PZS: P45553160301
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Petr Doležal, Róbert Nemčický, Joachim Sowada, konatelia

Miesto výkonu internetového výdaja

Lekáreň BENU
Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 206 34 174
Mail: benu54@benulekaren.sk

Zodpovedná osoba za farmakovigilanciu:
Peter Sedlak
sedlak@benulekaren.sk
+421 2 20634 100
Poskytovanie informácii: PO-UT 9.00-15:00

Prevádzkareň poskytujúca odborné rady k zakúpeným liečivám a zdravotným pomôckam:

Lekáreň BENU
Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 206 34 174
Mail: benu54@benulekaren.sk